Markedsrente pensionskunder i PFA fik branchens bedste afkast i 2010

Ny analyse fra Morningstar viser, at pensionskunder, der sparer op i PFA Unit Link, har fået de højeste afkast i 2010.

Det uafhængige analysebureau Morningstar har analyseret, hvilket af landets pensionsselskaber, det er bedst at være link-kunde i. De har sammenlignet de puljer, hvor pensionsselskaberne sammensætter investeringerne efter pensionskundernes ønske om risiko. Det er disse puljer, som langt de fleste har placeret deres pensionspenge i, når de sparer op til markedsrente.

Som tabellen viser, så kommer PFA Pension ud med bedste afkast i 2010 uanset risikoniveau. Også på 3-års-sigt ligger PFA helt i toppen, hvilket viser, at PFA har håndteret indvirkningen af finanskrisen godt.

Afkast i Unit Link, hvor pensionsselskabet sammensætter
Lav risiko20103 årMiddel risiko20103 årHøj risiko20103 år
PFA Unit Link12,77,0PFA Unit Link16,15,1PFA Unit Link19,42,4
Skandia Link12,24,8Skandia Link15,35,2Skandia Link19,03,5
Danica Link9,55,2Danica Link14,13,1Danica Link17,40,0
AP Netlink7,33,4SEB Link11,44,1Topdk. Link14,4-1,0
SEB Link7,04,7AP Netlink10,70,8AP Netlink13,5-2,0
Nordea Link6,53,3Nordea Link9,21,5SEB Link11,22,3
Topdk. Link5,01,9Topdk. Link8,50,2Nordea Link11,1-1,1

Kilde: Morningstar. Tabellerne er sorteret efter afkastet i 2010. Herudover vises det
årlige treårs afkast. Fordelingen mellem aktier og obligationer kan variere indenfor de enkelte risikoniveauer
.

”De gode resultater er et resultat af vores strategiske allokering til de enkelte aktivklasser, hvor særligt kreditobligationer har givet et højt risikojusteret afkast over de seneste år, mens aktier har været den rette eksponering mod slutningen af 2010," siger Anne Broeng, koncerndirektør og CFO i PFA Pension, og uddyber.
 
"I PFA har vi stor fokus på risikostyring i forhold til porteføljesammensætningen for at sikre en større sandsynlighed for belønning på allokeringen til de enkelte aktivklasser. Vores nye investeringssetup, som vi implementerede i 2010, har understøttet disse resultater med en fortsat flad organisatorisk struktur og nu med en mere koncentreret indsats på de enkelte porteføljer.”

Høje afkast med lav risiko Udover afkastene er de højeste hos PFA, så viser analysen også, at den risiko, som pensionskunderne tager ved at investere deres pensionspenge i et link-produkt, er lavest hos PFA. Samtidig kan pensionskunder i PFA glæde sig over at betale nogle af markedets laveste omkostninger, hvilket giver flere penge på opsparingen til at forsøde alderdommen med.

”PFA’s høje afkast og lave omkostninger viser med alt tydelighed den værdi, det giver at være pensionskunde i et kundeejet selskab”, siger Anne Broeng.