Kinesisk økonomi kræver flere stimulanser

Den kinesiske vækst og eksport er på kraftigt tilbagetog, og meget tyder på, at kineserne må træde yderligere på speederen og lave pengepolitiske lempelser for at stimulere økonomien.

Det kan være hæmmende for verdensøkonomien, hvis ikke kineserne formår at sætte gang i kedlerne. Det vurderer chefstrateg i PFA Pension Henrik Henriksen. 

”I første kvartal af 2015 voksede det kinesiske bruttonationalprodukt med syv pct., hvilket er den laveste vækstrate siden finanskrisen ramte Kina, og væksten ramte bunden i 1. kvartal 2009. Også eksporttallene skuffede meget med et fald på 14,6 pct. i forhold til samme tidspunkt sidste år. Nationalkongressen har sænket vækstmålet til syv. pct. for hele 2015 mod 7,5 pct. i 2014, men data fortsætter med at indikere, at væksten p.t. er svagere end ønsket. Hvis ikke Kina formår at stimulere den økonomiske vækst og stabilisere boligmarkedet, er det ikke kun et globalt, økonomisk risikomoment, men også en udfordring for den nuværende kinesiske ledelse,” siger chefstrategen. 

Det er særligt den høje kurs på den kinesiske valuta, der driver den udenlandske efterspørgsel ned og dermed hæmmer produktion og eksport. Desuden truer en indenlandsk boligboble med rod i et skævt forhold mellem udbud og efterspørgsel med at destabilisere økonomien. Henrik Henriksen peger på, at Kina derfor vil føre en mere lempelig økonomisk politik gennem resten af året.

”Chefen for den kinesiske centralbank har tilsluttet sig rækken af højtstående embedsmænd, der forsikrer, at en fortsat afmatning af væksten vil udløse penge- og finanspolitiske stimulanser. Udtalelserne kom samtidig med, at regeringen lempede kravene til udbetalingen i forbindelse med køb af fast ejendom, og det viser, at centralbanken er klar til yderligere rentenedsættelser og lempelser af reservekravene,” siger Henrik Henriksen.

Muligheder i kinesiske aktier
Den kinesiske centralbank har allerede lempet pengepolitikken i 2014 og 2015, ligesom det er set i andre asiatiske lande, herunder Indien. Og banken er tydeligvis ikke bange for at skrue yderligere på knapperne. Derfor er der stadig god mulighed for at tjene penge på kinesiske aktier gennem året, vurderer Henrik Henriksen.

”Den kinesiske Yuan er bundet op på den amerikanske dollar og har derfor fulgt dollaren op i en situation, hvor vækst og inflation i Kina falder mere end ønsket. Vi forventer, at Kina vil følge i fodsporene på den række af centralbanker, der har lempet pengepolitikken i 2015. Det er med til at stimulere interessen for asiatiske aktier,” siger Henrik Henriksen.

Han tilføjer, at PFA af samme grund overvægter asiatiske aktier og undervægter de råvaretunge latinamerikanske aktier i porteføljerne. Verdensbanken sænkede i midten af april sin vækstprognose for Kina, som er verdens næststørste økonomi, til syv pct. i 2016.