Markedskommentar: Aktiekrise er en korrektion, ikke en ny nedtur

August måned blev den dårligste måned for aktier i flere år, men på trods af de store fald i markedet mener chefstrateg i PFA Pension Henrik Henriksen ikke, at det ligner starten på en større nedtur.

Han forudser, at uroen på markedet vil fortsætte den næste tid, hvor enkelte dage kan medføre store udfald i kurserne. Men på sigt vil markedet igen finde sig til rette.

”Selvom det har været voldsomt her i slutningen af august, mener vi, at der er tale om en korrektion på aktiemarkedet og ikke begyndelsen på en ny nedtur. Så er spørgsmålet, hvor langvarig korrektionen bliver. Korrektioner på mere end 10 pct. under økonomiske opsving er forholdsvis sjældne og er normalt vendt til kursstigninger 3-6 måneder senere. Det anser vi også for at være det mest sandsynlige scenarie i den nuværende situation,” siger Henrik Henriksen.

Chefstrategen mener, at mange økonomiske nøgletal og tendenser faktisk peger på en positiv udvikling i økonomien.

”Ser vi på de økonomiske realiter, er der ikke meget, der taler for en større nedtur. I USA, Europa og Japan er inflationen lav, pengepolitikken meget lempelig og bankernes lånevillighed tiltagende. Arbejdsløsheden er fortsat faldende, forbrugertilliden stigende og boligmarkederne i fremgang. Det er normalt den stikmodsatte cocktail, der skaber en recession i økonomien,” siger han.

Derfor kan det også være svært at finde en god forklaring på de store pludselige fald. Men Henrik Henriksen mener, at man ikke skal undervurdere, hvor stor nervøsiteten for den kinesiske økonomi er blandt investorerne. Dårlige nyheder fra Kina har fået mange investorer til at gå i panik og sælge hurtigt ud.

”Søger man en direkte forklaring på de voldsomme fald i stemningen på markedet, søger man forgæves. Men det er ikke usædvanligt at aktiemarkedet reagerer kraftigt på usikkerhed, når den som i dette tilfælde udspringer i Kina,” siger Henrik Henriksen og tilføjer:

”Kina er på den ene side en vigtig bidragsyder til den globale vækst og på den anden side noget af en black box. Det skaber en frygt for, at den økonomiske opbremsning i Kina fortsætter og rammer den globale økonomi hårdt. Det er det springende punkt i vores optik, så vi følger nyhedsstrømmen og de kinesiske myndigheders ageren tæt i den kommende tid.”

Han mener, at en stabilisering af markederne kræver mere ro om den kinesiske økonomi, og det kan tage flere måneder, før den indfinder sig.

”Gennemsigtigheden i den kinesiske økonomi er lav og det samme gælder tilliden til den. Det betyder også, at de globale aktieinvestorer i den kommende tid vil lede efter tillidsskabende tiltag fra de kinesiske myndigheder og tegn på, at den økonomiske aktivitet er stabiliseret – eller det modsatte. Den slags tager tid, og det betyder også, at der næppe er en hurtig vending på aktiemarkedet lige om hjørnet,” slutter Henrik Henriksen.