PFA investerer tæt på 200 mio. kr. i grønne obligationer

Som en del af PFA’s fokus på bæredygtige investeringer har pensionsselskabet investeret 30 mio. dollar, eller hvad der svarer til ca. 190 mio. kr., i grønne obligationer.

PFA har for nylig investeret tæt på 200 mio. kr. i grønne obligationer. Pengene fra obligationerne bidrager blandt andet til projekter inden for vedvarende energi samt energieffektivitet, og bag udstedelsen står den tyske bank KfW.

”Som ansvarlig investor ønsker vi hos PFA at bidrage positivt til den bæredygtige udvikling, samtidig med at vi fokuserer på at skabe solide afkast til vores kunder. Set i det lys er vi meget tilfredse med denne investering. Både af hensyn til obligationernes grønne bidrag, men også fordi vi har en tro på, at de gode afkast i stigende grad også bliver bæredygtige,” siger Christian Storm Schubart, Senior ESG Specialist hos PFA.

Anden store investering i grønne obligationer på kort tid

Investeringen kommer knap to måneder efter, at PFA kunne annoncere en anden investering i grønne obligationer. Dengang på 48,75 mio. euro, svarende til mere end 360 mio. kr. Bag den udstedelse stod Den Europæiske Investeringsbank (EIB).

De to investeringer kommer begge i kølvandet af, at PFA i juni lancerede det ekstra klimastærke pensionsprodukt PFA Klima Plus, der er særligt målrettet klimavenlige investeringer. I PFA Klima Plus er der ikke investeringer i hverken olie, kul eller gas, og målet er, at investeringerne skal være CO2-neutrale i 2025 og CO2-negative i 2030.

PFA har derudover også tilsluttet sig det FN-støttede initiativ Net-Zero Asset Owner Alliance, hvor en række af verdens største investorer forpligter sig til at opnå nuludledning af CO2 fra investeringerne senest i 2050.