Gennemsnitsrente aktivsammensætning

Herunder ses strategiske og faktiske fordelinger af aktiver i de fire rentegrupper i Gennemsnitsrente. Aktiverne er fordelt på 10 aktivklasser, fastsat af Forsikring og Pension.

Du kan se din rentegruppe på mitpfa.dk

Den strategiske aktivfordeling afspejler PFA’s overordnede investeringsstrategi som revideres årligt. Den faktiske aktivallokering viser et øjebliksbillede af aktivallokering på investeringsprofilen. De strategiske fordelinger gælder for 2019. De faktiske fordelinger er opgjort per 31.12.2018.

KundeKapital er ikke indregnet i fordelingerne, men skal risikomæssigt indplaceres i aktivklassen Globale aktier. Læs mere om KundeKapital og se din præcise andel af KundeKapital på mitpfa.dk