Nye nøgletal viser aktiemarkeder i god form

Til trods for uroen på aktiemarkederne i 2018 har aktiemarkederne netop sat ny rekord – for danske og eurobaserede investorer. Det samlede afkast på en global aktieportefølje har nu overhavet toppunktet fra begyndelsen af året. Det er en kombination af positive aktieafkast i 2018, aktieudbytter og en svagere euro, der har trukket op.

Det forklarer chefstrateg i PFA Henrik Henriksen, der samtidig peger på, at der også er gode investor- udsigter til den nærmeste fremtid.

”Udsigterne for de kommende måneder er overvejende positive. De seneste amerikanske nøgletal viser en acceleration i væksten. Vækstbarometeret for fremstillingssektoren (PMI) er her i maj steget til det højeste i mere end tre år. Detailomsætningen har også overrasket positivt. Så både de amerikanske virksomheder og forbrugerne viser håndfast, at de ser mere positivt på fremtiden”, siger Henrik Henriksen. 

Samtidig signalerer den amerikanske centralbank (FED), at den fastholder den meget gradvise kurs for forhøjelse af de amerikanske renter. De vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt, at inflationen i en periode moderat overstiger målet på to procent, hvilket burde lægge en dæmper på frygten for stigende inflation. Derudover er adskillige Fed-medlemmer bekymrede for at hæve renten i et tempo, der betyder, at de korte renter bliver højere end de lange renter – fordi en sådan ændring af rentekurven tidligere har været et meget sikkert varsel om en hård opbremsning i økonomien.

Udsigterne for de kommende måneder er overvejende positive. De seneste amerikanske nøgletal viser en acceleration i væksten. Vækstbarometeret for fremstillingssektoren (PMI) er her i maj steget til det højeste i mere end tre år. Detailomsætningen har også overrasket positivt. Så både de amerikanske virksomheder og forbrugerne viser håndfast, at de ser mere positivt på fremtiden

”Kombinationen af robust vækst og en meget gradvis stramning af pengepolitikken i USA er positiv for aktiemarkederne. Det understøtter indtjeningen i virksomhederne og betyder, at modvinden fra stigende renter forbliver moderat. Historisk har aktiemarkederne da også haft det allerbedst, når renten stiger moderat, fordi det er et positivt varsel om væksten og indtjeningen i virksomhederne,” siger PFA’s chefstrateg. 

Hold øje med inflation og renter

Han påpeger, at aktieinvestorer alligevel gør klogt i at holde et vågent øje med udviklingen i inflation og renter. Et opsving går typisk i stå, når stigende inflation får centralbanken til at træde så hårdt på bremsen, at forbrug og investeringer bremser op. Men det punkt har vi ikke nået endnu, vurderer Henrik Henriksen. De amerikanske husholdningers omkostninger til at servicere deres gæld ligger stadig på et niveau, der er tæt på det laveste i mere end 30 år. Et lignende billede tegner sig i de øvrige modne økonomier. Virksomhedernes gældsomkostninger er lidt højere og ligger omkring gennemsnittet for de seneste 20 år.

”Truslerne mod opsvinget kommer aktuelt snarere fra geopolitiske forhold end fra stigende renter, herunder USA’s udfordring af både venner og fjender i den globale økonomi. Stigende renter har også ramt udvalgte emerging markets økonomier som Tyrkiet og Argentina, der har store ubalancer, som gør dem sårbare overfor stigende renter. Men det er ikke et trusselsbillede, der gælder mere generelt for emerging markets,” siger Henrik Henriksen. 

Han uddyber, at de fleste vækstøkonomier har færre finansielle ubalancer end under finanskrisen og det såkaldte Taper Tantrum i 2013, hvor stigende renter bremsede væksten på emerging markets. Historisk har stigende amerikanske renter desuden snarere været et positivt varsel for aktierne på emerging markets, fordi de typisk går hånd i hånd med et opsving i den globale økonomi.