Samfundsansvar i PFA

PFA har ansvaret for mere end 1 million danskeres pensionsordninger og forsikring af liv og helbred. Vi har derfor et særligt samfundsansvar og er bevidste om den rolle PFA har som virksomhed, investor og arbejdsgiver, samt den ansvarlighed, PFA ønsker at bidrage med som en del af samfundet.

PFA’s politik for samfundsansvar danner rammen for koncernens prioriteter og arbejde med samfundsansvar. Politikken er baseret på internationalt anerkendte FN principper og konventioner, som har fokus på at respektere menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Herunder FN Global Compacts 10 principper, som PFA underskrev i 2009, de FN-støttede principper for ansvarlige investeringer og Paris-aftalen, der blev indgået under COP21. PFA arbejder løbende på at sikre, at de internationale principper omsættes til forretningens aktiviteter.

Se PFA's politik for samfundsansvar


Læs om de internationale principper

FN Global Compact
PFA har forpligtet sig til at gøre UN Global Compacts ti principper til en del af virksomhedens forretningsaktiviteter og til årligt at rapportere til Global Compacts sekretariat om indsatsen.

De ti principper i FN Global Compact

Menneskerettigheder

1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder
2. Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne

Arbejdstagerrettigheder
3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling
4. Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde
5. Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde
6. Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold

Miljø
7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
8. Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed
9. Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier

Korruptionsbekæmpelse
10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse

Læs om PFA's samfundspartnere

FN Global Compact
Forenede Nationers Global Compact er et strategisk initiativ for virksomheder, som forpligter sig til at føre deres forretning og strategi ud fra rammerne af ti universelle principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

CDP
CDP er verdens største non-profit organisation på klimaområdet. Globalt rapporterer mere end 3000 virksomheder til organisationen.

Dansif
Dansif er et netværksforum for professionelle investorer, rådgivningsvirksomheder og andre, der beskæftiger sig med Socially Responsible Investment (SRI) i Danmark.