Europa og emerging markets kører forrest i stort globalt opsving

Henrik Henriksen er chefstrateg i PFA's investeringsafdeling, PFA Asset Management.

Stigende indtjening hos virksomhederne i store dele af verden og opsving i en række nøgleøkonomier betyder, at den globale økonomi lige nu for første gang siden 2010 befinder sig i et synkront økonomisk opsving på tværs af kontinenterne.

Og der er stadig plads til yderligere fremgang på aktiemarkederne, vurderer chefstrateg i PFA Henrik Henriksen.

”Stadig flere betragter aktier som dyre, hvilket for så vidt er en ganske naturlig reaktion efter de seneste års stigning i aktiekurserne. Stigningen i de globale virksomheders indtjening har dog været endnu stærkere end stigningen i aktiekurserne i år,” siger Henrik Henriksen og fortsætter.

”Amerikanske aktier er ganske vist højt prissat – men det gælder ikke aktiemarkederne uden for USA, som er prissat tæt på deres historiske gennemsnit. I forhold til obligationsmarkederne ser langt de fleste aktiemarkeder stadig forholdsvis billige ud.”

Han understreger, at aktiemarkeder sjældent bremses af en høj prissætning, men snarere af en svækkelse af driverne bag, som fx nyhedsstrømmen, vækstudsigterne og en stramning af pengepolitikken. Her er der usikkerheder, fx i forbindelse med de ventede kommende renteforhøjelser fra den amerikanske centralbank, Federal Reserve. Henrik Henriksen vurderer derfor, at amerikanske aktier den kommende tid vil stige i et langsommere tempo, end vi ellers har set det efter Brexit.
 
Til gengæld befinder emerging markets-økonomierne (de nye vækstmarkeder) og Europa sig i et opsving efter en årrække med modvind, og PFA tror på fortsat fremgang her, forklarer Henrik Henriksen. 

”Amerikanske aktier har ganske vist sat nyt ”high” i slutningen af maj efter tre måneders sidelæns bevægelse. De har også netop sat nyt ”high” i forhold til afkastet på statsobligationer. Men målt i Euro ligger amerikanske aktier fortsat lavere end i marts. Det illustrerer, at det har været uden for USA, man har kunnet finde de bedste afkast i år, og det tror vi fortsat vil være tilfældet i de kommende år.”

”Finans og bankaktier synes at være den mest attraktive cykliske sektor, selvom risikoen er højere. Finansaktier handler dog med en rabat både i forhold til sin egen historie og det generelle marked, når man måler i forhold til indtjeningen i virksomhederne. Det regulatoriske pres synes at have toppet, efterspørgslen er i fremgang og stigende renter vil være en gevinst for indtjeningen i mange banker,” siger Henrik Henriksen.