Stramninger dæmper aktiemarkedet i 2. kvartal

Efter et meget stærkt første kvartal for risikofyldte aktiver, er udsigterne for andet kvartal mindre positive. Når vi ser frem mod 2. halvår er udsigterne for risikofyldte aktiver dog fortsat positive. Endelig er risikopræmierne på aktier høje i forhold til obligationer.

Høje aktieafkast i 1. kvartal
Aktierne fortsatte deres stigning i marts trods fornyet uro i eurozonen. Det var især amerikanske og japanske aktier, der bidrog til stigningerne både i marts måned, men også for første kvartal som helhed. Japanske aktier er navnlig løftet af regeringens og centralbankens signaler om at gøre det, der er nødvendigt for at bekæmpe deflationen gennem en meget ekspansiv pengepolitik. I USA er det især bedre end ventede nøgletal, som har øget optimismen og understøttet aktierne. I årets første kvartal er globale aktier således steget med 10% målt i danske kroner, hvor også en stigende dollar har bidraget positivt (+3%). High Yield obligationer blev bedste aktiv på obligationsmarkedet både i marts og første kvartal (+5,6%), efterfulgt af Investment Grade obligationer (2,0%). Traditionelle obligationer gav generelt de laveste, men trods alt positive, afkast i marts.

Finanspolitiske stramninger og politisk uro
Aktiestigningerne er fortsat i marts trods modvind fra flere sider. En række finanspolitiske besparelser (the sequester) er trådt i kraft i USA pr. 1. marts, og de vil øge den finanspolitiske modvind i 2. og 3. kvartal. I Italien er den parlamentariske situation stadig meget usikker her mere end en måned efter valget. Endelig har cyprioterne måttet acceptere en hjælpepakke, som resulterer i betydelige tab for indlånere med over 100.000 euro stående i de to store cypriotiske banker. Navnlig det sidste har skabt fornyet usikkerhed, da det lykkedes talsmanden for Eurogroup, den hollandske finansminister, at signalere til omverdenen, at man her havde noget, der kunne blive en ny skabelon for rekonstruktion af banker i eurozonen.

Der er ikke noget opsigtsvækkende i, at aktionærer og ejere af den ansvarlige kapital mister deres midler, når en bank skal rekonstrueres. Men fremover som princip at inddrage indlånere ved rekonstruktion af banker vil skabe frygt og en yderligere fragmentering af de finansielle markeder i eurozonen. Det er netop denne fragmentering, som har været hovedmålet for Draghi, chefen for den europæiske centralbank, at bekæmpe siden sommeren 2012. Finansministerens udtalelser blev allerede dementeret samme dag af præsidenten for Eurogroup, men forløbet har øget usikkerheden, om den kurs politikerne i eurozonen vil følge fremover.

Udsigter for 2. kvartal mere usikre
Efter et meget stærkt første kvartal for risikofyldte aktiver, er udsigterne for andet kvartal mindre positive. En vis opbremsning vil være naturlig efter de kraftige stigninger. Dertil kommer, at modvinden fra finanspolitikken er ganske hård i USA i øjeblikket. Det kan påvirke de amerikanske nøgletal negativt i de kommende måneder. Således synes det seneste skuffende ISM indeks fra USA at være negativt påvirket af besparelserne på budgettet. Endelig fortsætter europæisk økonomi med at være et dræn for den globale vækst, ligesom den politiske usikkerhed trækker ned.

Positive forventninger til 2. halvår
Når vi ser frem mod 2. halvår er udsigterne for risikofyldte aktiver dog fortsat positive. Det er tydeligt, at stadig flere lande følger USA’s eksempel og fører en meget lempelig pengepolitik. Den lempelige globale pengepolitik stimulerer væksten og investorernes appetit på risiko. Amerikansk økonomi synes i stigende grad i færd med at vriste sig ud af finanskrisens kløer, og kommer økonomien helskindet gennem de aktuelle finanspolitiske stramningerne, er udsigterne for 2014 positive (se også temaet: Det amerikanske opsving). Endelig er risikopræmierne på aktier høje i forhold til obligationer. Vi overvægter aktier i forhold til obligationer og foretrækker amerikanske aktier samt selskaber, som leverer høje udbytter og stabile cash flows.

- Af chefstrateg Henrik Henriksen