Ny tænketank vil gentænke fremtidens seniorliv

PFA står bag ny tænketank, der vil udfordre den forestilling, vi har om alderdommen. Med i tænketanken er både foreninger, organisationer, industrien, eksperter og arbejdsmarkedets parter.

Mere end halvdelen af de børn, der bliver født i disse år, kan regne med at blive 100 år. Når vi lever længere, ændres vilkårene for den tredje alder. Spørgsmålet er, hvordan vores samfund skal indrettes for at følge med, og hvordan vi som mennesker skal vælge at bruge de mange ekstra år i vores liv?

Det vil være fokus i PFA  tænketanken - Den nye 3. alder. Tænketanken  lanceres i dag den 26. januar og holder sit første møde i begyndelsen af februar.

“Der er et åbenlyst behov for at gentænke alderdommen.Som samfund har vi indrettet alderdommen til at være fokuseret på afvikling, men med den forventede forlængelse af levetiden og en masse friske ældre, der har mod på livet, så er der behov for at se på alderdommen med helt nye øjne. Derfor har PFA oprettet tænketanken Den nye 3. alder,” siger Allan Polack, Group CEO i PFA og næstformand i tænketanken. Den nye 3. alder vil komme med konkrete anbefalinger til, hvordan man forbedrer rammerne for den tredje alder i 2040.

Markante forandringer

Formand for tænketanken bliver Claus Kjeldsen, administrerende direktør i Institut for Fremtidsforskning, der glæder sig til at komme i gang med diskussionerne.

“Vi står i en situation, hvor arbejdsmarked og boligformer frem mod 2040 vil gennemgå markant større forandringer, end tilfældet har været de sidste 50 år. Derfor skal vi have en helt ny værktøjskasse til at styre den transformation,” siger Claus Kjeldsen. Han vil gerne udfordre nogle af grundstenene i vores nuværende samfund.

“Hvad gør vi, når sundhed bliver globalt, personligt og samtidig tilbyder ydelser, som næppe vil kunne finansieres i det nuværende sundhedssystem? Hvordan skaber vi de bedste rammer for, at vi gradvist kan trække os tilbage fra arbejdsmarkedet, så man bevarer den sociale kontakt og faglighed højere op i alderen? Hvilke krav vil den mest krævende generation af ældre stille til deres bolig, og hvordan kan det hele bindes sammen på tvær af nye teknologiske løsninger,” spørger Claus Kjeldsen.

I tænketanken sidder udover Claus Kjeldsen og Allan Polack, også repræsentanter for arbejdsmarkedets parter. Både Bente Sorgenfrey, formand i FTF, og administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, Jacob Holmbraad, sidder med om bordet, når fremtidens alderdom bliver diskuteret. Det glæder Claus Kjeldsen.

“Vi er bredt funderede. Derfor tror jeg virkelig på, at vi kan komme med nogle kvalificerede bud på at løse nogle af fremtidens problemer,” siger Claus Kjeldsen.

Tænketanken skal tage afsæt i de fremtidsscenarier, som vi kan se vil ramme danskerne og komme med konkrete anbefalinger til, hvordan man gentænker og forbedrer rammerne for den tredje alder. I oktober vil de fremlægge anbefalingerne på en stor konference.

Medlemmer af PFA tænketanken – Den nye 3. alder:

 • Claus Kjeldsen, adm. direktør, Instituttet for Fremtidsforskning (Formand)
 • Allan Polack, Group CEO, PFA (Næstformand)
 • Jacob Holbraad, adm. direktør, Dansk Arbejdsgiverforening
 • Aske Juul Lassen, PhD., post doc., Center for Sund Aldring, Københavns Universitet
 • Ib Enevoldsen, adm. direktør, Rambøll
 • Bente Sorgenfrey, formand, FTF, der repræsenterer 470.000 ansatte privat og offentligt
 • Bjarne Hastrup, adm. direktør, Ældresagen
 • Jørgen Løkkegaard, centerchef ved Velfærds- og Interaktionsteknologi, Teknologisk Institut
 • Anne Skovbro, filantropidirektør, CPO Realdania
 • Inger-Lise Katballe, fhv. sundhedsdirektør hos Ikast-Brande Kommune
 • Jesper Buch, iværksætter og grundlægger af Just-Eat, Miinto og Gomentor
 • Knud Romer Jørgensen, forfatter, debattør, radiovært

Yderligere information om PFA tænketanken – Den nye 3. alder:

 • Direktør for regulatory affairs, Janne Bram Jensen,T: 61 20 90 78, M: jje@pfa.dk
 • Pressekonsulent, Martin Olsen T: 30 53 17 67, M: mol@pfa.dk