Ukrainekrig & investeringer – Få svar på de ti mest stillede spørgsmål

Krigen i Ukraine har ført til kraftigt stigende råvare- og energipriser og sendt grå skyer henover økonomien og finansmarkederne. I PFA har vi dagligt kontakt med vores kunder om, hvad situationen betyder for deres pensionsopsparing, og vi giver her svar på de ti mest stillede spørgsmål

1. Hvad gør PFA for at beskytte min opsparing? 

PFA har en bred portefølje af afkastkilder, som udover aktier og obligationer tæller investeringer i ejendomme, infrastruktur, grøn energi og unoterede investeringer i virksomheder. Disse investeringer er tit mindre konjunkturfølsomme, og det er med til at beskytte opsparingerne i tider med uro på markederne. Herudover har vi mulighed for løbende at skrue op og ned for vores samlede risiko, så vi kan positionere os rigtigt i forhold til, om der er med- eller modvind på finansmarkederne. Men det er klart, at man ikke kan undgå negative afkast, når markederne falder bredt. I den situation er det vigtigt at sætte tingene i perspektiv og huske på, at markederne de seneste mange år har givet solide, positive afkast. Ser man fx på en kunde i vores anbefalede profil C, så har denne over en syvårs periode fået et akkumuleret afkast på 46,8 procent (15 år til pension, inkl. KundeKapital, 11/3-2015 - 11/3-2022).
 

2. Skal jeg ændre risiko/investeringsprofil pga. krigen og risikoen for kursfald? 

PFA anbefaler som udgangspunkt, at man forbliver tro mod sine investeringsvalg, da pension er en langsigtet investering, og markederne vil gå op og ned flere gange i løbet af et langt opsparingsforløb. Ligesom man typisk ikke bekymrer om at skifte risiko og investeringsprofil, når markederne går op, skal man heller ikke gøre det, fordi de går ned. Skifter man hyppigt, risikerer man at komme ud og ind af markederne på de forkerte tidspunkter samt svække effekten af de tiltag, PFA løbende foretager for at styre risikoen. Nærmer man sig pension, skal man desuden huske på, at risikoen i alle investeringsprofiler bliver trappet ned frem mod pension, så risikoen for tab reduceres i takt med, at man får kortere tid til at genvinde det tabte.
 

3. Hvad koster det, hvis jeg ændrer investeringsprofil? 

I PFA Investerer og PFA Valgfri kan man tre gange om måneden ændre sin investeringsprofil uden omkostninger. Det samme gælder for tilvalg af PFA Klima Plus og flytning af opsparing mellem investeringskoncepter (fx PFA Investerer, Du investerer og PFA Valgfri). Herefter koster det 0,5 procent af den opsparing, der bliver omlagt ved en ændring/flytning.
 

4. Har PFA investeringer i russiske statsobligationer eller selskaber?

PFA har ikke investeret direkte i russiske aktier eller statsobligationer, men vi har via eksterne forvaltere en meget begrænset investering i russiske aktiver på mindre end 5 mio. danske kroner. Herudover har vi naturligvis investeringer i en række danske og udenlandske selskaber, som har markeder i Rusland. Her har vi tillid til, at de vil tage deres forholdsregler, og vi har samtidig forståelse for, at det kan tage tid at finde de rigtige løsninger. Vi følger også løbende med i, hvad der bliver truffet af politiske beslutninger, så vi i fællesskab får trukket i den rigtige retning i forhold til den ulykkelige situation i Ukraine.
 

