Forebyg stress med mental styrketræning

Blandt PFA's kunder fylder stress for første gang mere i skadestatistikkerne end skader i bevægeapparatet. Og selvom der ikke er en enkel løsning på problemet, kan man komme langt med de rette mentale redskaber og nogle gode fællesskaber på jobbet. Her giver sundhedschef Rikke Bay Haaber og mindfulness-ekspert Chris Norre nogle bud på, hvordan man kommer stress til livs.

Hvis du i dit daglige arbejde gaber over mange opgaver og har svært ved at få tiden til at slå til, er du ikke den eneste. Hver dag føler 35.000 danskere sig så stressede, at de må melde sig syge på arbejdet. Symptomer som huller i hukommelsen, små ufrivillige spændinger i muskler og led, hjertebanken og manglende overblik kan være tegn på, at man oplever en belastning, som man ikke kan overskue eller magte. Det kan i svære tilfælde give stress, som kan kræve behandling. Langt de fleste er dog blot travle, og her handler det om at finde en måde, hvorpå man mentalt kan lære at takle dagligdagens udfordringer.

”Stress opstår somme tider på grund af uklarhed om arbejdsopgaver og lederens og kollegernes forventninger. Det er vigtigt, at man sammen taler om, hvilke krav der er til arbejdet. Det er også vigtigt, at man bakker hinanden op, giver en hjælpende hånd – hvor nødvendigt – og ikke mindst bevarer det gode humør. Arbejdsmiljøet og omgangstonen har meget at sige for velværet på arbejdspladsen. Hvis man trives socialt på arbejdspladsen, og i fælleskab får prioriteret arbejdsopgaverne, vil man også lettere kunne imødegå stress og travlhed,” siger Rikke Bay Haaber, der er sundhedschef i PFA.

Hun uddyber, at øget forventningspres og udfordringer kan være et tveægget sværd, fordi det i kortere perioder godt kan virke stimulerende på vores arbejdsindsats.

”Stress er en menneskelig reaktion, der kommer, når vi oplever en situation, som kræver – eller føles som, at den kræver – mere, end vi kan håndtere. På den korte bane kan stress være med til at skærpe os og gøre os bedre til det, vi gør. Men hvis man ofte er stresset, kan det være ødelæggende for ens performance og overblik – både på arbejdet og på hjemmefronten.  Evnen til at håndtere travlhed afhænger af ens mentale indstilling og evne til at slå fra, når man har fri,” forklarer Rikke Bay Haaber.

Sundhedsafdelingen i PFA har i samarbejde med pensionsselskabets eksterne leverandører årelang erfaring med behandling af stress og stressrelaterede lidelser såsom søvnproblemer, udbrændthed og depressioner. PFA har lavet videnskabelige undersøgelser blandt kunderne, der viser, at henholdsvis 10 pct. af mændene og15 pct. af kvinderne vurderer stress som det vigtigste område, hvor de kan forbedre deres fysiske og psykiske helbred, og ca. 17 pct. døjer med fysiske stress-symptomer som åndenød, svimmelhed og hjertebanken*.  

På den korte bane kan stress være med til at skærpe os og gøre os bedre til det, vi gør. Men hvis man ofte er stresset, kan det være ødelæggende for ens performance og overblik – både på arbejdet og på hjemmefronten

Samtidig viser nye tal for PFA’s kunder, at psykiske skader – herunder stress – for første gang fylder mere i statistikken end skader i bevægeapparatet, som der ellers har været flest af. I PFA har der de seneste to år således været en stigning i antallet kunder, der er sygemeldt med stress i over tre måneder.

Et enkelt fif til at øge den mentale styrke

Ud over planlægning og struktur har vores mentale styrke som nævnt også stor betydning for evnen til at forebygge. Når dagene bliver lange, opgaverne er mange, tiden knap og trætheden begynder at indfinde sig, gælder det om ikke at lukke sig inde med mange negative tanker. Man kan med fordel fokusere på det positive; det, som man nåede og det, der gik godt. Og hvis det måske er gået knapt så godt, så kan man tage en kort mental pause på et par minutter, hvor man giver sig selv lov til at tænke på noget andet. Det er videnskabeligt bevist, at øvelser inden for mindfulness og afspænding er meget effektive til at forebygge stress og er gode for ens psyke og immunforsvar. Det fortæller Chris Norre, der er mindfulness-ekspert for bl.a. PFA.

