Bedre klima og grønnere drift

Klimaet er både en global og lokal udfordring. Derfor bakker PFA op om Paris-aftalen og har fokus på at bidrage ved at effektivisere vores ressourceforbrug og CO2-udledning, hvor det er muligt. Når PFA agerer globalt, handler det i høj grad om den måde, vi investerer på. I vores politik for ansvarlige investeringer har vi indskrevet, at vi ønsker  at efterleve målsætningen Paris-aftalen,  om global reduktion af drivhusgasser. På det lokale plan arbejder vi med at gennemføre energibesparelser og at fremme klimaindsatsen hos andre.

Paris-aftalen er en del af vores investeringsproces

PFA udviklede i 2017 egne retningslinjer, metode og klimascreeningsmodel for at få en databaseret og konsistent vurdering af investeringsporteføljens og selskabernes CO2-udledning. Der findes nemlig forskelligt data og metoder til at opgøre dette, og det er ikke endeligt afklaret, hvor meget CO2 investorer kan udlede og samtidig efterleve målene fra Paris-aftalen. Med PFA’s egen tilgang kan vi også analysere og sammenligne vores investeringer mod deres benchmark for at vurdere, om der bliver udledt mere CO2 end forventet. PFA’s tilgang identificerer desuden de selskaber, hvor der er størst risiko for, at de modarbejder formålet med Paris-aftalen.

Læs PFA’s retningslinjer for at indarbejde Paris-aftalen i investeringsprocessen

Læs PFA’s metode til at indarbejde Paris-aftalen i investeringsprocessen

Læs PFA’s rapportering om arbejdet med klimascreening i PFA’s CR-rapport

Paris-aftalens målsætning implementeres i PFA’s danske ejendomsportefølje

Vi fortsætter med at have fokus på CO2-forbruget i vores ejendomsportefølje. Med en stigende ejendomsportefølje både nationalt og globalt vil der være behov for en systematik, der tager udgangspunkt i det data, der er tilgængeligt på området. I 2018 har PFA afholdt tre workshops for at integrere klima- og bæredygtighedshensyn mere systematiseret i ejendomsporteføljen.  PFA har i første omgang valgt at fokusere på den danske ejendomsportefølje, og har derfor udarbejdet et sæt retningslinjer og en tilgang for arbejdet.

Læs PFA’s retningslinjer for at implementere Paris-aftalen i den danske ejendomsportefølje

Læs PFA’s metode til at implementere Paris-aftalen i den danske ejendomsportefølje

Fortsat fokus på energieffektivitet i PFA’s kontorer

PFA arbejder med en række initiativer for at reducere forbruget af ressourcer og øge andelen, der kan genanvendes. Initiativerne er sat i gang som en del af PFA’s samlede miljø- og klimaindsats. I forbindelse med planlægning og ombygning af PFA’s hovedsæde tager ombygningsprojektet udgangspunkt i en høj grad af genanvendelse, og der arbejdes med at etablere nye køle-/varmesystemer, som vil reducere bygningens CO2-udledning. I planlægningen har der været fokus på materialer og test af forskellige kontormiljøer blandt medarbejderne. Projektet fortsætter i 2018.

Derudover har PFA fortsat med at digitalisere sin kommunikation og henvender sig primært til kunder via Mit PFA og e-Boks. Det har resulteret i papirbesparelser.

Læs mere om klimaindsatsen og PFA's miljøregnskab i CR-rapporten 2018

Medlem af Carbon Disclosure Project (CDP)
PFA holder fokus på miljø- og klimaindsatsen og vil gerne sende et signal om, at det kan betale sig at gøre en indsats. Som medlem af det internationale klimanetværk CDP arbejder PFA for at øge antallet af virksomheder, der rapporterer deres klimaregnskaber til CDP.

 

Medlem af Institutional Investor Group on Climate Change (IIGCC)

PFA mener at investorer i fællesskab står stærkest, når risici og muligheder relateret til klimaforandringer skal adresseres. Som medlem af IIGCC arbejder PFA sammen med over 130 andre investorer, for at fremme, både konsistent klimaregulering på tværs af landegrænser og vidensdeling om integrationen af klimahensyn i investeringsprocessen.

 

Spørgsmål om Corporate Responsibility?

 

Kontakt CR Manager Mette Vadstrup mev@pfa.dk.