Markedskommentar: Langsom rentestigning i USA er bedst for aktierne

Investorernes opmærksomhed retter sig i dag mod Den amerikanske centralbank (Fed), hvor referatet fra juli måneds møde i den pengepolitiske komite, FOMC, offentliggøres. Det kan give et fingerpeg om, hvorvidt centralbanken sætter renten i vejret til september for første gang siden finanskrisen.

Investorernes opmærksomhed retter sig i dag mod Den amerikanske centralbank (Fed), hvor referatet fra juli måneds møde i den pengepolitiske komite, FOMC, offentliggøres.

Det kan give et fingerpeg om, hvorvidt centralbanken sætter renten i vejret til september for første gang siden finanskrisen. På aktiemarkedet udløser den første renteforhøjelse typisk uro og faldende kurser. Men det har stor betydning for markedet, hvor hårdt Feds chef Janet Yellen vælger at gå til værks. Det fortæller chefstrateg i PFA Pension Henrik Henriksen.

”Ser man nærmere på, hvordan aktiemarkedet i USA tidligere har reageret på renteforhøjelser, er det et ret interessant mønster. Aktiemarkedet klarer sig bedre, når renten hæves langsomt, end når det går stærkt,” siger Henrik Henriksen og fortsætter:


”Siden 1946 har der været 12 perioder med renteforhøjelser. I de hurtige forløb hævede Fed som oftest renten ved hvert møde. I de langsomme forløb var der oftest længere imellem renteforhøjelserne. I de langsomme forløb lå aktierne i gennemsnit 10,8 % højere et år efter den første renteforhøjelse. I de hurtige forløb lå aktierne i gennemsnit 2,7 % lavere efter et år,” siger chefstrategen.

Måske renteforhøjelse til september

En renteforhøjelse kan allerede blive aktuel på Fed-mødet i september. På det seneste møde konstaterede centralbanken, at forbedringen på arbejdsmarkedet er fortsat, og at man nu kun har brug for at se en vis forbedring, før renten kan hæves. Hvor kraftig forhøjelsen bliver, er dog fortsat usikkert, men investorerne har altså grund til at håbe, at Janet Yellen holder sig til en forsigtig tilgang, hvilket ifølge Henrik Henriksen også er det mest sandsynlige.

”Janet Yellen har gang på gang understreget, at Fed sigter efter en gradvis og dermed langsommere normalisering af renten end normalt. De historiske erfaringer viser også, at Fed typisk hæver renten i et langsomt tempo, når renteniveauet er meget lavt som netop nu,” siger han.

Imod en renteforhøjelse taler fortsat lave lønstigninger, den faldende oliepris og stigende dollarkurs. Disse faktorer dæmper inflationen, der i forvejen er for lav. Devalueringen af den kinesiske valuta vil, hvis den fortsætter, dæmpe både inflation og vækst i USA. Det taler for enten at vente med at hæve renten – eller sørge for at det kommer til at ske i et meget afmålt tempo.

”En gradvis rentestigning er alt andet lige et positivt signal for aktierne. Det samme er det lave renteniveau, hvilket blandt andet er med til at understøtte den forholdsvis høje prisfastsættelse af amerikanske aktier,” slutter chefstrategen.