PFA nyt medlem i verdens største klimaorganisation

Når verdens største klimaorganisation the Carbon Disclosure Project den 27. oktober lancerer årets klimarapport i København, sker det med opbakning fra et nyt dansk medlem. PFA har siden årsskiftet været tilsluttet CDP, men har ønsket at intensivere sin opbakning.

PFA er det første danske private pensionsselskab, som bliver medlem af organisationen. Udover PFA er kun ATP medlem af CDP i Danmark. Det er på trods af, at CDP har stor betydning for investorer, der tager klimaspørgsmålet alvorligt.

”Det er vejen frem for professionelle investorer, at vi får bedre information om virksomhedernes performance på klimaområdet. CDP løfter en meget væsentlig opgave, der reelt forbedrer investorers muligheder for at tage klimahensyn i investeringerne. Det vil vi i PFA gerne være med til at udbrede,” siger koncernchef og CEO i PFA, Henrik Heideby.

Han understreger, at det er afgørende for investeringsprocessen, at data er sammenlignelige på tværs af sektorer og industrier, så investorer kan arbejde med klimadata på sam-me niveau som de finansielle data.

”For PFA har det stor betydning, at en virksomhed rapporterer sit klimaregnskab til CDP, fordi det er en metode til at opnå systematisk information. Rapporteringen indeholder viden, der er afgørende for beslutningsgrundlaget for fremtidige investeringer,” afslutter han.

Som CDP medlem ønsker PFA at understøtte virksomhedernes tilslutning og indberetning af klimadata til CDP, og det kan betyde, at flere danske virksomheder fremover vil optræde i CDP’s årlige rapport.

”Vi har i de seneste år haft stor fremgang i investorernes tilslutning til CDP. Det opfatter vi som et udtryk for investorernes øgede krav til gennemsigtighed i virksomhedernes kli-maregnskaber. Vi er glade for at byde PFA velkommen som medlem. Vi ser frem til, at den betydelige indflydelse virksomheden har i Danmark, bruges til at opfordre til et højere niveau af oplysninger fra virksomheder i PFA’s investeringsportefølje.” siger Poul Dickenson, Chief Exeutive i CDP.

Yderligere informationFor yderligere information besøg www.pfa.dk/csr eller kontakt
Thomas Torp, Public affairs direktør, PA, Presse & CSR, tlf. 25 21 85 80

Mere om CDP The Carbon Disclosure Project – CDP – er verdens største non-profit klimaorganisation. Virksomheder verden over rapporterer frivilligt deres klimaregnskab til CDP, som syste-matiserer informationen og stiller den til rådighed for 475 professionelle investorer, der samlet investerer for 55 billioner dollar. PFA er det første danske private pensionsselskab som bliver medlem af CDP. Den 27. oktober lancerer CDP deres Nordics Rreport 2009, ved en stor event i København. Rapporten indeholder for første gang klimaregnskaber fra store danske virksomheder som A.P. Møller – Mærsk.