Generalforsamling i PFA

Bestyrelsen indkalder hermed til selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2016 kl. 16.00, som afholdes hos:

PFA Pension
Sundkrogsgade 4
2100 København Ø

Eventuelle spørgsmål vedrørende generalforsamlingen bedes rettet til:

Charlotte Høholt
Juridisk Chefkonsulent – Direktionsstab

T: 39 17 50 49
M: 24 88 41 23
E: cho@pfa.dk