Bestyrelse

Bestyrelsen i PFA består pr. 1. juli 2023 af nedenstående medlemmer.

Jacob Holbraad – Formand
Generalforsamlingsvalgt
 

Født: 1968

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2021

Nuværende beskæftigelse: Adm. direktør Dansk Arbejdsgiverforening

Tidligere ansættelse:

 • 2013-2015:  Direktør, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Undervisningsministeriet
 • 2010-2013:  Departementsråd, Statsministeriet
 • 2008-2010:  Afdelingschef, Beskæftigelsesministeriet
 • 2006-2008: Kontorchef for 3. kontor, Finansministeriet
 • 2003-2005: Kontorchef, Ministersekretariatet, Statsministeriet
 • 2001-2003: Ministersekretær, Statsministeriet
 • 2000-2001: Specialkonsulent, Finansministeriet
 • 1996-2000: Fuldmægtig, Finansministeriet

Uddannelse:
Cand.scient.pol.

 


   
Tillidshverv:

Bestyrelsesmedlem i:
 • Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede
 • Arbejdsmarkedets Tillægspension
 • Lønmodtagernes Garantifond
 • PFA-Fonden
 • Seniorpensionsenheden
Medlem af:
 • De europæiske arbejdsgiver- og industriforeningers sammenslutning, BUSINESSEUROPE’s eksekutivekomité
 • De Økonomiske Råd
 • Forretningsudvalget i Arbejdsmarkedets Tillægspension
 • Koncernrevisionsudvalget i PFA Holding
 • Repræsentantskabet i Arbejdsmarkedets Tillægspension
 • Revisionsudvalget i Arbejdsmarkedets Tillægspension
 • Revisionsudvalget i PFA Pension

 


Foto: Jakob Melgaard / PFA
Bodil Nordestgaard Ismiris – Næstformand
Generalforsamlingsvalgt
 

Født: 1971

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2020

Nuværende beskæftigelse: Adm. Direktør i Lederne

Tidligere ansættelse:

 • 2017-2020 :  Viceadministrerende direktør i Lederne
 • 2011-2017:  Direktør i Lederne
 • 2010-2011:  Afdelingschef i Medlemsrådgivningen hos Lederne
 • 2008-2010:  Chef for HR og Organisation i Lederne
 • 2006-2008:  Chef for HR i Lederne
 • 2005-2006:  Teamchef, HR udvikling i Lederne
 • 2004-2005:  HR-konsulent i Lederne
 • 2002-2004:  Senior Consultant i Deloitte, Business Consulting
 • 2000-2002:  Consultant i Arthur Andersen, Business Consulting

Uddannelse:

 • Cand.scient.pol, Århus Universitet
 • Graduate Certificate Program (spring term), International Relations, 1997-1997, Golden Gate University, San Francisco
 • BA statskundskab, Århus Universitet

 


   
Tillidshverv:

Bestyrelsesmedlem i:
 • Ledernes Aktieselskab
 • Ledernes Ejendomsselskab A/S
 • Ledernes Kompetencecenter A/S
 Medlem af:
 • 2030-panelet (regeringens rådgivende organ inden for Danmarks arbejde med FN’s Verdensmål)
 • Advisory Council hos Aalborg University Business School
 • Investeringsudvalget i PFA Pension
 • Repræsentantskabet hos ATP
 • Repræsentantskabet hos Lønmodtagernes Garantifond

Foto: Jakob Melgaard / PFA
Kim Graugaard
Generalforsamlingsvalgt
 

Født: 1961

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2019

Nuværende beskæftigelse: Viceadm. direktør, Dansk Industri

Tidligere ansættelse:

 • 2008-  :  Viceadministrerende direktør, Dansk Industri
 • 1999-2008:  Direktør, medlem af direktionen med ansvar for ansættelsesforhold, overenskomster, arbejdsmiljø samt løn og arbejdsmarkedspolitik, Dansk Industri
 • 1995-1999:  Underdirektør med ansvar for erhvervspolitiske analyser og Dansk Industris regionalforeninger, Dansk Industri
 • 1993-1995:  Afdelingschef med ansvar for erhvervsøkonomi og arbejdsmarkedsforhold, Dansk Industri
 • 1987-1993:  Dansk Arbejdsgiverforening:
  Sekretær i det internationale sekretariat
  Sekretær for den adm. direktør Chef for ledelsessekretariatet
  Souschef for afdelingen for ansættelsesret og kollektive overenskomster

Uddannelse:
Cand.scient.pol.

