Markedskommentar: Forbeholdne investorer kan blive et plus for aktiemarkederne

Faldende aktiekurser i USA og eurozonen i første halvdel af december kombineret med meget lave forventninger hos investorerne kan blive et springbræt for pæne aktiestigninger i begyndelsen af 2016. Det kræver dog også en stabil nyhedsstrøm fra nøgleøkonomierne, vurderer chefstrateg i PFA Henrik Henriksen.

”Den seneste tids kursfald har givet et bedre afsæt for aktiemarkederne i det nye år. Fund managers har øget deres beholdninger af kontanter til noget over det normale, fordi de afventer situationen. For hver optimistisk investor var der mere end tre negative eller neutrale/usikre investorer i ugen før jul, og så lave forventninger danner typisk et godt springbræt for de kommende måneders afkast,” siger Henrik Henriksen.

Investorerne er forsigtige

Grunden til investorernes forsigtighed skal bl.a. findes i frygten for en økonomisk opbremsning i Kina og en strammere pengepolitik i USA. De såkaldte fund managers, som sammensætter investeringerne i investorernes porteføljer, har den laveste andel af amerikanske aktier i deres porteføljer i otte år. Udviklingen i amerikanske aktier er vigtig for de globale aktiemarkeder, og derfor er det et signal om meget afdæmpede forventninger til aktier ved indgangen til 2016. Man finder det samme mønster hos private investorer i USA – og formentlig de fleste andre steder, forklarer chefstrategen. 

Men de historiske erfaringer viser, at der er en god chance for fremgang på aktiemarkedet i den kommende tid.

”Efter et år med svage aktieafkast som i 2015 kommer der normalt et væsentligt bedre år – forudsat at aktiemarkederne stadig er præget af en positiv trend. I perioder hvor amerikanske aktier har været i en opadgående trend (1942-65, 1982-1999, 2009-2015), er et år med medianafkast på under 5 pct. - som i 2015 - blevet efterfulgt af et år med væsentligt højere afkast på over 20 pct. Helt så optimistiske er vi dog ikke for 2016,” siger Henrik Henriksen.

Vigtigt med gode nyheder

De mange forbeholdne investorer er ikke fuldt investeret, men det kan de blive. Så hvis nyhedsstrømmen er positiv i den kommende tid, er der mange investorer, som står klar på sidelinjen til at skyde penge ind på aktiemarkederne, forklarer chefstrategen. 

”Hvis aktiemarkederne fra starten af 2016 viser styrke, vil det ”tvinge” mange investorer til at øge beholdningen af aktier for at kunne følge markedet og deres eget benchmark – og det vil i givet fald stimulere opturen yderligere. En af forudsætningerne er, at olieprisen og dollarkursen stabiliserer sig, da det vil forbedre indtjeningen hos de amerikanske virksomheder. En langsom rentestigning fra den amerikanske centralbank vil også være et positivt element i den ligning,” siger Henrik Henriksen.

Han pointerer, at de gode muligheder for aktier først og fremmest ligger i 1. kvartal af 2016. Da den amerikanske pengepolitik ikke længere er så entydig en medspiller som tidligere, er de finansielle markeder mere sårbare over for skuffelser og stød. Henrik Henriksen forventer derfor et volatilt 2016 på aktiemarkederne.