Bedre klima og grønnere drift

Klimaet er både en global og lokal udfordring. Derfor har vi fokus på at bidrage ved at effektivisere vores ressourceforbrug og CO2-udledning, hvor det er muligt. Når PFA agerer globalt, handler det i høj grad om den måde, vi investerer på. Lokalt handler det om, at PFA gennemfører energibesparelser og fremmer klimaindsatsen hos andre.

Screening af energiforbrug i PFA’s ejendomsportefølje

Klima og miljø er vigtige emner for PFA. Derfor har PFA via klimapartnerskabet med Dong Energy valgt at sætte fokus på energiforbruget i PFA’s portefølje af investeringsejendomme. Partnerskabet er indgået for perioden 2015-2017 og er en forlængelse af samarbejdet om energioptimering af PFA’s hovedsæde fra 2010-2014. Partnerskabet indebærer at PFA’s ejendomme bliver screenet for mulige energieffektiviseringer.

I 2015 har PFA arbejdet med at kortlægge energiforbruget i ejendomsporteføljen. Det samlede energiforbrug skal danne baggrund for de videre beregninger og målsætninger for porteføljens bygninger. Derudover er der udvalgt seks bygninger, som kortlægges for energioptimeringer i første fase. Bygningerne er valgt med udgangspunkt i deres alder, størrelse, anvendelse og energimærke. PFA forventer i 2016 at kunne levere mere konkrete tal og målsætninger for arbejdet med at kortlægge og energioptimere ejendomsporteføljen.

Fortsat fokus på CO2-reduktioner

PFA har en række initiativer for at reducere forbruget af ressourcer samt øge andelen, der kan genanvendes. Denne udvikling er sket som en del af PFA’s samlede miljø- og klimaindsats og parallelt med den energioptimering, som PFA gennemførte som en del af klimapartnerskabet med Dong Energy. Udgangspunktet for initiativerne har været at involvere medarbejderne og deres adfærd for derigennem at reducere madspild og papirforbrug og øge mængden af dokumenter, der genanvendes. Derudover har PFA fortsat med at digitalisere sin kommunikation og henvender sig primært til kunder via Mit-PFA og e-Boks, hvilket har medvirket til papirbesparelser.

Læs mere om klimaindsatsen og årets resultater i CSR-rapporten

PFA's klimaguide til inspiration
PFA’s viden og erfaringer med energibesparelser er samlet i en guide med konkrete eksempler til inspiration for andre ejere og lejere i kontorejendomme. PFA har opnået store besparelser, selvom kontorbygninger traditionelt set ikke har et stort energiforbrug. PFA’s viden og erfaringer kan inspirere andre, og på den måde kan PFA bidrage til at styrke andres klimaindsats.
Medlem af Carbon Disclosure Project
PFA holder fokus på miljø- og klimaindsatsen og vil gerne sende et signal om, at det kan betale sig at gøre en indsats. Som medlem af det internationale klimanetværk CDP arbejder PFA for at øge antallet af virksomheder, der rapporterer deres klimaregnskaber til CDP.

 

Spørgsmål om CSR?

 

Kontakt CSR Manager Mette Vadstrup mev@pfa.dk.