 


   
Tillidshverv:

Bestyrelsesmedlem i:
 • Dansk Arbejdsgiverforening
 • Industriens Pensionsforsikring A/S (næstformand)
 • Industriens Pension Service A/S (næstformand)
 • Industripension Holding A/S (næstformand)
Medlem af:
 • Aflønningsudvalget i PFA Pension
 • CEEMET's Directors Conference og General Assembly
 • Teksam (formand)
Øvrige ledelseshverv:
 • Dommer i Arbejdsretten

 

Foto: Jakob Melgaard / PFA
Mette Høgh
Generalforsamlingsvalgt
 

Født: 1968

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2023

Nuværende beskæftigelse: Formand, HK Handel

Tidligere ansættelse:

 • 2012-2021 :  Formand, HK Handel Hovedstaden

Uddannelse:   

 • Kontorassistent i offentlig administration

 


 

Tillidshverv:
Ingen øvrige tillidserhverv 

 

Camilla Kampmann
Generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem med særlige kompetencer inden for IT
 

Født: 1968

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2022

Nuværende beskæftigelse: Associate Partner, Sustainability Services, IBM Global Business Services

Tidligere ansættelse:

 • 2020- :  AP Substainability Services, IBM Nordic
 • 2017-2020: CEO & Founder, Circular Strategy
 • 2017- :  External Lector, CBS Law
 • 2013-2017:  Global VP System Support, Oracle Corp.
 • 2011-2013:  VP, EMEA System Support, Oracle Corp.
 • 2009-2011:  VP, EMEA Marketing, Oracle Corp.
 • 2005-2009:  VP, EE&CIS Marketing, Oracle Corp.
 • 2004-2005:  Global SR. Marketing Director, Oracle Corp.
 • 2001-2004:  Nordic + German Technology SR Marketing Director, Oracle Corp.
 • 2000-2001:  Chief Marketing Officer, Sonofon A/S
 • 1999-2000:  PR and Marketing Director, Oracle Denmark A/S
 • 1997-1999:  PR and Marketing Manager, Unisys Corporation
 • 1993-1997:  Nordic Channel Marketing Manager and PR Coordinator , IBM 

 


 

Uddannelse:   
 • Cand.merc.
 • MBA, International Business Administration, University of Edinburgh 
 • Execution MBA, International Business, École des Ponts ParisTech, Paris
Tillidshverv:
Bestyrelsesmedlem i:
 • JS World Media Group A/S
Medlem af:
 • Aflønningsudvalget i PFA Pension

 

Niels-Ulrik Mousten
Generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem med særlige kompetencer inden for regnskabsvæsen/revision og investeringsområdet
   
Født: 1963
Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2016

Nuværende beskæftigelse: Direktør, Netsuom ApS

Tidligere ansættelse:

 • 2001-2016:  CEO, Danske Capital (Danske Bank A/S)
 • 1999-2001:  CEO, SEB Asset Management (Danmark)
 • 1990-1999:  Head of Equities, Unibank Investment Management
 • 1990-1990:  Head of Investments, Baltika Finans
 • 1984-1990:  Head of Investments, BankInvest

Uddannelse:

 • Cand.merc.
 • Chartered Financial Analyst (CFA)

Tillidshverv: 

Bestyrelsesformand i:
 • Fondsmæglerselskabet CABA Capital A/S
 • Investeringsforeningen Nykredit Invest
 • Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance
 • Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros
 • Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros
 • Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)
Bestyrelsesmedlem i:
 • Accunia Fondsmæglerselskab A/S
 • ACM Forvaltning A/S
 • Advanced Cooling A/S
 • Advanced Cooling Investment A/S
 • AidanN ApS
 • Kapitalforeningen Accunia Invest
 • Kapitalforeningen Carlsbergfondet
 • LegalDesk.dk
 • Mercurius International / Mercurius International Group, Dubai (næstformand)
 • Northern Horizon Capital A/S
 • Realdania
 • Wide Invest ApS
Medlem af:
 • Advisory Board i Thylander Gruppen
 • Carlsbergsfondets Investeringskomité
 • Hosta Family Office's investeringsråd
 • Investeringsudvalget i PFA Pension (formand)
 • Koncernrevisionsudvalget i PFA Holding
 • Northern Horizon Capitals corporate governance komité
 • Realdanias investeringkomité (formand)
 • Revisionsudvalget i PFA Pension
 • Senior advisor for ROYC 
 • Senior policy advisor i InvestIn, SICAV-RAIF, Sub-Fund Nykredit Infrastructure, Luxembourg
   


