PFA med rekordafkast på 57,3 mia. kr. i 1.-3. kvartal 2019

Årets første ni måneder har budt på massiv medvind på finansmarkederne, som giver kunderne i PFA rekordhøje afkast på helt op til 13,7 pct. Alene i 3. kvartal voksede det samlede afkast med 17,6 mia. kr. til samlede 57,3 mia. kr. for året hidtil.

Årets samlede investeringsafkast i 1.-3. kvartal er på 57,3 mia. kr. før skat, hvilket foreløbig gør 2019 til det bedste investeringsår i PFA’s historie. Til sammenligning var afkastet i samme periode i 2018 på 8,3 mia. kr.

De positive takter, vi har set i 2019, fortsatte i 3. kvartal, hvor samtlige aktivgrupper har bidraget positivt til, at kunderne har fået polstret deres opsparinger yderligere. Det sker i en periode, hvor der ellers er bekymringer for, at opturen på finansmarkederne er ved at nå sin afslutning.

”2019 er gået hen og blevet et sandt jubelår for pensionsopsparerne, der har fået på både gynger og karruseller. Vi har set faldende renter og et obligationsmarked, der har præsteret godt, samtidig med aktiemarkedet har buldret afsted. Også ejendomme og den alternative portefølje kaster gode afkast af sig, så du kan sige, at det er et år, hvor alt ser ud til at gå op i en højere enhed,” siger Kasper Lorenzen, Group Chief Investment Officer i PFA.

Særligt porteføljen med børsnoterede aktier har trukket op med et afkast på 18,8 pct. PFA’s store eksponering mod amerikanske aktier har her bidraget positivt. Rentefaldet har ligeledes givet gode afkast indenfor alle obligationstyper med et samlet afkast på 5,8 pct., hvor særligt kreditobligationer har nydt godt af det globale lavrentemiljø.

Afkast til kunderne på op til 13,7 pct.

Det samlede afkast relateret til markedsrente var på 10,5 pct. Det betyder, PFA’s kunder i markedsrente i 1.-3. kvartal 2019 har fået afkast på mellem 6,4 og 13,7 pct. afhængig af valgt investeringsprofil.

Det betyder, at for en kunde med en opsparing i PFA Plus profil C med 20 år til pension er det samlede afkast for 1.-3. kvartal 2019 på 11,6 pct. Og kigger vi på afkastet for de seneste fem år, er afkastet for en kunde med denne profil på 41,4 pct.

”2019 har udviklet sig til et år, hvor det har kunnet betale sig at tage risiko. Så jo mere risikovillig du har været, jo mere er din opsparing vokset. Sådan er det i år, hvor særligt aktiemarkederne giver høje afkast, men i det scenarie skal man også huske på, at det hurtigt kan gå den anden vej. Og husker vi bare et år tilbage, så var det et helt andet billede, der tegnede sig, hvor der var stor bekymring for, at vi stod foran en større nedtur på finansmarkederne. Derfor er det centralt at have en porteføljesammensætning, der kan præstere, både når det går godt og mindre godt på de finansielle markeder. Med den uro vi har set de seneste år, kan det hurtigt vende, og derfor er det vigtigt ikke at blive fartblind i et marked som det, vi ser nu,” siger Kasper Lorenzen.

Afkastet relateret til gennemsnitsrenteprodukter var på 15,4 pct. trukket op af især renteafdækning i forbindelse med rentefaldet.

Fortsat grund til optimisme

Ser vi frem mod resten af året, er det tyndet en anelse ud i de mørke skyer, som ellers indledte 2019. Centralbankerne i USA, Europa og Asien har alle indfriet markedets forventninger med yderligere rentenedsættelser, mens handelskrigen mellem Kina og USA er sat en anelse på standby. Samtidig viser den amerikanske økonomi gode takter i form af højt forbrug og fortsat lav arbejdsløshed.

Der er dog også risici, som trækker i modsat retning, da væksten i Kina og Europa er aftagende, og det har bl.a. fået den europæiske centralbank (ECB) til at opfordre EU-landene til at føre en mere stimulerende finanspolitik. Samtidig står vi med politisk usikkerhed om Brexit, som vil fortsætte med at skabe bekymring på finansmarkederne i lang tid, på samme måde som en række geopolitiske konflikter er taget til i styrke.

”Hvor længe den positive tendens, som vi har set i år, vil fortsætte, er svært at sige, for vi befinder os stadig i et vadested, hvor negative overraskelser hurtigt kan tippe balancen og genoplive den recessionsfrygt, som har været en fast følgesvend i det seneste år. I den situation er vi tilfredse med, at vi i PFA igennem de seneste år har fået opbygget en alsidig portefølje af unoterede investeringer på over 100 mia. kr. Det giver en god risikospredning, som vi også tror på giver værdi på den lange bane. Derfor er vi også tilfredse med, at alternativer har givet afkast på 8,6 pct. og ejendomme 4,1 pct. Ikke mindst i relation til det lavrentemiljø, der ser ud til at have bidt sig fast og kommer til at dominere finansmarkederne længe,” siger Kasper Lorenzen.

PFA er Danmarks største kommercielle pensionsselskab med 1,3 mio. kunder.

Investeringsafkast pr. aktivgruppe 1.-3. kvartal 2019
Aktiv1.-3. kvartal 2019
Børsnoterede aktier18,8 %
Alternative investeringer8,6 %
Ejendomme4,1 %
Obligationer5,8 %
Afkast i PFA Plus, 1.-3. kvartal 2019
År til pension30155-5

Profil D - høj risiko

13,7 %13,7 %9,5 %8,8 %

Profil C - moderat risiko

11,6 %11,6 %8,6 %8,0 %

Profil B - lav risiko

9,6 %9,6 %7,6 %7,2 %

Profil A - meget lav risiko

7,6 %7,6 %6,8 %6,4 %

Afkastet er inklusive 5 pct. i Individuel KundeKapital og en forrentning af Individuel KundeKapital på 10 pct. pr. år.

Afkast i PFA Invest, 1.-3. kvartal 2019
PFA Invest Balance AA5,8 %
PFA Invest Balance A9,1 %
PFA Invest Balance B14,1 %
PFA Invest Balance C18,0 %
PFA Invest Balance AKK12,7 %

For yderligere oplysninger

Pressechef Kristian Lund Pedersen, 39 17 58 79 eller klp@pfa.dk