Afkast gennemsnitsrente

Depotrenten de seneste 10 år

Pr. 1. januar 2019 udgør depotrenten 2,0 % af gennemsnitsrentedepotet, mens renten af Individuel KundeKapital for 2019 forventes at være 8,0 % p.a.

Den samlede årlige depotrente for 2019 af din opsparing inklusiv Individuel KundeKapital forventes således at udgøre 2,3 % før skat, hvis KundeKapital udgør 5 % af opsparingen.

Anførte forventede forrentning af KundeKapital for 2019 er ugaranteret, og tilskrives i foråret det efterfølgende år for de kunder, som fortsat har deres pensionsordning, når forrentningen tilskrives. Bemærk, at depotrenten er gældende indtil videre og kan ændres hver måned.

Læs mere om KundeKapital 

Depotrente i procent før pensionsafkastskat
Afkast gennemsnitsrente  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Depotrente før skat 2,00 2,00 1,50 1,50 2,00 2,00 2,00 2,40 3,50 3,50
Depotrente før skat inkl. forrentning af 5 % KundeKapital 2,30 2,40 2,23 2,43 2,90 2,90 2,90 3,25 3,96 3,94