PFA skaber afkast på 21 mia. i første halvår

Med afsæt i en ny investeringsstrategi sikrer PFA selskabets kunder en markant forrentning af deres pensionsmidler i første halvår i 2016. Første halvårs samlede afkast er på 21 mia. kr., og PFA kan vise positive afkast i alle risikoprofiler i et ellers meget turbulent investeringsmiljø.

Administrerende direktør, Allan Polack, siger i forbindelse med regnskabet for 1. halvår:

- Det er et rigtig godt investeringsresultat for første halvår. Jeg er meget tilfreds med afkastet på 21 mia. kr. Mest af alt på vegne af vores kunder da de, på trods af et meget udfordrende investeringsmiljø i første halvår med lave oliepriser, brexit, negative renter og andre væsentlige usikkerhedsmomenter, kan se en positiv forrentning af deres pensionsmidler.

Nøgletal på linje med mål i Strategi2020
For at måle på fremdrift og resultatopnåelse på Strategi2020 har PFA opsat fire områder, der måles på. Det er finansiel bæredygtighed, kundeloyalitet, produktivitet og medarbejderengagement. Regnskabet for 1. halvår viser, at PFA er på rette vej på alle områder.

PFA leverer et positivt afkast i alle risikoprofiler og et samlet afkast på 21 mia. kr. På samme tid har PFA en markant stigning på 7 pct. i de løbende indbetalinger af kundemidler og en stigning på 3 pct. på indskud. Omkostningerne per forsikret falder med 7 pct. til 371 kr. Omkostningerne til investering stiger svagt i 1. halvår, da PFA som en del af Strategi2020 investerer i at udvikle investeringsområdet yderligere. Medarbejderengagement måles i 3. kvartal 2016. 

 - Det er meget tilfredsstillende, at vi udvikler os i takt med retningen i vores Strategi2020. Vi har en markant vækst i indbetalingerne, vores afkast er i top, og omkostningerne per forsikret falder. Det er flot, så godt gået af hele PFA, siger Allan Polack.

Resultatet på syge- og ulykkesforretningen viste i 1. halvår et resultat på -692 mio. kr. Selskabet arbejder med initiativer, der skal imødegå denne udvikling, og der er i 2. kvartal 2016 eksempelvis skabt en ny forsikringsorganisation, der leder dette arbejde. Allan Polack siger:

- Noget af forklaringen skal findes i den nye regnskabsbekendtgørelse. En anden ting er, at vi ser ændrede sygdomsmønstre, samt at vi har en stigning i antallet af skader. Det bliver et langt sejt træk at dæmme op for udviklingen, og vi arbejder med dette på tværs af hele PFA.

For yderligere oplysninger kontakt:
Presserådgiver Nicholas Rindahl, +45 21 18 60 31, nmr@pfa.dk

Udvalgte hovedpunkter for 1. halvår 2016:
• Investeringsafkastet er på 21,5 mia. kr. Afkast i gennemsnitsrente er på 1,9 pct., mens kunder i markedsrente fik et afkast på mellem 0,0 pct. og 3,9 pct. afhængig af deres risikoprofil.
• De samlede indbetalinger var på 15,5 mia. kr. mod 14,7 mia. kr. samme periode i 2015. Løbende indbetalinger udgør 9,5 mia. kr., hvilket er en vækst på 7 pct.
• Resultatet før skat er på 194 mio. kr.
• Omkostninger pr. forsikret kunde er 371 kr., hvilket er et fald på 7 pct. sammenlignet med samme periode i 2015.
• Resultatet på syge- og ulykkesforsikring er på -692 mio.kr. mod -344 mio. kr. i samme periode i 2015.

Hør Group CEO Allan Polacks kommentarer til halvårsrapporten her: