PFA vil købe boliger for 2-4 mia. kr.

PFA vil nu igen gøre plads til boliger i pensionsselskabets ejendomsportefølje. PFA planlægger at købe boligejendomme for et milliardbeløb i de kommende år, fortæller direktør i PFA Ejendomme Michael Bruhn.

”Vi solgte vores boligportefølje i 2006 lige på toppen af markedet, og siden da har vi kun haft meget få boligejendomme. Nu er vi nået dertil, hvor vi igen begynder at finde boliginvesteringer interessante. Markedet er mere modent, og der er nogle trends i efterspørgslen af boliger, som igen gør det attraktivt at være boligudlejer,” siger Michael Bruhn og tilføjer:

”Som det ser ud lige nu, er der lagt op til, at vi skal have boliger for omkring 2-4 mia. kr. i vores portefølje fremadrettet.”

PFA Ejendomme har derfor sat gang i en proces, der skal kortlægge hvilke projekter og hvilken type af boliger, der fremover skal indgå i selskabets investeringer. Her har ejendomsdirektøren især øjnene rettet mod boliger til par og mindre familier.

”Det segment, vi primært kigger på, er moderne familieboliger, der passer til f.eks. en tømrer og en kontoassistent. Vi kan se, at der er en mangel på kvalitetsboliger, som danskere med en helt almindelig indkomst har råd til at bo i. Den efterspørgsel håber vi at kunne imødekomme,” siger Michael Bruhn, der dog også nævner ungdomsboliger og ældreboliger som muligheder for PFA.

Ejendomsdirektøren kigger især mod bymiljøer i både hovedstadsområdet og provinsen, hvor der er en positiv befolkningstilvækst.

”Vi kan se, at der er en stigende urbanisering i måden danskerne ønsker at bo på. Det er uanset om vi kigger på hovedstaden, på Vestsjælland eller på Sønderjylland, og det gælder alle aldersgrupper. Folk ønsker at bo et sted, hvor der sker noget omkring dem. Derfor kigger vi også først og fremmest efter ejendomme i den type områder,” fortæller Michael Bruhn, der samtidig understreger, at det primært er boliger til udlejning, som PFA kigger på.

”Vi har i forvejen en stor eksponering til ejerboliger gennem vores investering i Carlsberg Byen. Derfor kigger vi i denne omgang mere efter lejeboliger, hvor vi kan foretage nogle mere langsigtede investeringer frem for ejerboliger, som man jo sælger videre, så snart de står klar,” siger han.
Da PFA sidst havde boligejendomme som væsentlig del af porteføljen stod pensionsselskabet også selv for administrationen. Det kommer dog til at ændre sig denne gang, hvor det i stedet bliver en ekstern partner, der skal stå for udlejning og drift af ejendommene.

”Vi skal holde fokus og bruge vores kræfter på det, vi er bedst til, og det er investeringerne. Så vil vi overlade den daglige administration til en partner, der har det som speciale, så vi hver især får mest ud af vores kompetencer,” siger ejendomsdirektøren.

Meningen med boliginvesteringerne er, at de skal give PFA en stabil indkomst over tid, som kan supplere selskabets andre investeringer og dermed bidrage til kundernes langsigtede afkast.

”Vi ser boliger som en form for supplement til dele af vores obligationsinvesteringer i PFA. Vi ved, at vi får svært ved at få det samme afkast på obligationer fremadrettet, som vi har fået hidtil. Derfor er vi nødt til at kigge på alternativer. Her kan boligejendomme til udlejning være en investering, der som en obligation giver et langsigtet stabilt afkast,” siger Michael Bruhn.

Samtidig skal investeringerne i boligejendomme også skabe en større balance i PFA’s ejendomsportefølje og dermed sprede risikoen over flere investeringsområder.

”Hvis vi ser på vores danske ejendomsinvesteringer har vi en meget tung overvægt på kontorejendomme. Det har vi været rigtig godt tilfreds med, for det har givet et godt afkast. Men de har én risikoprofil, hvor boliger har en anden risikoprofil. Fremadrettet får vi brug for lidt af hvert, for at finde den balance, vi ønsker i vores portefølje,” slutter Michael Bruhn.