Mange danskere går glip af pensionsgevinst

Mange danskere kan ved at forlænge deres ratepension få op til 50.000 kr. mere udbetalt som pensionist. Men det er de færreste, der benytter sig af denne mulighed, når de går på pension. Det viser nye tal fra PFA.

De fleste danskere har en ratepension som del af deres pensionsordning. En ratepension kan udbetales over mindst 10 år og højst 30 år, og den vil oftest være aftalt til at blive udbetalt over 10 år. 

Ved at forlænge ratepensionen fra 10 år til 20 år kan hver 3. ifølge PFA’s beregninger få en gevinst på 10.000-50.000 kr. efter skat. Men de nye tal viser, at blandt de PFA-kunder, der går på pension, er det kun hver 5., som vælger at få ratepensionen udbetalt over flere end 10 år.

Gevinsten kommer ved, at man kan få mere udbetalt i folkepensionens tillægsbeløb, når man forlænger udbetalingen af ratepensionen. For når man på den måde strækker pensionen, hvorved de årlige udbetalinger fra ens opsparing bliver mindre, så bliver modregningen i folkepensionens tillægsbeløb også mindre. Dermed får man mere samlet ud af sin opsparing. De største gevinster går til dem, som har en mellemstor opsparing i niveauet 1-2 mio. kr. ifølge PFA’s beregninger.

”Valget, mellem om ratepensionen udbetales over 10 år eller længere, vil for de fleste være den største gevinst, man kan få i pensionstiden. Helt op til 50.000 kr. efter skat er der at hente alene i form af mere folkepension - blot ved denne simple ændring. Det er der god grund til at gøre opmærksom på. Staten har samtidig en interesse i, at ingen løber tør for penge i pensionstiden og giver derfor dette incitament til borgerne,” siger Carsten Holdum, forbrugerøkonom i PFA, og tilføjer, at der udover den ekstra folkepension også kommer gevinsten ved flere års afkast, hvis man får pengene udbetalt over en længere periode.

”Hvis man vil strække sin ratepension, skal man være opmærksom på, at den årlige pension bliver mindre, selvom folkepensionen for de fleste vil stige. Derfor er det en god idé, at man sparer op på flere måder end via en pensionsordning, så man kan supplere indkomsten ved at bruge af friværdi eller frie midler,” siger Carsten Holdum.

Om der er en gevinst ved at udbetale ratepensioner over flere år, og hvor stor den i givet fald er, afhænger af, hvor meget man samlet har sparet op. Den vigtigste grænse at kende er bundfradraget på 88.700 kr. i årlig indkomst for enlige, før der sker modregning i folkepensionens tillægsbeløb. For hver 100 kr., man har mere i årlig indkomst udover bundgrænsen, sættes folkepensionens tillægsbeløb ned med 30,90 kr. Ægtefæller må have en samlet indkomst på 177.700 kr., før der sker modregning med 16 kr.

Gode råd:

- Tjek på pensionsinfo eller ved at logge på din pensionsordning, om din ratepension er sat til at blive udbetalt over 10 år eller 20 år.
- Når du først har startet udbetaling af en ratepension, så kan du ændre og forlænge udbetalingsperioden, men du kan ikke gøre den kortere.
- Ratepensioner skal udbetales over mindst 10 år, og med nye regler fra 2018 kan de strækkes over helt op til 30 år.
- Med stigende levealder så er det blevet mere populært at strække ratepensioner over længere tid, 15-20 år er normalt i dag.
 

For yderligere information

Carsten Holdum, forbrugerøkonom i PFA, 24 28 44 52 eller chu@pfa.dk