Markedskommentar: Aktier slår obligationer når renten stiger

Mange investorer frygter en turbulent tid på aktiemarkederne, når Den amerikanske centralbank (Fed) som ventet hæver den styrende rente senere i år. Men faktisk er det et godt tegn for aktiekurserne, når renten ryger i vejret. Det fortæller chefstrateg i PFA Pension Henrik Henriksen.

”De stigende renter afspejler typisk mere positive vækstforventninger i økonomien. Derfor er det faktisk et positivt varsel for omsætningen og indtjeningen i virksomhederne. Hvis vi ser på udviklingen i år, så har aktier da også outperformet obligationer markant i takt med, at den amerikanske rente er steget,” siger Henrik Henriksen.

Siden udgangen af januar er den 10-årige rente i USA steget fra 1,6 pct. til 2,3 pct., og i den periode har amerikanske aktier givet et afkast på 7,3 pct., hvilket er et merafkast på 10,4 pct. i forhold til obligationer.

På den helt korte bane forventer Henrik Henriksen, at renteforhøjelsen fra Fed vil sende aktiemarkederne i rødt, men det er kun en midlertidig reaktion.

”Der opstår typisk en korrektion i aktiemarkedet omkring den første amerikanske renteforhøjelse, og vi undgår næppe en reaktion denne gang, så frygten for stigende renter er ikke helt ubegrundet. Men på den lidt længere bane bliver det opvejet af de mere langsigtede gevinster i virksomhederne,” siger Henrik Henriksen.

Derfor er chefstrategen også fortsat positiv i forhold til aktieinvesteringer. De positive tendenser i både den amerikanske og den europæiske økonomi sat sammen med den lempelige globale pengepolitik skaber grobund for flere gevinster på aktiemarkedet i den kommende tid.

”Vi har fortsat et positivt syn på risikofyldte aktiver, og vi overvægter aktier i vores porteføljer. De seneste amerikanske vækstdata har overrasket positivt, og den amerikanske forbruger er kommet op i gear igen efter en kold vinter. Den globale pengepolitik er fortsat lempelig – senest har Kina sænket renten for tredje gang siden november og gennemført en række lempelser og stimulanser” siger Henrik Henriksen.

Effekten varer dog ikke for evigt. Senere hen, når renten er steget, begynder det at ramme både aktiemarkedet og væksten.

”De amerikanske husholdninger reducerer fortsat gælden i forhold til deres indkomster, så gearingsfasen er ikke gået i gang endnu. Hvis og når det sker, vil den første del af gearingsfasen stimulere væksten og aktiemarkedet. Men stigende renter varsler en mere afdæmpet stigningstakt på aktiemarkederne, og på et tidspunkt tipper balancen, og de negative effekter af stigende renter, udlån og gearing begynder at dominere markederne,” siger Henrik Henriksen.