Flere sten ryddet af vejen så aktieopturen kan fortsætte

Aktiemarkederne nyder godt af, at den politiske risiko, der ellers har sat sit præg på 2019, er på tilbagetog. Samtidig peger flere nye nøgletal på, at den allerede lange globale aktieoptur kan forsætte. PFA’s chefstrateg Tine Choi Danielsen sætter her ord på, hvad det er, der har bidraget til den senere tids mere optimistiske stemning på de finansielle markeder.

Aktiemarkederne nyder godt af, at den politiske risiko, der ellers har sat sit præg på 2019, er på tilbagetog. Samtidig peger flere nye nøgletal på, at den allerede lange globale aktieoptur kan forsætte. PFA’s chefstrateg Tine Choi Danielsen sætter her ord på, hvad det er, der har bidraget til den senere tids mere optimistiske stemning på de finansielle markeder.

”Udsigt til blød Brexit-landing og til en eller anden form for handelsaftale mellem USA og Kina har været helt centrale for, at aktiemarkederne møder vinteren i god form. Vi ser samtidig en fornyet lempelig global pengepolitik og oven i spirer grønne skud fra forskellige vækstindikatorer, som sender recessionsrisikoen på retræte. Endeligt har vi snart været helt igennem endnu en regnskabssæson, der ikke var helt så dårlig som forventet,” siger Tine Choi Danielsen.

Hvad der også taler i aktiers favør er, at en ny investorundersøgelse fra Bank of America viser, at andelen af globale investorer, der har en aktieovervægt steget med 20 procentpoint til netto 21 pct. Det er den største andel i et år, og rotationen til aktier er sket på bekostning af salg af obligationer.

”I lyset af sommerens store rentefald og de seneste meldinger fra Federal Reserve kombineret med bedringen i nøgletallene, er det ikke overraskende, at investorerne har taget gevinsten i obligationsmarkedet og sendt pengene ind i aktier. I et scenarie, hvor det lysner for vækstudsigterne, vil obligationsrenterne typisk stige, mens aktier understøttes af de potentielt bedre indtjeningsvilkår. Dvs. der er både skub-og-træk effekter, som sender investorerne over i de mere risikofyldte aktiver, for alternativt er ganske simpelt ikke attraktivt,” påpeger Tine Choi Danielsen.

Selvom der er mange positive toner, så er der også faremomenter, man skal huske at have med sin vurdering af om timingen for at handle aktier, er den rigtige lige nu. De globale investorer har nemlig mindsket kontantandelen, der nu befinder sig på det laveste niveau i 6 år.

"Det at investorerne smider kontanter ind på aktiemarkedet peger mod, at optimismen vi pt. ser er stærk og langt mere rodfæstet i fundamentale forhold end som så. De mere positive toner i handelskrigen gør sit til stemningsskiftet, men hvis man stadig frygter en recession i starten af det nye år, så vil man ikke forvente, at pengene på sidelinjen vil blive sendt ud at arbejde nu. Det virker som om, at de globale investorer og især recessions-lejren, har justeret forventningerne til amerikansk og dermed den globale økonomi og nu er i gang med at tilpasse porteføljerne til den nye virkelighed. På den anden side, så varsler udviklingen samtidig om, at man nok ikke skal sætte næsen op efter +20 pct. aktieafkast i 2020, for når kontantandelen falder, så er der også færre penge på sidelinjen, der kan sende aktierne yderligere op”, siger Tine Choi Danielsen.