Klima og bæredygtighed

Som investor ønsker vi at bidrage til den grønne omstilling og en bæredygtig udvikling. Derfor er klimahensyn integreret i vores investeringsproces, og vi arbejder systematisk med at nedbringe CO₂-aftrykket i vores aktie- og ejendomsportefølje, ligesom vi aktivt investerer i grønne løsninger.

Vi investerer med afsæt i globale klimamål

PFA støtter op om klimamålsætningen i Paris-aftalen. Aftalen blev indgået af FN-landene på et klimatopmøde i Paris i 2015 for at reducere udledningen af drivhusgasser. Vi har integreret målsætningen i vores investeringsproces og udviklet en metode til at screene vores aktieportefølje fra et klimaperspektiv. På den måde kan vi identificere de selskaber og sektorer, hvor PFA har sin største klimapåvirkning og analysere, om der blandt dem er en positiv udvikling. Er der ikke det, kan vi vælge at tilpasse porteføljen for at sikre, at vi efterlever målsætningen og driver udviklingen i en bæredygtig retning.


Vi investerer i vedvarende energi

Vi investerer aktivt i grønne løsninger og vedvarende energi. Blandt andet har vi investeret i solcelleparker og i verdens største havvindmøllepark, Hornsea 1, som kan producere grøn strøm nok til at forsyne 1 mio. husstande.      

 

Vi klimascreener ejendomme

Klima- og bæredygtighedshensyn går igen i vores ejendomsinvesteringer. Vi har udviklet en metode til at implementere Paris-aftalen i vores danske ejendomsportefølje og arbejder systematisk med at kortlægge energi- og ressourceforbruget i ejendommene for at reducere CO₂-aftrykket.

Det er vores ambition at nå en nul-udledning af CO₂ fra vores danske ejendomme i 2050. Et af skridtene på vejen er blandt andet at energioptimere vores ejendomme.       

 

Vi bygger bæredygtigt

Vi bestræber os på at bygge og renovere efter bæredygtige og miljøvenlige standarder - blandt andet screener vi alt nybyggeri og større renoveringer for at kunne certificere dem med et bæredygtighedsmærke kaldet DGNB. Det gælder eksempelvis ombygningen af PFA’s eget domicil, som tager udgangspunkt i en høj grad af genanvendelse og energioptimering og at kunne opnå en DGNB-sølvcertificering.       

Vi samarbejder med internationale klimanetværk

 • Carbon Disclosure Project (CDP)
  Som medlem af det internationale klimanetværk CDP arbejder vi for at øge antallet af virksomheder, der rapporterer klimaregnskab.
 • Institutional Investor Group on Climate Change (IIGCC)
  Det er vores holdning, at investorer i fællesskab står stærkest, når risici og muligheder relateret til klimaforandringer skal adresseres. Som medlem af IIGCC arbejder vi sammen med over 130 investorer for at fremme konsistent klimaregulering på tværs af landegrænser og vidensdeling om integration af klimahensyn i investeringsprocessen.
 • Climate Action 100+
  For PFA er dialog et centralt element til at påvirke udviklingen. For at styrke dialogen deltager vi i den internationale sammenslutning af investorer Climate Action 100+, som indgår i dialog med de 100 mest CO₂-tunge selskaber i verden.
 • Nordic Engagement Coorperation (NEC)
  PFA er som eneste danske selskab en del af investorsamarbejdet NEC. NEC samarbejder om en fælles aktiv ejerskabsdialog med selskaber, hvor der er identificeret fx miljømæssige risici.
 • Green Building Council Denmark
  Vi ønsker at være med til at udvikle arbejdet med bæredygtighed i bygninger og det bebyggede miljø i Danmark. Som medlem af organisation Green Building Council Denmark samarbejder vi med over 300 aktører og sætter vores erfaringer på området i spil.