Foto: Jakob Melgaard / PFA
Laurits Kruse Rønn
Generalforsamlingsvalgt
 

Født: 1963

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2012

Nuværende beskæftigelse: Viceadm. direktør, Dansk Erhverv, og adm. direktør, Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Tidligere ansættelse:

 • 1996-1998:  Dansk Arbejdsgiverforening

Uddannelse:
Advokat

 


   
Tillidshverv:

Bestyrelsesformand i:
 • Foreningen Pension for Funktionærer
Bestyrelsesmedlem i:
 • Dansk Arbejdsgiverforening
Medlem af:
 • Investeringsudvalget i PFA Pension

 


Foto: Jakob Melgaard / PFA
Mogens Steffensen
Generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem med særlige kompetencer inden for forsikringsområdet
 

Født: 1970

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2018

Nuværende beskæftigelse: Institutleder, Institut for Matematiske Fag ved Københavns Universitet

Tidligere ansættelse:

 • 2008-2023: Professor og sektionsleder for sektionen Forsikring og Økonomi på Institut for Matematiske Fag ved Københavns Universitet
 • 2004-2008:  Lektor, Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet
 • 2001-2004:  Adjunkt, Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet

Uddannelse:

 • Cand. act. (aktuar)
 • PhD i forsikringsmatematik


Tillidshverv:
 

Medlem af:
 • Koncernrevisionsudvalget i PFA Holding (formand)
 • Revisionsudvalget i PFA Pension (formand)

 


Foto: Jakob Melgaard / PFA
 
Tanja Villumsen
Generalforsamlingsvalgt
 

Født: 1980

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2023

Nuværende beskæftigelse: Formand, Fagforeningen Pharmadanmark og Clinical Supply Specialist, Cell Therapy R&D, Novo Nordisk A/S

Tidligere ansættelse:

 • 2010-2012 :  Global Regulatory Project Lead, Lifecycle Management, Lundbeck A/S
 • 2008-2010: Global Regulatory Associate, Urology, Ferring Pharmaceuticals
 • 2007-2008 :  QP delegate i serviceproduktionen (cytostatika & patientspecifik IV medicin) & Klinisk farmaceut, Region Hovedstadens Apotek
 • 2007-2008: Farmaceut, Steno Apotek
Uddannelse:   
 • Farmaceut, Steno Apotek
 • HD1, Copenhagen Business School
   

 


 

Tillidshverv:
Bestyrelsesmedlem i:
 • Hovedbestyrelsen i Fagforeningen Pharmadanmark
 • Life Science Danmark ApS
Bestyrelsesmedlem i:
 • Hovedbestyrelsen i Akademikerne
 • Novo Nordisk Akademiker Forening

Medlem af:

 • Advisory Board for Master of Business Development, CBS
 • Advisory Board for PAF (apotekere og farmaceuter), PFA
 • Advisory Board, Pharmaschool, Københavns Universitet
 • Alliancen Stop Medicinspild (formand)
 • D&I Council i R&D, Novo Nordisk A/S
 • Forhandlingsudvalget i Pharmadanmark
 • Koncernrevisionsudvalget i PFA Holding
 • Udvalget for Vækst og Beskæftigelse, Akademikerne
 • Repræsentant, Patientsikkerhedsrådet, Dansk Selskab for Patientsikkerhed
 • Revisionsudvalget i PFA Pension

Øvrige:

 • Medarbejdervalgt 1. bestyrelsessuppleant i Novo Nordisk A/S

Morten Andersson
Medarbejdervalgt
 

Født: 1980

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2023

Nuværende beskæftigelse: Chef for Forsikringsskade, PFA Pension

Tidligere ansættelse:

