Se risikomærkningen på din pensionsopsparing

For at gøre det nemmere for dig at forstå og sammenligne risikoen på din pensionsopsparing, bliver alle pensionsprodukter i markedsrente ”mærket” med et risikotal mellem 1,0 og 5,9: 

 • Risikotallene mellem 5,0 og 5,9 er den højeste risiko. Her kan din opsparing svinge meget op og ned i det næste år.
 • Risikotallene mellem 1,0 og 1,9 er den laveste risiko. Her vil der normalt være mindre udsving. 

 

Risikotallet er udregnet for alle markedsrenteprodukter i PFA Plus, herunder investeringsprofilerne (A, B, C og D) og PFA Valgfri. 

Du kan nedenfor se risikotallene på de forskellige markedsrenteprodukter med og uden KundeKapital.

Risikomærkning for PFA Plus investeringsprofil A, B, C og D

Risikomærkning for investeringsprofil A, B, C og D med KundeKapital

På investeringsprofilerne i PFA Plus bliver risikoen nedtrappet hen imod pensionstidspunktet. Det kan du se på illustrationen og i tabellen, som viser risikotallet for de fire profiler afhængigt af år til pension. KundeKapital er indplaceret risikomæssigt med 5% i Globale aktier. Læs mere om KundeKapital og se din præcise andel af KundeKapital på mitpfa.dk

 • Risikotallene mellem 5,0 og 5,9 er den højeste risiko. Her kan din opsparing svinge meget op og ned i det næste år.
 • Risikotallene mellem 1,0 og 1,9 er den laveste risiko. Her vil der normalt være mindre udsving. 

 • Når risikotallet er aflæst ses her, hvor meget opsparingen kan stige eller falde i løbet af et år (linker til Forsikring & Pensions hjemmeside).

  Se metodebeskrivelse på Forsikring & Pensions hjemmeside
  Profilernes risikoklassificering

  Ud fra Forsikring & Pensions risikobånd er profilerne risikoklassificeret således:
  Profil A: Lav risiko
  Profil B: Lav risiko
  Profil C: Mellem risiko
  Profil D: Høj risiko 

  Kortsigtet og langsigtet risiko

  Der er to slags risiko, når man taler om pensionsopsparing. Den kortsigtede risiko, som viser, hvor meget værdien af din opsparing kan svinge op og ned i løbet af det næste år. Og den langsigtede risiko, som viser, hvor stor usikkerheden er på dine fremtidige udbetalinger, når du går på pension.

  Risikotallet er kun udtryk for den kortsigtede risiko – altså hvor meget værdien af din opsparing kan stige eller falde i løbet af det næste år.

  Risikoen afhænger af din alder

  Når risikoen er høj, er muligheden for afkast også høj. Derfor er der i de fleste pensionsordninger en høj risiko, når kunden er ung. Når man er ung, har man lang tid til at genvinde eventuelle tab i de år, hvor de finansielle markeder udvikler sig negativt.

  Når man bliver ældre, har man ikke så lang tid til at indhente et eventuelt tab. Derfor bliver risikoen i de fleste pensionsordninger mindre og mindre, efterhånden som kunden bliver ældre.

  Risikomærkning for investeringsprofil A, B, C og D uden KundeKapital

  På investeringsprofilerne i PFA Plus bliver risikoen nedtrappet hen imod pensionstidspunktet. Det kan du se på illustrationen og i tabellen, som viser risikotallet for de fire profiler afhængigt af år til pension.

 • Risikotallene mellem 5,0 og 5,9 er den højeste risiko. Her kan din opsparing svinge meget op og ned i det næste år.
 • Risikotallene mellem 1,0 og 1,9 er den laveste risiko. Her vil der normalt være mindre udsving. 
 •   
  Når risikotallet er aflæst ses her, hvor meget opsparingen kan stige eller falde i løbet af et år (linker til Forsikring & Pensions hjemmeside).

  Se metodebeskrivelse på Forsikring & Pensions hjemmeside
  Profilernes risikoklassificering

  Ud fra Forsikring & Pensions risikobånd er profilerne risikoklassificeret således:
  Profil A: Lav risiko
  Profil B: Lav risiko
  Profil C: Mellem risiko
  Profil D: Høj risiko

  Kortsigtet og langsigtet risiko

  Der er to slags risiko, når man taler om pensionsopsparing. Den kortsigtede risiko, som viser, hvor meget værdien af din opsparing kan svinge op og ned i løbet af det næste år. Og den langsigtede risiko, som viser, hvor stor usikkerheden er på dine fremtidige udbetalinger, når du går på pension.

