Afkast gennemsnitsrente

Depotrenten de seneste 10 år

Pr. 1. januar 2019 udgør depotrenten 2,0 % af gennemsnitsrentedepotet, mens renten af Individuel KundeKapital for 2019 forventes at være 10 % p.a. Den samlede årlige depotrente for 2019 af din opsparing inklusiv Individuel KundeKapital forventes således at udgøre 2,4 % før skat, hvis KundeKapital udgør 5 % af opsparingen. Bemærk dog, at depotrenten er gældende indtil videre og kan ændres hver måned. Anførte forventede forrentning af KundeKapital er ugaranteret. Læs mere om KundeKapital 

 

Samlet depotrente* i procent før pensionsafkastskat
2018   2017 2016 2015  2014  2013 2012  2011 2010  2009
2,4   2,2 2,4 2,9 2,9 2,9 3,3 4,0 3,9   4,3

 

* Den samlede depotrente indeholder forrentning af 5 % KundeKapital.