Bestyrelse

Bestyrelsen i PFA består pr. 28. april 2016 af nedenstående medlemmer.

Torben Dalby Larsen - Formand
Generalforsamlingsvalgt
 

Født: 1949

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 1992

Nuværende beskæftigelse: Chefredaktør, adm. direktør, Sjællandske Medier A/S

Tidligere ansættelse:
1978-1985   Redaktør, Frederiksborg Amts Avis
1972-1978   Journalist, Frederiksborg Amts Avis

Uddannelse:
Journalistuddannet ved Danmarks Journalisthøjskole   

 


   
Tillidshverv:

Bestyrelsesformand i:
 • Dagbladenes Bureau
 • Dansk Arbejdsgiverforening
 • Sjællandske Medier A/S og 100 pct. ejede datterselskaber
 • PFA Brug Livet Fonden
 • PFA-Fonden
 • Ugebladet Vestsjælland ApS
Bestyrelsesmedlem i:
 • ATP
 • Danmarks Radio
 • Danske Mediers Arbejdsgiverforening
 • Deal.DK A/S
 • Lønmodtagernes Garantifond
Medlem af:
 • Aflønningsudvalget i PFA Pension
 • Repræsentantskabet hos ATP

 


Fotograf: David Kahr

Fotograf: David Kahr

Peter Ibsen - Næstformand
Generalforsamlingsvalgt

   
Født: 1950

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2008

Nuværende beskæftigelse: Bestyrelsesmedlem

Tidligere ansættelse:
2005-2013   Formand, Centralorganisationen af 2010 –                     CO10
2004-2013   Formand, Politiforbundet

Uddannelse:
 • Bankassistent
 • Politiskolen
 • Systemkonsulent   
Tillidshverv:
Bestyrelsesmedlem i:
 • PFA-Fonden
Niels-Ulrik Mousten - Næstformand
Generalforsamlingsvalgt
    

Født: 1963

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2016

Nuværende beskæftigelse: Direktør, Netsuom ApS

Tidligere ansættelse:
2001-2016  CEO, Danske Capital (Danske Bank A/S)
1999-2001  CEO, SEB Asset Management (Danmark)
1990-1999  Head of Equities, Unibank Investment                    Management
1990-1990  Head of Investments, Baltika Finans
1984-1990  Head of Investments, BankInvest

Uddannelse:
Cand.merc.
Chartered Financial Analyst (CFA)

 

  
      

Tillidshverv:
Medlem af bestyrelsen i:
 • Aeolus Offshore Wind Company UG, Tyskland
 • Danske Private Equity A/S
 • PFA-Fonden
Medlem af:
 • Koncernrevisionsudvalget i PFA Holding
 • Revisions- og Investeringsudvalget i PFA Pension

                                            Fotograf: David Kahr

Fotograf: David Kahr

Svend Askær 

Generalforsamlingsvalgt
  
Født: 1952

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 1992

Nuværende beskæftigelse: Formand, Lederne

Tidligere ansættelse:
1991-2001  Adm. direktør, Lederne
1986-1991  Afdelingschef, Lederne
1984-1986  Kontorchef, Lederne
1982-1984  Fuldmægtig, Lederne
1982-1982  Fuldmægtig, Københavns Kommune
1980-1982  Kandidatstipendiat, Aarhus Universitet
1977-1980  Adjunkt, Aalborg Universitet

Uddannelse:
Cand.jur.

 
 
 
  
Tillidshverv:
Bestyrelsesformand i:
 • Ledernes A-kasse
 • Ledernes Hovedorganisation
 • Pro
 • Virksom
Bestyrelsesmedlem i:
 • Ledernes Aktieselskab
 • Ledernes Ejendomsselskab A/S
 • Ledernes Kompetencecenter A/S
Medlem af:
 • Repræsentantskabet hos ATP
 • Vicepræsident i CEC
Jens Due Olsen

Generalforsamlingsvalgt
  
Født: 1963

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2015

Nuværende beskæftigelse: Bestyrelsesformand

Tidligere ansættelse:
2001-2008  GN Store Nord
2000-2001  Aston Group
1999-2000  FLS Industries

