Bedre klima og grønnere drift

Klimaet er både en global og lokal udfordring. Derfor har vi fokus på at bidrage ved at effektivisere vores ressourceforbrug og CO2-udledning, hvor det er muligt. Når PFA agerer globalt, handler det i høj grad om den måde, vi investerer på, og i 2016 har PFA i sin politik for ansvarlige investeringer indskrevet en forpligtelse til ikke at investere i selskaber, der modarbejder COP21-aftalens mål om global reduktion af drivhusgasser. Lokalt handler det om, at PFA gennemfører energibesparelser og fremmer klimaindsatsen hos andre.

Screening af energiforbrug i PFA’s ejendomsportefølje

PFA har valgt at kortlægge energiforbruget i den danske ejendomsportefølje. Det sker for efterfølgende at vurdere mulighederne for, at PFA, sammen med lejerne, kan være med til at reducere energiforbruget. I 2016 har PFA fået etableret et energistyringssystem til kortlægning af det samlede energiforbrug i ejendomsporteføljen i Danmark. Energiforbruget til elektricitet er første element, der kortlægges, og PFA har i 2016 indsamlet data på det samlede forbrug for fællesarealer i hele porteføljen. Det modsvarer ca. 11 pct. af det forventede samlede elforbrug i ejendomsporteføljen. PFA vil fortsætte arbejdet med at samle data for det samlede energiforbrug i den danske ejendomsportefølje i 2017, herunder data for elektricitet, varme og vand.

I 2016 har PFA fortsat klimapartnerskabet med DONG Energy, der primært har arbejdet med at kortlægge energiforbruget i PFA’s største ejendomskompleks på mere end 45.000 m2. PFA forventer at gennemføre konkrete tiltag i løbet af 2017 på ejendommen i samarbejde med lejeren af ejendommen. PFA har i 2016 besluttet at ombygge PFA’s domicil, Marina Park. Byggeriet skal projekteres i 2017, og der er derfor ikke igangsat energibesparende initiativer i 2016 i Marina Park. Projektering af ombygningen skal fokusere på at skabe et sundt arbejdsmiljø for medarbejdere samt en høj grad af genanvendelse af den eksisterende bygningsmasse.

Fortsat fokus på CO2-reduktioner

PFA har en række initiativer for at reducere forbruget af ressourcer samt øge andelen, der kan genanvendes. Denne udvikling er sket som en del af PFA’s samlede miljø- og klimaindsats og parallelt med den energioptimering, som PFA gennemførte som en del af klimapartnerskabet med Dong Energy. Udgangspunktet for initiativerne har været at involvere medarbejderne og deres adfærd for derigennem at reducere madspild og papirforbrug og øge mængden af dokumenter, der genanvendes. Derudover har PFA fortsat med at digitalisere sin kommunikation og henvender sig primært til kunder via Mit-PFA og e-Boks, hvilket har medvirket til papirbesparelser.

Læs mere om klimaindsatsen og PFA's miljøregnskab i CR-rapporten 2016

Medlem af Carbon Disclosure Project (CDP)
PFA holder fokus på miljø- og klimaindsatsen og vil gerne sende et signal om, at det kan betale sig at gøre en indsats. Som medlem af det internationale klimanetværk CDP arbejder PFA for at øge antallet af virksomheder, der rapporterer deres klimaregnskaber til CDP.

 

Medlem af Institutional Investor Group on Climate Change (IIGCC)

PFA mener at investorer i fællesskab står stærkest, når risici og muligheder relateret til klimaforandringer skal adresseres. Som medlem af IIGCC arbejder PFA sammen med over 130 andre investorer, for at fremme, både konsistent klimaregulering på tværs af landegrænser og vidensdeling om integrationen af klimahensyn i investeringsprocessen.

 

Spørgsmål om Corporate Responsibility?

 

Kontakt CR Manager Mette Vadstrup mev@pfa.dk.