PFA pension får miljø- og klimastrategi

PFA Pension offentliggør i dag sin miljø- og klimastrategi for virksomheden. Strategien samler PFA’s indsatser og aktiviteter med et miljø– og klimaperspektiv og har to overordnede mål.

”Vi har sat nogle ambitiøse mål. Vi vil reducere vores CO2-udledninger og forbrug, som påvirker miljø og klima for på sigt at gøre PFA til en CO2-neutral virksomhed, og vi vil gøre vores indflydelse gældende og påvirke andre virksomheder til at opføre sig miljø- og klimamæssigt forsvarligt,” siger adm. direktør Henrik Heideby.

De konkrete reduktionsmål, fastlægges på baggrund af en miljø- og klimakortlægning af hele virksomheden.

Klima for de konkurrencedygtige PFA ønsker at tage medansvar for de globale klimaudfordringer. Det ansvar både kan og skal forenes med en god og sund forretning.

”Vi tror på, at virksomheder, der tager miljø- og klimamæssige hensyn på sigt vil være mest konkurrencedygtige. Vi vil gå foran som et godt eksempel til inspiration for andre virksomheder og for vores medarbejdere. Og vi vil præge andre virksomheder gennem krav til leverandører og til de virksomheder, vi investerer kundernes pensionsmidler i,” afslutter Henrik Heideby.

Offentliggørelsen af miljø- og klimastrategien sker samtidigt med, at PFA underskriver FN’s verdensomspændende initiativ for samfundsansvar Global Compact.

Læs PFA's nye miljø- og klimastategi her

Yderligere information
For yderligere information besøg www.pfa.dk eller kontakt
Henrik Heideby, adm. direktør, tlf. 39 17 50 22
Thomas Torp, Public affairs direktør, PA, Presse & CSR, tlf. 25 21 85 80