  Risikotallet er kun udtryk for den kortsigtede risiko – altså hvor meget værdien af din opsparing kan stige eller falde i løbet af det næste år.

  Risikoen afhænger af din alder

  Når risikoen er høj, er muligheden for afkast også høj. Derfor er der i de fleste pensionsordninger en høj risiko, når kunden er ung. Når man er ung, har man lang tid til at genvinde eventuelle tab i de år, hvor de finansielle markeder udvikler sig negativt.

  Når man bliver ældre, har man ikke så lang tid til at indhente et eventuelt tab. Derfor bliver risikoen i de fleste pensionsordninger mindre og mindre, efterhånden som kunden bliver ældre.


  Risikomærkning for PFA Valgfri

  Risikomærkning for PFA Valgfri med KundeKapital

  Du kan her se risikotallet for PFA Valgfri afhængigt af den fordeling, der er valgt mellem høj- og lav fonden. KundeKapital er indplaceret med 5 % i Globale Aktier. Læs mere om KundeKapital og se din præcise andel af KundeKapital på mitpfa.dk


 • Risikotallene mellem 5,0 og 5,9 er den højeste risiko. Her kan din opsparing svinge meget op og ned i det næste år.
 • Risikotallene mellem 1,0 og 1,9 er den laveste risiko. Her vil der normalt være mindre udsving. 

 • Når risikotallet er aflæst ses her, hvor meget opsparingen kan stige eller falde i løbet af et år.

  Se metodebeskrivelse på Forsikring & Pensions hjemmeside
  Kortsigtet og langsigtet risiko

  Der er to slags risiko, når man taler om pensionsopsparing. Den kortsigtede risiko, som viser, hvor meget værdien af din opsparing kan svinge op og ned i løbet af det næste år. Og den langsigtede risiko, som viser, hvor stor usikkerheden er på dine fremtidige udbetalinger, når du går på pension.

  Risikotallet er kun udtryk for den kortsigtede risiko – altså hvor meget værdien af din opsparing kan stige eller falde i løbet af det næste år.

  Risikoen afhænger af din alder

  Når risikoen er høj, er muligheden for afkast også høj. Derfor er der i de fleste pensionsordninger en høj risiko, når kunden er ung. Når man er ung, har man lang tid til at genvinde eventuelle tab i de år, hvor de finansielle markeder udvikler sig negativt.

  Når man bliver ældre, har man ikke så lang tid til at indhente et eventuelt tab. Derfor bliver risikoen i de fleste pensionsordninger mindre og mindre, efterhånden som kunden bliver ældre.

  Risikomærkning for PFA Valgfri uden KundeKapital

  Du kan her se risikotallet for PFA Valgfri afhængigt af den fordeling, der er valgt mellem høj- og lav fonden.

 • Risikotallene mellem 5,0 og 5,9 er den højeste risiko. Her kan din opsparing svinge meget op og ned i det næste år.
 • Risikotallene mellem 1,0 og 1,9 er den laveste risiko. Her vil der normalt være mindre udsving. 

 • Når risikotallet er aflæst ses her, hvor meget opsparingen kan stige eller falde i løbet af et år.

  Se metodebeskrivelse på Forsikring & Pensions hjemmeside
  Kortsigtet og langsigtet risiko

  Der er to slags risiko, når man taler om pensionsopsparing. Den kortsigtede risiko, som viser, hvor meget værdien af din opsparing kan svinge op og ned i løbet af det næste år. Og den langsigtede risiko, som viser, hvor stor usikkerheden er på dine fremtidige udbetalinger, når du går på pension.

  Risikotallet er kun udtryk for den kortsigtede risiko – altså hvor meget værdien af din opsparing kan stige eller falde i løbet af det næste år.

  Risikoen afhænger af din alder

  Når risikoen er høj, er muligheden for afkast også høj. Derfor er der i de fleste pensionsordninger en høj risiko, når kunden er ung. Når man er ung, har man lang tid til at genvinde eventuelle tab i de år, hvor de finansielle markeder udvikler sig negativt.

  Når man bliver ældre, har man ikke så lang tid til at indhente et eventuelt tab. Derfor bliver risikoen i de fleste pensionsordninger mindre og mindre, efterhånden som kunden bliver ældre.