Det Amerikanske opsving fortsætter i 2015

Amerikansk økonomi har været i fremgang i snart fem år, og i disse måneder manifesterer opsvinget sig både i nøgletallene og på de finansielle markeder.

Bilsalget og forbrugertilliden er på det højeste niveau siden finanskrisen. Investeringerne i virksomhederne udvikler sig positivt. Dollaren er steget kraftig de seneste to måneder, og amerikanske aktier har sat ny kursrekord adskillige gange i år.

Spørgsmålet er dog, om det kan vare ved. September måned har været urolig og givet svage eller negative afkast på de fleste aktiemarkeder. Og de fem gode økonomiske år svarer ganske nøje til varigheden af et normalt opsving.

Vi tror dog, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte i 2015. Historien peger på, at økonomiske opsving efter voldsomme økonomiske nedture som finanskrisen er svagere, men også noget længere end normalt. Der er endnu ikke opstået de sædvanlige tegn på overophedning, man ser i en overophedet økonomi, der står overfor en recession: For høj udlånsvækst i bankerne, en lang optur på boligmarkedet, kraftige lønstigninger, overinvesteringer etc.

Så selv om opsvinget er mere end fem år gammelt, er der stadig ikke behov for at Den amerikanske centralbank (Fed) trykker hårdt på bremsen og hurtigt strammer pengepolitikken. Der er stadig er for mange amerikanere, som er underbeskæftigede, dvs. arbejdsløse, ufrivilligt på deltid eller aktuelt har opgivet at søge arbejde, selvom de gerne vil i beskæftigelse. Dertil kommer, at der er en stor frygt for at hæve renterne for tidligt. Hvis det får økonomien at bremse op, står centralbanken med et langt alvorligere problem end overophedning og inflation.

Amerikanske aktier er blevet dyre
Udsigten til et forlænget opsving og fortsat lempelig pengepolitik er positiv for risikofyldte aktiver. Amerikanske aktier er dog efter fem års optur ved at være forholdsvis dyre. Det lægger en dæmper på det langsigtede potentiale.

Amerikanske aktier vil dog også i 2015 være understøttet af den lempelige pengepolitik fra centralbanken. Og når det gælder finanspolitikken, er der næppe udsigt til stramninger, idet 2015 er det tredje år i den amerikanske præsidentcykel, og historisk har politikerne haft mere lyst til at give vælgerne milde gaver i året op til præsidentvalget 2016.