PFA leverer afkast på 27,3 mia. kr. i 1. kvartal 2019

Group CEO Allan Polack

Årets første tre måneder har budt på et stærkt comeback på finansmarkederne, som har smittet positivt af på afkastet i PFA.

Årets samlede investeringsafkast i 1. kvartal er på 27,3 mia. kr. før skat. Det er det højeste 1. kvartalsafkast i PFA siden samme periode 2015.

”De første tre måneder af 2019 har været en stor optur for pensionsopsparerne, der har fået afkast på op til 10 pct. De høje afkast blev grundlagt allerede i januar, hvor vi efter finansiel uro og markante fald på aktiemarkederne i december især så aktier over en bred kam stige markant. Vi skal tilbage til 1987 for at finde en bedre start på året for aktier. Samtidig har vi oplevet nye rentefald, som har givet gode obligationsafkast,” siger Allan Polack, Group CEO i PFA.

PFA’s kunder i markedsrente har i 1. kvartal 2019 fået afkast på mellem 3,1 og 10,0 pct. afhængig af valgt investeringsprofil. Det samlede afkast relateret til markedsrente var på 6,7 pct., mens afkastet relateret til gennemsnitsrenteprodukter var på 5,1 pct. Det er særligt porteføljen med børsnoterede aktier, der har trukket op med et afkast på 11,9 pct.

Tab i 2018 mere end indhentet

Det stærke afkast betyder, at de tab, som mange pensionskunder oplevede på pensionsopsparingen i 2018, allerede er mere end indhentet i 2019.  Det betyder eksempelvis, at for en kunde i PFA med en opsparing i PFA Plus profil C med 20 år til pension er det samlede afkast for 2018 og 1. kvartal af 2019 på 3,7 pct. Og kigger vi på afkastet for de seneste fem år, er afkastet for en kunde med denne profil på 45,0 pct.

”Kigger vi på udviklingen på finansmarkederne over det seneste halve år, så skulle man ikke tro, vi taler om to sammenhængende kvartaler. For mens alt så sort ud i de sidste måneder af 2018, og vi så ind i det nye år med stor skepsis, så vendte det hele rundt på en tallerken omkring nytår. Og tre måneder senere står vi så med en nærmest historisk god start på et afkastår,” siger Allan Polack.

Den gode start på året kommer oven på mere positive toner i handelskonflikten mellem USA og Kina, ligesom centralbankerne indtil videre har udsat de stramninger af pengepolitikken, som tidligere blev bebudet og skabte nervøsitet sidste år. Samtidig har det været en kraftig modreaktion på den korrektion, der kom i december og udløste store fald på aktiemarkederne.

Grund til behersket optimisme

Selvom der er grund til at glæde sig over de høje afkast, er der også grund til at bekymring. For årets fremgang på særligt aktiemarkederne afspejler ikke en tilsvarende forbedring af risikobilledet. For mens det lave renteniveau og vækstforventninger signalerer et udfordrende afkastmiljø, så er det som om, at aktiemarkedet helt afkoblet fortsætter opturen. 

”Der er i Europa og USA tegn på vækstopbremsning, og mange virksomheder har derfor nedjusteret deres forventninger til fremtidens indtjening. Samtidig er det pengepolitiske råderum blevet mindre, og i Europa er der stadig uro om både Brexit og de budgetproblemer, der har præget Italien. Så grundlæggende er der ikke noget, som helt kan retfærdiggøre de store stigninger, vi har set. Det er også grunden til, vi gik forsigtigt ind i 2019, og vi forventer, at årets stærke start vil blive afløst af en mere moderat udvikling fremover,” siger Allan Polack. 

Øget eksponering i alternativer og ejendomme

Udsigten til et mere usikkert marked med rekordlave renter og mere beherskede forventninger til afkast på aktier er baggrunden for, at PFA siden 2016 har opbygget en stor og betydende portefølje på området for unoterede investeringer, der har rundet de 95 mia. kr. Det gælder investeringer i ejendomme og alternative investeringer, der bl.a. er med til at give stabilitet i porteføljen i tider med mere uro på markederne.

Det betyder, at PFA i dag har en robust portefølje med store investeringer i bl.a. TDC, Nykredit, Danmarks Skibskredit og verdens største havvindmølleparker Walney Extension Offshore Wind Farm og Hornsea 1. Ligeledes har PFA på ejendomsområdet fået opbygget en bred portefølje af kvalitetsejendomme i hele Danmark og i udlandet.

”Vi har de seneste år været meget aktive og fået opbygget en stærk organisation på området for unoterede investeringer, som har gjort os i stand til at indgå nogle store investeringer også i en international målestok. Det begynder vi nu for alvor at se den konkrete værdiskabelse af. Det aktive og langsigtede ejerskab er centralt i PFA, fordi det sammen med vores portefølje af noterede investeringer kan være med til at give vores kunder solide langsigtede afkast,” siger Allan Polack.

Investeringsafkast pr. aktivgruppe i PFA (inkl. valutaafdækning)
Aktiv1. kvartal 2019
Børsnoterede aktier11,9 %
Alternative investeringer3,4 %
Ejendomme 1,8 %
Obligationer2,5 %
Afkast i PFA Plus, 1. kvartal 2019*
År til pension30155-5

Profil D - høj risiko

10 %10 %6,1 %5,4 %

Profil C - moderat risiko

8,1 %8,1 %5,3 %4,7 %

Profil B - lav risiko

6,2 %6,2 %4,4 %3,9 %

Profil A - meget lav risiko

4,3 %4,3 %3,5 %3,1 %

*Afkastet er inklusive 5 pct. i Individuel KundeKapital og en forrentning af Individuel KundeKapital på 10 pct. pr. år.

Afkast i PFA Invest, 1. kvartal 2019
PFA Invest Balance AA3,4 %
 PFA Invest Balance A5,2 %
PFA Invest Balance B8,5 %
PFA Invest Balance C10,9 %
PFA Invest Balance AKK7,6 %

For yderligere oplysninger

Pressechef Kristian Lund Pedersen, 39 17 58 79 eller klp@pfa.dk