Afkast gennemsnitsrente

Gennemsnitsrenten (depotrenten) i de seneste 10 år

Pr. 1. januar 2018 udgør depotrenten 2,0 % af gennemsnitsrentedepotet, mens renten af KundeKapital forventes at være 10 % p.a.. Den samlede årlige depotrente i 2018 af din individuelle opsparing inklusiv KundeKapital udgør således minimum 2,4 % før skat, hvis KundeKapital udgør 5 % af opsparingen. Bemærk dog, at depotrenten er gældende indtil videre og kan ændres hver måned.

 

Samlet depotrente* i procent før pensionsafkastskat
2017   2016 2015 2014  2013  2012 2011  2010 2009  2008 2007
2,2   2,4 2,9 2,9 2,9 3,3 4,0 3,9  4,3  7,0  6,0

 

* Den samlede depotrente indeholder forrentning af 5 % KundeKapital.