PFA Klima Plus runder 1 mia. kr.

PFA’s koncerninvesteringsdirektør, Kasper A. Lorenzen.

Blot fire måneder efter, at PFA lancerede det ekstra klimastærke pensionsprodukt PFA Klima Plus, har selskabets pensionskunder nu placeret mere end 1 mia. kr. i det nye livscyklusprodukt

PFA’s nye pensionsprodukt PFA Klima Plus har netop rundet den første store milepæl, efter pensionsselskabets kunder nu sammenlagt har placeret pensionsmidler for mere end 1. mia. kr. i det ekstra klimastærke pensionsprodukt. 

”Som landets største pensionsselskab ønsker vi at bidrage til en bæredygtig udvikling. Derfor har vi i mange år også arbejdet systematisk med at integrere netop bæredygtighed og ansvarlighed i måden, hvorpå vores kunders opsparinger investeres på. Med PFA Klima Plus har vi givet klimaambitionerne et ekstra nøk op, og samtidig gjort det nemt for kunderne at placere opsparingen i udelukkende klimavenlige investeringer. PFA Klima Plus er et ambitiøst livscyklusprodukt, og det kvitterer vores kunder for,” siger koncerninvesteringsdirektør i PFA, Kasper A. Lorenzen.

Samtidig viser de foreløbige afkast, som PFA Klima Plus har kastet af sig, at det at investere særlig klimavenligt ser ud til at være en god idé for opsparingen. Faktisk har PFA Klima Plus givet et bedre afkast end PFA’s hovedprodukt PFA Plus, når man isoleret ser på udviklingen de seneste fire måneder, som er den tid PFA Klima Plus har eksisteret.

Flere grønne investeringer

Blandt de klimastærke investeringer i PFA Klima Plus kan blandt andet nævnes verdens største havvindmølleparker Hornsea 1 og Walney Extension Offshore Wind Farm samt investeringer i seks solcelleparker i England og Scandlines’ hybridfærger.

PFA indgik denne sommer også en låneaftale for et trecifret millionbeløb med det svenske selskab Northvolt i forbindelse med opførelsen af et af Europas største fabriksanlæg til produktion af bæredygtige battericeller til primært eldrevne køretøjer. Derudover tager PFA også aktiv del i en mulig etablering af en ny vindø i Nordsøen. 

I PFA Klima Plus er der hverken investeringer i olie, kul eller gas, og der stilles store krav til aktieporteføljens CO2-udledning. Målet er, at investeringerne skal være CO2-neutrale i 2025 og CO2-negative i 2030. Derudover skal porteføljen i dag udlede 60 pct. mindre CO2 end gennemsnittet af aktierne i verden.

Interessen og kendskabet vil fortsætte med at stige

Men selv om PFA’s kunder nu har placeret over 1 mia. kr. i det nye og ekstra klimastærke pensionsprodukt, venter Kasper A. Lorenzen, at interessen fortsætter.

”Vi har fra start valgt at integrere PFA Klima Plus i vores rådgivning. Det gælder både ved rådgivningsmøder, selvbetjening og i vores investeringsguide. Beslutningen er selvfølgelig udelukkende op til den enkelte kunde, men vi kan se, at det har en effekt. Samtidig viser en række af vores virksomhedskunder også stor interesse, ligesom vi endnu ikke været ude med nogen former for større markedsføringskampagner,” siger Kasper A. Lorenzen.
 

Fakta om PFA Klima Plus:

- I PFA Klima Plus er der ingen investeringer i hverken olie, kul eller gas.

- Målet er, at hele produktet skal være CO2-neutralt senest i 2025 og CO2-negativt i 2030. Der stilles i dag krav om, at porteføljen skal udlede 60 pct. mindre CO2 end gennemsnittet af aktierne i verden.

- PFA Klima Plus indeholder investeringer i aktier, obligationer, alternativer og bæredygtige ejendomme.

- PFA Klima Plus har samme risiko- og afkastpotentiale som det almindelige markedsrenteprodukt PFA Plus. Afkastet i PFA Klima Plus vil dog løbende variere fra afkastet i PFA Plus, da porteføljerne er forskellige. Samtidig har PFA Klima Plus en mere koncentreret portefølje bestående af færre aktiver på grund af de stærke klimahensyn.

- Ved valg af PFA Klima Plus ændres kunders andel af KundeKapital ikke.