Generalforsamling - PFA Holding

Bestyrelsen indkaldte til selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2018 kl. 16.00, som blev holdt hos

PFA Pension
Sundkrogsgade 4
2100 København Ø

Protokollat af ordinær generalforsamling - PFA Holding

Indkaldelse med dagsorden
Årsrapport 2017
Ny lønpolitik for PFA-koncernen
Bestil adgangskort
Afgiv fuldmagt
Brevstemme

Eventuelle spørgsmål vedrørende generalforsamlingen bedes rettet til

Charlotte Høholt
Juridisk Chefkonsulent - Direktionsstab

T: 39 17 50 49
M: 24 88 41 23
E: cho@pfa.dk

 

Generalforsamling - PFA Pension

Bestyrelsen indkaldte til selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2018 kl. 15.30, som blev holdt hos

PFA Pension
Sundkrogsgade 4
2100 København Ø

Indkaldelse med dagsorden

Årsrapport 2017
Ny lønpolitik for PFA-koncernen

Eventuelle spørgsmål vedrørende generalforsamlingen bedes rettet til

Charlotte Høholt
Juridisk Chefkonsulent - Direktionsstab

T: 39 17 50 49
M: 24 88 41 23
E: cho@pfa.dk