Peder Hasslev er ny bestyrelsesformand i PFA Pension

Peder Hasslev

Der er i dag blevet holdt generalforsamling i PFA Pension, og på det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev den nuværende næstformand, Peder Hasslev, valgt som ny formand for bestyrelsen.

Peder Hasslev afløser Torben Dalby Larsen, der har været medlem af bestyrelsen i 29 år – de seneste fem år som formand. Til næstformænd blev formanden for HK Handel, Per Tønnesen, genvalgt, mens Dansk Arbejdsgiverforenings adm. direktør, Jacob Holbraad, blev nyvalgt.

Peder Hasslev, der har været medlem af bestyrelsen og formand for bestyrelsens investeringsudvalg siden 2017, siger i forbindelse med valget:

”Jeg er glad for at blive ny formand for bestyrelsen i PFA. PFA har en mere end 100 år lang historie og en stærk forretningsmodel, der baserer sig på, at størstedelen af overskuddet går tilbage til kunderne. Med den stærke arv i ryggen står PFA solidt på pensionsmarkedet, hvilket blandt andet bliver understreget af, at PFA i 2020 nåede en vigtig milepæl ved at runde 40 mia. kr. i indbetalinger.”

PFA er midt i eksekveringen af koncernstrategien Kommerciel Ansvarlighed 2023, og det er den retning, PFA fortsætter i, siger Peder Hasslev.

”PFA har den rette strategi, der med den klare sammenhæng mellem ansvarlighed og et stærkt kommercielt fokus er i direkte forlængelse af PFA’s formål om at handle bæredygtigt i nuet, så kunderne kan få de bedst mulige rammer for at få et godt seniorliv. Bæredygtighed handler både om at skabe stærke afkast, der sikrer kunderne købekraft, men også om at det skal skabes på en ordentlig måde med fokus både på klima, sociale forhold og ordentlig ledelse i de selskaber, der investeres i. Derudover er arbejdet for at skabe et sundere arbejdsliv et prioriteret fokusområde, som vil fylde mere og mere, da vi ser ind i en fremtid, hvor stress og andre psykiske lidelser vil fylde stadigt mere. Alt, vi laver i PFA, handler om at skabe rammerne for, at vores kunder kan leve et godt seniorliv.”

Der blev valgt følgende nye medlemmer ind i bestyrelsen ved generalforsamlingen:

Jacob Holbraad (f. 1968), uddannet cand. scient.pol., har siden 2015 været administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening og er tidligere direktør for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Undervisningsministeriet (2013-2015), chef for indenrigsområdet i Statsministeriet (2010-2013), afdelingschef, Beskæftigelsesministeriet (2008-2010) og kontorchef i Statsministeriet og Finansministeriet (2001-2005).

Heino Kegel (f. 1977), uddannet politiassistent, forbundsformand for Politiforbundet fra 1. januar 2021 og tidligere formand i Østjyllands Politiforening (2017-2021).

På bestyrelsesmødet, der efterfulgte generalforsamlingen, konstituerede bestyrelsen sig således, at formandskabet i PFA Pension består af:
Formand: Peder Hasslev, adm. direktør, Saminvest
Næstformand: Jacob Holbraad, adm. direktør, Dansk Arbejdsgiverforening
Næstformand: Per Tønnesen, formand, HK Handel

Den samlede bestyrelse i PFA ser således ud som følger:
• Formand: Peder Hasslev, adm. direktør, Saminvest
• Næstformand: Jacob Holbraad, adm. direktør, Dansk Arbejdsgiverforening
• Næstformand: Per Tønnesen, formand, HK Handel
• Kim Graugaard, viceadm. direktør, Dansk Industri
• Bodil Nordestgaard Ismiris, adm. direktør, Ledernes Hovedorganisation
• Niels-Ulrik Mousten, direktør, Netsuom ApS
• Heino Kegel, forbundsformand for Politiforbundet
• Laurits Kruse Rønn, viceadm. direktør, Dansk Erhverv
• Mogens Steffensen, professor og sektionsleder for sektionen Forsikring og Økonomi på Institut for Matematiske Fag ved Københavns Universitet
• Helle Valentin, general manager, Global Business Services, Nordic, IBM Corporation
• Carsten Bach, medarbejdervalgt, kundechef, PFA
• Lars Christoffersen, medarbejdervalgt, faglig repræsentant, PFA
• Janne Korsgaard, medarbejdervalgt, chef for Forsikringsskade, Forsikringsskade, PFA
• Mette Risom, medarbejdervalgt, rådgivningschef, Rådgivningscenter, PFA
• Carsten Holdum, medarbejdervalgt, forbrugerøkonom og leder af Rådgivning og Anbefalinger, PFA

Fakta om bestyrelsesformand Peder Hasslev

• Født i 1963
• Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2017
• Nuværende beskæftigelse: Adm. direktør, Saminvest (Sverige)

Tidligere ansættelse:
• 2009-2016:  Vice adm. direktør/Kapitalforvaltningschef, AMF
• 2007-2009:  Aktiechef, AMF Pension
• 2002-2007:  Aktiechef, SEB Asset Management
• 1998-2002:  Aktie- og forvaltningschef, Folksam Kapitalforvaltning
• 1992-1998:  Diverse stillinger i finansielle virksomheder

 

For yderligere information

Seniorpressekonsulent Rune Lindberg på 4032 2901 og rli@pfa.dk