 • Ansat i PFA siden 2014

Uddannelse:

 • Civilingeniør. Danmarks Tekniske Universitet
 

 

 


   
Tillidshverv:

Medlem af:
 • Kommunalbestyrelsesmedlem i Ballerup Kommune

 


Lars Christoffersen
Medarbejdervalgt
 

Født: 1972

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2003

Nuværende beskæftigelse: Faglig repræsentant, PFA Pension

Tidligere ansættelse:

 • Ansat i PFA siden 1995

Uddannelse:
Relevante moduler på Forsikringsakademiet

 


   
Tillidshverv:

Bestyrelsesmedlem i:
 • Forsikringsforbundets hovedbestyrelse
Medlem af:
 • Forsikringsforbundets lokalafdeling PFAP (formand)
 • Aflønningsudvalget i PFA Pension

 


Foto: Jakob Melgaard / PFA
Søren Dybkjær
Medarbejdervalgt
 

Født: 1960

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2022

Nuværende beskæftigelse: Chief Product Enterprise Architect, Product & Process Management, PFA Pension

 

Tidligere ansættelse:

 • Ansat i PFA siden 1991
Uddannelse:
 • Bankuddannet
 • Merkonomuddannelsen i linjerne Personaleadministration og Organisation & Strategi, samt relevante kurser i finansielle instrumenter og forsikringsakademiet.

 


   
Tillidshverv:

Medlem af:

 • FOROM (Den faglige forening for specialister i PFA) (formand)

Foto: Jakob Melgaard / PFA
Lars Hjelmqvist
Medarbejdervalgt
 

Født: 1966

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2023

Nuværende beskæftigelse: Kundechef

Tidligere ansættelse:

 • 2003-2005: Salgschef i Sampension
 • 1987-2003: Ansat i PFA

Uddannelse:

 • Faglige moduler på Forsikringsakademiet
  Uddannelse i forhandling
 • Forskellige korterevarende lederuddannelser
 • Tillidsmandsuddannelse via Finansforbundet
 

 

 


   
Tillidshverv:

Medlem af:
 • FASOR (Foreningen af kundechefer og rådgivere i PFA) (formand)
 • Finansforbundet Assurandørerne (næstformand)
 • Grundlisteudvalget

Øvrige:

 • Domsmand

 


Mette Risom
Medarbejdervalgt
 

Født: 1969

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2011

Nuværende beskæftigelse: Rådgivningschef, Rådgivningscenter, PFA Pension

Tidligere ansættelse:

 • Ansat i PFA siden 1989

Uddannelse:

 • Diplomlederuddannelsen – Næstved Handelsskole
 • Intern modulopbygget lederuddannelse i PFA
 • Mini MBA – PROBANA Business School
 • Relevante moduler på Forsikringsakademiet
 • Servicebranchens chefakademi – CBS

 


   
Tillidshverv:

Ingen øvrige tillidserhverv

 


Foto: Jakob Melgaard / PFA

Revisionsudvalg

Revisionsudvalget blev etableret i februar 2009 og består pr. 8. marts 2023 af:

 • Mogens Steffensen (formand)
 • Jacob Holbraad
 • Niels-Ulrik Mousten
 • Tanja Villumsen

Ifølge revisorloven skal minimum ét medlem af revisionsudvalget have kvalifikationer indenfor regnskabsvæsen eller revision. En samlet bestyrelse har vurderet, at tre medlemmer af revisionsudvalget lever op til dette krav; Mogens Steffensen, Jacob Holbraad og Niels-Ulrik Mousten.

Investeringsudvalg

Investeringsudvalget blev etableret som selvstændigt udvalg i april 2017 (var fra april 2016 del af revisions- og investeringsudvalget) og består pr. 8. marts 2023 af:

 • Niels-Ulrik Mousten (formand)
 • Bodil Nordestgaard Ismiris
 • Laurits Rønn

Aflønningsudvalg og lønpolitik/aflønningsrapport

Aflønningsudvalget blev etableret i december 2010 og består pr. 8. marts 2023 af:

 • Jacob Holbraad (formand)
 • Lars Christoffersen (medarbejder bestyrelsesmedlem)
 • Kim Graugaard
 • Camilla Kampmann
 

Se kommissorium for aflønningsudvalget