PFA bakker op om seniortænketanks anbefalinger om mere fleksibel tilbagetrækning

”Seniortænketanken – for et længere og godt arbejdsliv” har i dag præsenteret 20 anbefalinger til fremtidens seniorarbejdsliv. Særligt anbefalingerne om større fleksibilitet på seniorområdet og et mere enkelt pensionssystem fremhæver PFA som centrale elementer.

”Seniortænketanken – for et længere og godt arbejdsliv” er kommet med en række konkrete forslag til, hvordan man kan forøge kvaliteten i seniorarbejdslivet, og hvordan man både politisk og ude på arbejdspladserne kan understøtte en fortsat stigning i beskæftigelsen blandt seniorer. Tænketanken blev nedsat i juni 2018 og har været placeret under Beskæftigelsesministeriet.

Mange seniorer vælger i dag at fortsætte længere på arbejdsmarkedet end tidligere, og beskæftigelsen er siden 2008 steget med 53.000 personer for de 60-66-årige. Men potentialet er endnu større, hvilket tænketanken giver bud på, hvordan kan blive indfriet. 

Som eneste kommercielle virksomhed har PFA været en del af tænketankens arbejde repræsenteret ved Group CEO Allan Polack, der udtaler i forbindelse med offentliggørelsen:

”Seniortænketanken kommer med mange gode og konstruktive bud på, hvordan vi får skabt bedre rammer for de seniorer, der føler sig friske og gerne ser sig selv som en fortsat del af arbejdsmarkedet. Der er et stort potentiale, og det er i alles interesse, at vi giver dette område endnu mere opmærksomhed. For PFA har det især været vigtigt, at der skabes en mere fleksibel overgang mellem arbejdsliv og pensionstilværelse, hvor man som borger samtidig kan være sikker på, at det altid kan betale sig at arbejde længere.”

PFA har over en årrække arbejdet struktureret med hele seniorområdet og har i dette tænketanksarbejde også bidraget med erfaringer fra PFA’s egen nedsatte tænketank - Den nye 3. alder -, der afsluttede sit arbejde i februar sidste år.

Fleksibel tilbagetrækning kan øge arbejdsudbud

Seniortænketankens rapport viser, at mange seniorer gerne vil arbejde længere, hvis der skabes bedre mulighed for at forlade arbejdsmarkedet mere gradvist. Bl.a. viser et fremtidsstudie fra Ældre Sagen, at hver fjerde af de 50-69-årige, som stadig er aktive på arbejdsmarkedet, ønsker at arbejde så længe som muligt. 

En forudsætning for at flere seniorer forbliver tilknyttet til arbejdsmarkedet er at skabe en bedre overgang mellem arbejdsliv og pensionstilværelse samtidig med, at arbejdsgiverne bliver bedre til at tale med deres seniormedarbejdere om deres senkarriere, hvor fokus er på udvikling frem for afvikling. Derfor er seniortænketankens anbefaling om, at ledere skal tale med seniormedarbejdere om, hvad der skal til for at fastholde dem på arbejdspladsen - herunder tale med dem om senkarriere - yderst relevant. 

”Hvis man skal fastholde flere seniorer på arbejdsmarkedet efter pensionsalderen, er det nødvendigt at tænke mere i fleksibel tilbagetrækning, så som delpension, i stedet for at folk går fra 37 timer til 0 timer. Det stiller krav til, at man ude på arbejdspladserne tænker i nye måder at fastholde seniorer på, hvilket vi ved, der også er stor interesse for hos vores mange kunder,” siger Allan Polack. 

Forenkling af pensionssystemet skal med i kommission

En forudsætning for en bedre overgang mellem arbejdsliv og pensionstilværelse er, at man kan gennemskue pensionssystemet. For mange mennesker er det dog yderst komplekst og kan derfor medvirke til, at man vælger ”det sikre” - at gå på pension - så snart det er muligt. Derfor er der behov for en forenkling af pensionssystemet.

”Der er fortsat stor kompleksitet i det danske pensionssystem, som gør det svært for den enkelte at tilrette sin senior- og pensionstilværelse optimalt. Derfor er vi tilfredse med, at forslaget om en forenkling af pensionsreglerne er kommet med i de endelige anbefalinger, hvor det fremgår, at der skal nedsættes en kommission,” siger Allan Polack.

For yderligere oplysninger kontakt seniorpressekonsulent Rune Lindberg, 40 32 29 01 eller rli@pfa.dk

Fakta:

”Seniortænketanken – for et længere og godt arbejdsliv” blev nedsat i juni 2018 og har været placeret under Beskæftigelsesministeriet. Formanden for tænketanken er den tidligere LO-formand, Harald Børsting. Tænketanken har desuden bestået af otte sagkyndige og otte repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter. Som eneste kommercielle virksomhed har PFA været en del af tænketankens arbejde.