PFA runder året af med stærke afkast til kunderne

Anders Damgaard er koncernfinansdirektør i PFA

2017 har igen været et gyldent år for PFA’s kunder, som kan glæde sig over afkast i markedsrente på op til 14 pct. Det fortæller PFA’s koncernfinansdirektør Anders Damgaard om årets afkastresultater, der cementerer PFA’s position som det selskab, der har leveret det bedste afkast til sine kunder på både tre og fem års sigt.

I tråd med de seneste mange år har 2017 igen været et utroligt stærkt investeringsår, hvor kundernes opsparing er vokset markant i markedsrenteproduktet PFA Plus. Det fortæller koncernfinansdirektør Anders Damgaard, der er positivt overrasket over udviklingen set i lyset af den politiske usikkerhed, som prægede årets første måneder.     

Usikkerhed afløst af optimisme

”Indgangen til året bød på en vis usikkerhed i form af blandt andet en nyvalgt præsident i USA, Brexit og en række vigtige valg i Europa, hvor der ligesom i USA var antydning af isolationistiske tendenser, som risikerede at gå ud over optimismen på de finansielle markeder. Det skete heldigvis ikke, og i stedet har vi i år oplevet solid økonomisk vækst og fremgang på finansmarkederne,” siger koncernfinansdirektøren.

Han uddyber, at PFA samtidig har været dygtige til at omsætte de positive takter på finansmarkederne til fordel for sine kunder. Det er sket gennem en professionel og vellykket aktiv forvaltning.  

”I løbet af året valgte vi blandt andet at øge vores investeringer i emerging markets og europæiske aktier, og vi beskyttede vores investeringer mod udsving i dollaren, der i år er faldet med 12-13 procent. Det har været helt afgørende for, at vores afkast i år ligger blandt de bedste i markedet, og at PFA fortsat er helt i top, når vi kigger på det langsigtede afkast over tre og fem år,” siger Anders Damgaard.

Han tilføjer, at også PFA’s alternative investeringer og valg af enkeltaktier har bidraget positivt til årets afkast.

Høj risiko lønner sig igen i 2017

Kigger vi på kundernes individuelle afkast, så gentager 2017 det mønster, som vi også har set i de foregående år, hvor de risikovillige kunder belønnes med det højeste afkast.

”Kunder i profil D, som er den investeringsprofil med højest risiko i markedsrente, har fået afkast på op til 14 pct., mens kunder i lavrisiko-profilerne A og B har fået omkring fem pct. Det er rigtig stærke afkast i en tid, hvor inflationen er meget lav, og hvor kontorenterne i banken ligger på nul procent,” siger Anders Damgaard. Han sætter samtidig nogle tal på, hvad PFA’s flotte afkast har betydet for den enkelte kunde.

”Kigger man samlet på de seneste fem år fra 2013 og frem til i dag, har en typisk kunde i PFA med en markedsrentepension fået et afkast på 10 pct. om året i gennemsnit. Det svarer til, at opsparingen med renternes rente er vokset med 61 pct. Altså at kunden i kroner og øre har fået 61.000 kr. alene i afkast over de seneste fem år for hver 100.000 kroner [før PAL-skat red.], der er lagt til side til alderdommen,” siger koncerndirektøren.

Et forsigtigt kig i krystalkuglen

Nu varer fester som bekendt ikke evigt – ej heller aktiefester. Men hvornår opgangen stopper, er straks sværere at blive klog på. Og lige nu ser det stadig fint ud, når man kigger i ind krystalkuglen.

”Den globale økonomiske vækst er fortsat robust, men der er også risici derude, fx i form af hurtige stramninger af pengepolitikken, øget uro om den internationale samhandel og et højt gældsniveau i Kina. Generelt er vi dog optimistiske, når vi ser på 2018, selvom der sandsynligvis vil komme flere og større bump på vejen end i år,” siger han.

Han tilføjer, at PFA trods optimismen vil fortsætte med at udbygge sin andel af alternative investeringer og ruste sig til en fremtid, hvor afkastet fra aktier og obligationer kan blive mere beskedent.      

”Det er vigtigt, at vi har alternative afkastkilder, som kan bidrage til at skabe positive afkast i de år, hvor der er modvind på aktie- og obligationsmarkederne. Derfor har vi i år udnyttet vores stærke position på markedet til at foretage en række historisk store alternative investeringer i fx vindenergi, infrastruktur og ejendomme. Det er investeringer, som det tager lang tid at bygge op, og som skal ruste os til fremtiden, så vi kan blive ved med at være det selskab, der giver kunderne det bedste langsigtede afkast,” slutter koncernfinansdirektøren.

På videoen nedenunder kan du se investeringsdirektør i PFA Christian Lindstrøm Lage fortælle lidt om året, der gik og afkastet, du fik.