Stigende indbetalinger og markant kundetilgang trods uroligt første halvår

Allan Polack, Group CEO i PFA

Med en stigning i indbetalinger på 7 procent, tilgang af 237 nye firmapensionskunder og 39.000 privatkunder kommer PFA styrket ud af første halvår 2018.

Driftsresultatet er i første halvår 2018 på 639 mio. kr., og af det beløb går 553 mio. kr. videre til kunderne gennem KundeKapital, der er PFA’s særlige model for at dele overskud og risiko med kunderne.

Resultatet er tilfredsstillende i forhold til forventningerne ved indgangen til året trods de urolige finansmarkeder, der har udfordret afkastet til kunderne i årets første halvdel.
 
Group CEO i PFA, Allan Polack, siger i forbindelse med regnskabet for første halvår 2018:
”Jeg er tilfreds med første halvår, hvor vi lever op til de forventninger, vi havde, da vi gik ind i året. Og det i et første halvår, hvor særligt finansmarkederne har været udfordrende. Jeg er især glad for, at vi kan byde 237 nye firmapensionskunder og 39.000 private kunder velkommen. At vores indbetalinger stiger med 7 procent er fint i et modent marked hvilket viser, at vi tager markedsandele, og at kunderne har tillid til, at de kan få mere værdi af at spare mere op hos PFA.”

PFA’s forsikringsmæssige omkostninger steg svagt i første halvår i forhold til samme periode i 2017. Omkostninger per forsikret steg med 13 kr. svarende til en stigning på 3,5 procent. Stigningen skyldes it-investeringer i effektivisering samt omkostninger i forbindelse med implementering af GDPR.

Afkast udfordret af uro på finansmarkederne

Urolige finansmarkeder og handelskonflikter mellem især USA, Europa og Kina har været med til at udfordre afkastet i årets første seks måneder. Afkastet for kunder i markedsrente er i første halvår på mellem -0,5 procent og 0,0 procent. 

”Det er aldrig rart med nulafkast, men sparer man op i markedsrente, vil der uundgåeligt være perioder med en negativ udvikling på de finansielle markeder, og det vil påvirke afkastet i den konkrete periode. Pension er langsigtet opsparing, og ser du eksempelvis på afkastet over de seneste fem år, så kan en almindelig kunde i PFA Plus glæde sig over et akkumuleret afkast på op til 60 procent,” siger Allan Polack.

Øget eksponering mod alternative investeringer fortsætter

En årrække med høje afkast, hvor særligt aktiemarkederne er kommet op på høje niveauer, har betydet, at PFA har ønsket at sprede investeringerne og nedbringe risikoen i den samlede portefølje.

Derfor har PFA bl.a. øget investeringerne i unoterede aktiver og ejendomme med mere stabile afkast. Det er sket med historisk store enkeltinvesteringer i TDC, Nykredit og vindmølleparken Walney Extension, ligesom PFA er på vej til at udvide sine ejendomsinvesteringer i udlandet. Senest med den største ejendomsinvestering i PFA’s historie på 6,6 mia. kr. i en række attraktive boliger i Tyskland.

”Vores øgede fokus på unoterede aktiver såsom alternativer og ejendomme med mere stabile afkast har været en fordel i et finansielt marked, som vi har set i første halvår og været med til at trække afkastet op. Afkastet på alternative investeringer har med 1,6 procent bidraget positivt. Det samme har afkastet på 4,3 procent fra ejendomme. Det er et område vi fremadrettet forventer os meget af,” siger Allan Polack.

PFA giver private investorer adgang til ejendomsinvesteringer

PFA har i første halvår udover at have indført en ny attraktiv prismodel til private investorer med skalafordele udstedt ejendomsobligationer for 2,6 mia. kr. for at give den almindelige investor mulighed for eksponering til PFA’s veletablerede ejendomsportefølje via PFA Invest eller PFA Bank.

”Ejendomme er en type investering, det normalt ikke er muligt for den almindelige investor at få eksponering imod, men det kan de nu i PFA. Det er attraktivt for andre investorer at blive eksponeret mod vores ejendomsportefølje. Den er en af landets største, og den leverer stabile og solide afkast i et ellers turbulent marked. 4,3 procent i første halvår 2018,” siger Allan Polack.

Resultatet på syge- og ulykkesforsikring er forbedret fra -293 mio. kr. til -172 mio. kr. Der arbejdes fortsat med de igangsatte initiativer for varig bedring af syge- og ulykkesresultatet.

Hovedpunkter 1. halvår 2018

 • Periodens resultat er på 37 mio. kr. efter skat (171 mio. kr.) *
 • De samlede indbetalinger er på 18,1 mia. kr. (16,8 mia. kr.) *
 • Løbende indbetalinger er på 11,0 mia. kr. (10,6 mia. kr.)*
 • Det samlede forsikringsresultat før skat er på 639 mio. kr. (968 mio. kr.)*
 • PFA KundeKapitals andel af resultatet er på 553 mio. kr. (827 mio. kr.)* 
 • Omkostninger pr. forsikret er på 383 kr. (370 kr.)*
 • Det samlede investeringsafkast er på 838 mio. kr. (9,5 mia. kr.) *
 • Afkast i markedsrente før skat på mellem -0,5 og 0 pct. inkl. KundeKapital (2,6 og 6,0 pct.) * 
 • Afkast i gennemsnitsrenteprodukter er på 0,9 pct. (1,7 pct.) * 
 • De samlede aktiver udgør 718 mia. kr. (622 mia. kr.) *
 • Resultatet på syge- og ulykkesforsikring er på -172 mio. kr. (-293 mio. kr.)*

* Sammenholdt med samme periode i 2017.