PFA’s Allan Polack bliver del af regeringens nye seniortænketank

PFA’s Group CEO Allan Polack er blevet udpeget til regeringens nye tænketank for et længere og godt seniorarbejdsliv, som regeringen har stiftet i samarbejde med Dansk Folkeparti.

Efter at have arbejdet med fremtidens gode seniorliv i PFA-tænketanken Den nye 3. alder igennem et år, er PFA-topchef Allan Polack nu blevet udpeget til regeringens seniortænketank, der skal forbedre vilkårene for et godt seniorarbejdsliv.

Det er et emne, som er vigtigt på mange planer, fortæller han.

”Jeg er naturligvis glad for, at jeg får mulighed for at bidrage til arbejdet i regeringens tænketank. Det gode seniorarbejdsliv er en dagsorden, som er vigtig både for samfundet, erhvervslivet og ikke mindst for os alle som enkeltpersoner. Derfor er det godt, at regeringen og Dansk Folkeparti har valgt at prioritere det,” siger Allan Polack.

Formand for den nye tænketank bliver den tidligere LO-formand Harald Børsting. Udover ham består den af otte sagkyndige, herunder Allan Polack, og otte endnu ikke-udpegede repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter.

Det gode seniorliv er en del af PFA’s DNA

PFA er den eneste kommercielle virksomhed, der er udpeget til at være en del af tænketanken, og det fortæller noget om det fokus, selskabet har på seniorernes vilkår i det danske samfund, mener Allan Polack.

”PFA blev stiftet for at gøre en forskel i det danske samfund, så det er helt naturligt for os at bidrage til debatten og rammerne for seniorernes liv. Det gør vi blandt andet med PFA-tænketanken Den nye 3. alder, hvor vi er kommet med konkrete anbefalinger til fremtidens fleksible tilbagetrækning, til mental sundhed og til nytænkning af seniorboliger. Erfaringer herfra vil jeg se frem til at kunne tage med ind i denne tænketanks arbejde,” siger Allan Polack.

Den regeringsnedsatte tænketank er placeret under Beskæftigelsesministeriet, og det er planen, at den afslutter sit arbejde i første halvår af 2019.