5. Er det en god ide at skifte til PFA Klima Plus, når der nu bliver sat skub i den grønne omstilling? 

Der er ingen tvivl om, at klima-agenden er blevet styrket, i og med klimapolitik og sikkerhedspolitik nu i stigende grad smelter sammen. Den grønne omstilling er dog en proces, som har været undervejs længe, og derfor er de seneste måneders udmeldinger ikke noget, som her og nu ændrer på vores anbefaling til PFA Klima Plus. Overvejer du at gøre din opsparing endnu grønnere, så henviser vi til vores investeringsguide på mitpfa.dk, hvor du altid kan få en anbefaling om Klima Plus. Det er samtidig vigtigt at sige, at klimafokus har stor betydning på tværs af vores brede portefølje. Vi arbejder systematisk med at integrere klimahensyn i alle vores investeringer, da vi tror på, at de gode afkast i stigende grad vil være grønne, desuagtet at olie- og gasselskaber har haft nogle gode måneder som følge af flaskehalsproblemer på grund af først corona-pandemi og nu Ukraine-krigen.
 

6. Vil PFA investere i våben- eller olie- og gasselskaber, som har fået gode kår pga. krigen? 

I PFA ekskluderer vi selskaber, der producerer kontroversielle våben som klyngevåben, anti-personelle landminer og atomvåben. Den planlagte europæiske oprustning vil have stor betydning for en lang række sektorer og leverandører, som vil blive involveret i at levere teknologi og udstyr til landenes forsvar. I PFA følger vi udviklingen tæt og vurderer løbende, hvordan vi skal agere som institutionel og ansvarlig investor, men vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvordan oprustningen kommer til at påvirke vores investeringer.
 

7. Hvordan påvirker den stigende inflation min pension? 

Den mest umiddelbare effekt er, at den stigende inflation udhuler købekraften af opsparingen – vi kan købe færre varer for det samme beløb. Den stigende inflation er i en vis grad drevet af stigende priser på energi og fødevarer. Det betyder også, at hvis energi- og fødevarepriserne igen falder tilbage, vil en del af den tabte købekraft blive genvundet. Den stigende inflation har derudover også en effekt på pensionen, fordi den påvirker kurserne på aktier og andre finansielle aktiver. Den høje inflation betyder, at centralbankerne i højere grad vil være tvunget til at hæve de officielle renter, hvilket alt andet lige vil forhøje det generelle renteniveau. Det kan bremse væksten og virksomhedernes indtjening og reducere afkastpotentialet fra aktier. 
 

8. Hvilken betydning får krigen og kursfaldene for mig, som snart er på vej til pension? 

Når kurserne falder, vil din opsparing alt andet lige blive mindre, og der vil være færre penge til udbetaling. Forventningerne til udbetalingernes størrelse fremgår af de såkaldte pensionsprognoser, som derfor vil falde. Jo kortere tid der er til pension, des større vil effekten på pensionsprognosen af et givent fald typisk være. Omvendt har man oftere lavere risiko, når man er tæt på pension, så faldene er derfor typisk mindre. Kunder, der er gået på pension og i gang med udbetalingen, får fastsat ydelsen for det kommende år i november måned. De aktuelle fald på markederne vil derfor tidligst få effekt for ydelserne i 2023. Heldigvis er der stadig mulighed for, at de finansielle markeder når at rette sig inden da.
 

9. Hvad er forventningen til afkastet for resten af året? 

Vi har nedjusteret vores forventninger til afkastet i 2022, da aktiekurserne aktuelt er faldet med op til 10%, og statsrenterne er steget, hvilket koster på obligationskurserne. Selvom krigen og den aktuelle energikrise vejer negativt på væksten, vurderer vi dog stadig, at det økonomiske opsving vil fortsætte og understøtte gradvist stigende renter og aktiekurser, hvor sidstnævnte ventes at kunne indhente det tabte i løbet af året. 
 

10. Hvad betyder krigen og kursudsvingene for mit afkast i gennemsnitrente? 

Aktuelt har krigen og kursudsvingene ikke påvirket den rente, som PFA har fastsat på vores gennemsnitsrenteprodukter for 2022. Derudover er det vigtigt at pointere, at kunderne i gennemsnitsrente har en garanteret ydelse, som ikke påvirkes af de aktuelle kursudsving.