Uddannelse:
IMD, Lausanne, Schweiz, Managing Corporate Resources
University of California, Los Angeles
Fulbright scholar. Graduate student at UCLA, Dept. of Economics
Københavns Universitet (interim at UCLA)
M.Sc. in Economics

  
  
Tillidshverv:
Bestyrelsesformand i:
 • Auris Luxembourg III S.A og et 100 pct. ejet datterselskab
 • Bladt Holding A/S og 100 pct. ejede datterselskaber
 • Børnebasketfonden
 • NKT Holding A/S og 100 pct. ejede datterselskaber
Bestyrelsesmedlem i:
 • Cryptomathic A/S
 • Gyldendal A/S
 • Heptagon Advanced Micro Optics Inc.
 • Royal Unibrew A/S
Medlem af:
 • Den danske komité for god selskabsledelse
 • Due Advice (fuldt ansvarlig deltager)
 • Investeringsudvalget i Fondsmæglerselskab Maj Invest
 • Koncernrevisionsudvalget i PFA Holding (formand)
 • Revisions- og Investeringsudvalget i PFA Pension (formand)

 

                                                        Fotograf: David Kahr

Fotograf: David Kahr

Karsten Dybvad

Generalforsamlingsvalgt

Født: 1956

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2013

Nuværende beskæftigelse: Adm. direktør, Dansk Industri

Tidligere ansættelse:
2005-2010  Statsrådssekretær
2005-2010  Departementschef, Statsministeriet
2001-2005  Departementschef, Finansministeriet
2000-2001  Departementschef, Trafikministeriet
1998-2000  Direktør, Økonomistyrelsen,                                        Finansministeriet
1997-1998  Adm. direktør, Magistrenes Pensionskasse
1994-1997  Departementsråd i Statsministeriet
1993-1993  Kontorchef, Budgetdepartementet,                              Finansministeriet
1992-1993  Underdirektør, Bikuben Pension
1990-1992  Kontorchef, Bikuben Pension
1987-1990  Økonom, LO
1985-1986  Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
    
Uddannelse:
Cand.polit.
  
Tillidshverv:
Bestyrelsesformand i:
 • Copenhagen Business School (CBS)
Bestyrelsesmedlem i:
 • Novo Nordisk Fonden
 • PensionDanmark Holding A/S
 • PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab
Medlem af:
 • Koncernrevisionsudvalget i PFA Holding
 • Revisions- og Investeringsudvalget i PFA Pension
Lone Engberg Thomsen
Generalforsamlingsvalgt

  
Født: 1956

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2016

Nuværende beskæftigelse: Forbundsformand, Teknisk Landsforbund

Tidligere ansættelse:
2001-2014 Afdelingsformand Afdeling Fyn, Teknisk Landsforbund

Uddannelse:
Teknisk tegner
    
Tillidshverv:
Bestyrelsesformand i:
 • Teknisk Landsforbund (forbundsformand)
Bestyrelsesmedlem i:
 • Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
 • Beskæftigelsesrådet
 • Erhvervsakademiet Lillebælt
 • LO’s hovedbestyrelse
 • PFA Brug Livet Fonden
 • Teknisk Landsforbunds hovedbestyrelse
Medlem af:
 • Diverse forhandlingskarteller inden for det offentlige område
 • Forretningsudvalget og centralledelsen i CO-industri
 • Forretningsudvalget i Teknisk Landsforbund
 • LO’s daglige ledelse
 • Repræsentantskabet hos ATP
                                            Fotograf: David Kahr

Fotograf: David Kahr

Lasse Grønbech
Generalforsamlingsvalgt

  
Født: 1965

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2016

Nuværende beskæftigelse: Direktør, Lasse Grønbech Holding ApS,  Lasse Grønbech Power Electronics ApS

Tidligere ansættelse:
2010-2016  Næstformand, Ingeniørforeningen IDA                             (tillidshverv)
1998-1999  Udviklingschef, Inelco A/S  
1994-1998  R&D projektleder, Silcon Power Electronics                    ApS (Schneider Electric)

Uddannelse:
Civilingeniør (Cand.polyt.) og Ph.D.
INSEAD Executive Board Programme
Tillidshverv:
Medlem af:

 • Koncernrevisionsudvalget i PFA Holding
 • Revisions- og Investeringsudvalget i PFA Pension
 • Repræsentantskabet hos Ingeniørforeningen IDA
Laurits Kruse Rønn
Generalforsamlingsvalgt