”Medarbejdernes mentale styrke og energiniveau er afgørende for evnen til at klare pressede situationer, både privat og på arbejdspladsen. Mindfulness har en dokumenteret effekt på stress, depression, angst, hjerte-karlidelser og giver en øget livsglæde. Det handler kort fortalt om, at man skal etablere en indre tilstedeværelse, hvor man koncentrerer sig om nuet, er opmærksom på kroppens signaler og undgår for mange flyvske tanker. Det gælder både, når man læner sig tilbage i stolen derhjemme, og når man er på arbejde,” siger han.

Han tilføjer, at et af de mest enkle mindfulness-råd er at trække vejret dybt ned i lungerne i nogle minutter og komme i kontakt med kroppen. Den langsomme og dybe vejrtrækning er nemlig med til at forbedre blodcirkulationen, udskille affaldsstoffer og sende ilt til hjernen og kroppens øvrige organer. På den måde giver du dig selv et mentalt pusterum, og så er det noget, der kan gøres i en kaffepause.  

Få flere gode råd med PFA Sund app’en

Du og dine kolleger har adgang til pfasund.dk, hvor I kan hente tips om sundhed – herunder stress og mental sundhed. Du kan også hente PFA Sund app’en til mobilen. Her kan du på en hurtig og nem måde få praktiske tips til fx at sikre en god balance mellem arbejds- og privatliv.

Afstressende tips

Motion: Videnskabelige undersøgelser viser, at motion giver dig mere energi, og det gør dig bedre i stand til at overskue pressede situationer. Undersøgelser peger endvidere på, at motion øger din tolerance over for stress.

Prioriter din tid: Fokuser på det, du når, og lær at sige ”pyt med det”, hvis der er nogle mindre væsentlige ting, som du måske ikke når. Sig fra, hvis du får en opgave, som du med overvejende sandsynlighed ikke kan nå at løse. 

Hold pauser: Det er vigtigt, at du prioriterer noget tid til at koble af i løbet af en arbejdsdag, så du bevarer energien i løbet af en lang dag. Hold en pause og tag en dyb indånding. Husk desuden at få dine 7-8 timers søvn hver nat. 

Tegn på stress

Fysisk og psykisk mistrivsel: En stresset hverdag kan føre til nedsat koncentrationsevne, hjertebanken, hovedpine, spændinger i kroppen, manglende overblik, træthed, nedtrykthed og negative og meget selvkritiske tanker. Du er oftere syg end normalt og får sommetider uforklarlige symptomer. 

Opgivende adfærd og lavt selvværd: Stress giver ofte en følelse af utilstrækkelighed og et generelt dårligt humør. Dette medfører igen, at man kan få en tendens til at isolere sig med sine negative tanker. De negative tanker og følelser forsøges nogle gange druknet i et forøget eller forandret indtag af mad, alkoholiske drikkevarer eller medicin.

Fejl og manglende overblik: Ovenstående fysiske, psykiske og erkendelsesmæssige faktorer leder til, at en stresset person typisk mangler overblik, mister evnen til at vurdere specifikke situationer og begår flere fejl. Udpræget glemsomhed er også et tegn på stress.
 

Fakta 

  • 30 % af sygefraværet i Danmark skyldes psykiske lidelser
  • Hver dag er 35.000 danskere sygemeldte på grund af stress
  • Nedsat mental sundhed i form af stress og psykiske problemer er nu årsag til mere end 45 % af tilkendte førtidspensioner
  • Hos PFA står kvinder for 71 pct. af alle anmeldelser relateret til stress, men udgør kun 48,5 pct. af de forsikrede.

*Resultater fra PFA Sundhedsscreening i 33 virksomheder/4000 pensionskunder.
Kilder: Det europæiske arbejdsmiljøagentur, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø & Beskæftigelsesministeriet, Ankestyrelsen. PFA’s sundhedsscreening 2014, PFA, sundhedscoach Chris Norre.