General-forsamling

Generalforsamling - PFA Holding

Der har været afholdt ordinær generalforsamling i PFA Holding den 13. marts 2019.

Protokollat fra generalforsamlingen kan læses her:

Generalforsamlingsprotokollat >

 
Eventuelle spørgsmål vedrørende generalforsamlingen bedes rettet til

Charlotte Høholt
Juridisk Chefkonsulent - Direktionsstab

T: 39 17 50 49
M: 24 88 41 23
E: cho@pfa.dk

 

Generalforsamling - PFA Pension

Der har været afholdt ordinær generalforsamling i PFA Pension den 13. marts 2019.

Protokollat fra generalforsamlingen kan læses her:

Generalforsamlingsprotokollat >

 
Eventuelle spørgsmål vedrørende generalforsamlingen bedes rettet til

Charlotte Høholt
Juridisk Chefkonsulent - Direktionsstab

T: 39 17 50 49
M: 24 88 41 23
E: cho@pfa.dk