PFA markerer sig på Totals generalforsamling

Via tæt dialog og deltagelse på generalforsamlingen vil PFA presse TotalEnergies til at blive endnu mere ambitiøse på klimaområdet og blive mere konkrete omkring, hvordan de skal nå deres mål også på kort og mellemlang sigt.

PFA deltager på TotalEnergies årlige generalforsamling i Paris den 25. maj.

Ikke alene for at følge de forskellige afstemninger tæt, men også for at tage ordet og bede Total redegøre for, hvordan de mere specifikt vil leve op til deres målsætninger på klimaområdet. Et stort og førende selskab som Total skal således blive endnu mere ambitiøse.

I PFA udøves aktivt ejerskab for at påvirke de selskaber, der investeres i. Det er de selskaber, som vurderes, bedst kan bidrage til at accelerere en transformation væk fra fossile brændsler, og som har de største ambitioner for at nå PFA’s klimamål.

Alle sektorer skal omstille sig for at opnå global CO2-reduktion. Det gælder i særdeleshed olie- og gasselskaber. For at opnå størst mulig indflydelse på transitionen fra fossil til vedvarende energi har PFA reduceret sin olie- og gaseksponering betydeligt til kun to ledende selskaber – Royal Dutch Shell og TotalEnergies.

Intensiveret og koncentreret indsats med målet for øje
Ved at fokusere indsatsen på to store selskaber koncentreres indsatsen. Det er i virksomheder, der har strategier og planer målrettet Parisaftalens globale klimamålsætninger og som inden for deres  branche vurderes mest ambitiøse. Selskaber, som også investerer markant i vedvarende energi og grøn infrastruktur.

PFA ønsker at være med til at skabe en fossilfri verden. Blandt andet ved at investere massivt i vedvarende energiformer som eksempelvis havvindmølle og solcelleparker. Men for at sikre den hurtigst mulige vej derhen, tager PFA også udgangspunkt i den verden og virkelighed, der gør sig gældende lige nu. En verden, hvor olie- og gas stadig er nødvendig og efterspurgt, men hvor PFA kan være med til accelerere en udvikling mod en udfasning i respekt for kunderne samtidig får et godt afkast.

Få mere at vide om PFA's perspektiv på Total
Du kan i filmen herunder høre COO i PFA's investeringsafdeling, Rasmus Bessing, fortælle mere om PFA's aktive ejerskab og perspektiv på Total.

 

Ansvarlige investeringer skal sikre stærke afkast
PFA støtter op om Paris-aftalens klimamål, bidrager aktivt til FN’s Verdensmål og investerer milliardbeløb i den grønne omstilling. Samtidig skubber vi som aktiv ejer på for at påvirke selskaber til positiv udvikling til gavn for mennesker og miljø. Vi gør det, fordi vi tror på, at bæredygtige forretningsmodeller er nøglen til gode afkast på den lange bane. 

PFA  har vi forpligtet sig til at gøre sine samlede investeringer CO2-neutrale senest i 2050, mens PFA's ekstra klimavenlige opsparingsløsning, PFA Klima Plus, skal være CO2-neutral senest i 2025.