Afkast gennemsnitsrente

Gennemsnitsrenten (depotrenten) i de seneste 10 år

Pr. 1 januar 2017 udgør depotrenten 1,5 % af gennemsnitsrentedepotet, mens renten af KundeKapital forventes at være 16 % p.a.. Den samlede årlige depotrente i 2017 af din individuelle opsparing inklusiv KundeKapital udgør således minimum 2,2 % før skat, hvis KundeKapital udgør 5 % af opsparingen. Bemærk dog, at depotrenten er gældende indtil videre og kan ændres hver måned.

 

 Samlet depotrente* i procent før pensionsafkastskat
 2016 2015 2014  2013  2012 2011  2010 2009  2008 2007 2006
 2,4 2,9 2,9 2,9 3,3 4,0 3,9  4,3  7,0  6,0 6,5 

 

* Den samlede depotrente indeholder forrentning af 5 % KundeKapital.