Kvinders pensionsopsparing vil halte efter mændenes de næste 50 år

Mange unge begynder på en videregående uddannelse i denne tid, og også i år er der store kønsforskelle i valg af uddannelse. Kvinder vælger typisk uddannelser med lavere løn end de uddannelser, mænd vælger, og dermed vil løn- og pensionsgabet mellem kønnene på aktuelt 20 pct. fortsætte i op til 50 år frem. Det viser en ny analyse fra PFA.

Når mange unge tager hul på en videregående uddannelse i disse uger, er der udsigt til en spændende tid med faglig fordybelse, nye venskaber og forhåbentlig drømmejobbet i sidste ende. Men de kvindelige studerende kan på sigt også se frem til at få markant mindre i løn og pension end de mandlige medstuderende. Det viser en ny analyse fra PFA.

Analysen fokuserer på sammenhængen mellem uddannelsesvalg, løn og pensionsopsparing. Og den viser, at de unges uddannelsesvalg stort set er de samme som for 20 år siden, og at der i 2019 fortsat er store kønsforskelle i valg af uddannelse. Kvinder vælger længere uddannelser end mænd, men det er typisk laverelønnede ”kvindefag” som f.eks. humaniora, mens mænd typisk vælger højerelønnede ”mandefag” som f.eks. naturvidenskab.

Det betyder, at forskellen på mænds og kvinders løn og pensionsopsparing på aktuelt 20 pct. med stor sandsynlighed vil bestå i de næste 50 år.

”Unge vælger typisk uddannelse ud fra interesse, nysgerrighed og typen af beskæftigelse efter studietiden. Men uddannelsesvalget har også stor økonomisk betydning. Og når kvinderne stadig i dag i høj grad vælger uddannelser med lavere gennemsnitsløn end mændene, så er de på vej mod lavere løn og opsparing end mændene, allerede inden de har haft første arbejdsdag. Og dermed vil kønsforskellene i løn og opsparing fortsætte i mange generationer endnu,” siger Carsten Holdum, forbrugerøkonom i PFA.

Et eksempel er forskellen på uddannelsen jordemoder, som har en markant overvægt af kvindelige studerende, og uddannelsen installatør, hvor mændene dominerer. Selvom arbejdsløsheden er nogenlunde den samme, og jordemoderuddannelsen i gennemsnit tager dobbelt så lang tid, så er startlønnen 5.000-7.000 kr. højere for installatører. Dertil kommer, at kvinder/kvindefag har en lavere lønudvikling end mænd/mandefag.

”At uddannelses- og karrierevalg har så stor betydning for livsindkomsten, er der grund til at være opmærksom på. Særligt da vi ved, at kvinders pensionsopsparing også skal række i flere år end mændenes, da kvinderne forlader arbejdsmarkedet tidligere og lever længere end mændene. Hertil kommer, at pensioner er personlige og ikke deles ved skilsmisse. Her vil kvinder alt andet lige være dårligere stillet med en markant lavere opsparing end mændene,” siger Carsten Holdum.

For yderlige information kontakt Carsten Holdum, forbrugerøkonom i PFA, på tlf.: 2428 4452