Et år med styrket fokus på bæredygtighed og samfundsansvar

Flere klimavenlige investeringer, fortsat fokus på rollen som aktiv investor og etablering af nye kunde-netværk, som skal give input til PFA’s arbejde med seniorområdet. Det er nogle af indsatserne, som har været med til at styrke PFA’s virksomhedsansvar i 2018. Det fortæller kommunikationsdirektør, Mikkel Friis-Thomsen i anledning, at PFA netop har publiceret sin CR-rapport for 2018.

Som pensionsselskab har PFA ikke blot ansvar for at få kundernes penge til at vokse men også for, at det sker på en ordentlig måde, så den værdi, der skabes i dag, ikke går ud over, det vi skal leve af i morgen. Det er en løbende proces, hvor PFA hele tiden tager skridt i den rigtige retning, fortæller kommunikationsdirektøren.
 
”Et af de centrale aspekter af PFA’s arbejde med ansvarlighed er vores rolle som aktiv investor. Den betyder, at vi tager ansvar for vores investeringer og fx deltager på generalforsamlinger hos de virksomheder, vi invester i. Det er også sket i 2018, hvor vi har gjort vores indflydelse gældende på generalforsamlinger hos 70 virksomheder herhjemme og i udlandet,” forklarer Mikkel Friis-Thomsen.

Hårdt år for finansbranchens omdømme

Han nævner i den forbindelse også sagerne om hvidvask og udbytteskat, som PFA er blevet delagtiggjort i gennem sin investering i Danske Bank og samarbejdet med australske Macquarie om købet af TDC.

”Det er begge sager, vi tager meget alvorligt, og i forhold til Dansk Bank har vi løbende stillet krav til større gennemsigtighed, ligesom vi sammen med andre investorer har skubbet på for de ændringer i bankens bestyrelse, der blev gennemført sidst i 2018. I forhold til Macquarie har vi kritiseret selskabets rolle i sagen om udbytteskat, og vi har efterfølgende taget initiativ til at revidere vores Code of Conduct, så vi bliver endnu skarpere på de krav, vi stiller til de virksomheder, vi samarbejder med,” fortæller direktøren.

Han tilføjer, at den aktive og kritiske dialog ikke altid er tilstrækkelig, og at PFA i nogle tilfælde derfor er nødt til ty til eksklusion af virksomheder. Det er også sket i år, og enhver kan følge denne udvikling på pfa.dk, hvor PFA løbende offentliggør sine politikker, rapporter og beslutninger. 

Grønnere aktier end gennemsnittet

Når man siger virksomhedsansvar, kommer man heller ikke uden om klimaspørgsmålet, som i 2018 har fyldt meget både i samfundsdebatten og på PFA’s ansvarlighedsagenda.

”I PFA har vi forpligtet os overfor de mål, som blev vedtaget i Paris-aftalen i 2015. De indgår derfor også i vores dialog med de virksomheder, vi investerer i. Herudover har vi i 2018 indført en metode til at klimascreene vores aktier, så vi kan se, hvilket C02-aftryk de sætter, og det har vist, at vores aktier ved årsskiftet var 14 procent grønnere end verdensindekset,” forklarer kommunikationsdirektøren.

Han uddyber til sidst, at CR-arbejdet også handler om de helt nære relationer til både PFA’s egne medarbejdere og medarbejderne hos de mange organisations- og virksomhedskunder.

”En del af vores virksomhedsansvar er at være med til at skabe gode rammer om både arbejdslivet og pensionstilværelsen. Og i 2018 har vi blandt andet hjulpet vores virksomheds- og organisationskunder med strategiske sundhedsindsatser, som har været med til at øge arbejdsglæden og nedsætte sygefraværet blandt deres medarbejdere. Vi har også etableret kundenetværk, som skal give os input til, hvordan vi kan skabe bedre rammer for seniorkarrieren og for overgangen fra arbejdsliv til pensionstilværelse.”
 

Udpluk af indsatser i 2018 

  • PFA har prioriteret fem af FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, som vi ønsker at bidrage særligt til: Sundhed og trivsel, Bæredygtig energi, Klimaindsats, Ansvarligt forbrug og produktion og Partnerskaber for handling
  • Udarbejdet et menneskerettigheds heatmap som en del af implementeringen FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv i investeringsprocessen.
  • PFA’s velgørende fond PFA Brug Livet Fonden har sat fokus på at hjælpe børn og unge i Danmark. Fonden har kåret fem hjertesager, som modtager økonomisk støtte og samarbejde med PFA om øget synlighed
  • Etableret PFA Kundepanel som har inddraget 250 kunder i udviklingen af digitale kundeløsninger
  • Afholdt netværk med fokus på seniormedarbejdere og at skabe bedre rammer for overgangen fra arbejdsmarkedet til pension