   
Født: 1963

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2012

Nuværende beskæftigelse: Direktør, Dansk Erhverv, Dansk Erhverv Arbejdsgiver, Dansk Erhvervs Administrationsselskab A/S

Tidligere ansættelse:
1996-1998  Dansk Arbejdsgiverforening

Uddannelse:
Advokat
     
Tillidshverv:
Bestyrelsesformand i:
 • Foreningen Pension for Funktionærer
Bestyrelsesmedlem i:
 • Dansk Arbejdsgiverforening
 • Dansk Erhvervs Administrationsselskab A/S
Medlem af:
 • Aflønningsudvalget i PFA Pension

                                                         Fotograf: David Kahr

Fotograf: David Kahr

Per Niels Tønnesen
Generalforsamlingsvalgt

    
Født: 1960

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2013

Nuværende beskæftigelse: Formand, HK Handel

Tidligere ansættelse:
1988-           Valgt i HK
1985-1988   HK  
1980-1985   Transportsektoren 

Uddannelse:
Kollektiv og individuel arbejds- og ansættelsesret
Leder- og IT-uddannelse
Speditør
     
Tillidshverv:
Bestyrelsesmedlem i:
 • Foreningen Pension for Funktionærer (næstformand)
 • Nordisk Handel
 • Nordiske Komité
 • UNI Europa
 • UNI Europa Handel
 • UNI World
 • UNI World Handel
Medlem af:
 • Aflønningsudvalget i PFA Pension
 • HK Danmarks Hovedbestyrelse
 • HK’s Daglige Ledelse
 • HK’s Forretningsudvalg
 • LO’s forhandlingsudvalg
 • LO’s hovedbestyrelse
Lars Christoffersen
Medarbejdervalgt

    
Født: 1972

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2003

Nuværende beskæftigelse: Faglig repræsentant, PFA Pension

Tidligere ansættelse:
Ansat i PFA siden 1995

Uddannelse:
Relevante moduler på Forsikringsakademiet

 
     
Tillidshverv:
Medlem af:
 • Forsikringsforbundets hovedbestyrelse

 

                                                        Fotograf: David Kahr

Fotograf: David Kahr

Hanne Jensen
Medarbejdervalgt
    

Født: 1958

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2007


Nuværende beskæftigelse
: Teamleder, PFA Pension

 

Tidligere ansættelse:

Ansat i PFA siden 1978

 

Uddannelse:

 • Diplomleder, Copenhagen Business School
 • NLP Practitioner
 • Relevante moduler på Forsikringsakademiet
     
Tillidshverv:
Ingen øvrige tillidshverv

 

 

 

Ebbe Poulsen
Medarbejdervalgt
    

Født: 1979

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2016

Nuværende beskæftigelse: Kundechef, PFA Pension

Tidligere ansættelse:
Ansat i PFA siden 2004

Uddannelse:
Kommerciel Pilot, Copenhagen Air Taxi
Examineret Pensionsrådgiver, Forsikringsakademiet
HD i Marketing Management, Syddansk Universitet
    
Tillidshverv:
Ingen øvrige tillidshverv

 

                                                        Fotograf: David Kahr

Fotograf: David Kahr

Mette Risom
Medarbejdervalgt

   
Født: 1969

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2011

Nuværende beskæftigelse: Rådgivningschef, Rådgivningscenter, PFA Pension

Tidligere ansættelse:
2004-2006  Chef for Salgssupport, PFA Pension
2002-2004  Områdechef, Oplæg & Aftaler, PFA Pension

Uddannelse:
 • Diplomlederuddannelsen – Næstved Handelsskole
 • Intern modulopbygget lederuddannelse i PFA
 • Mini MBA – PROBANA Business School
 • Relevante moduler på Forsikringsakademiet
 • Servicebranchens chefakademi – CBS     
Tillidshverv:
Medlem af:
 • Aflønningsudvalget i PFA Pension

 

Charlotte Dahlstrøm Hovgaard

Medarbejdervalgt

  

Født: 1973

 

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2015

 

Nuværende beskæftigelse: Juridisk chefkonsulent, PFA Pension

 

Tidligere ansættelse:

2006-2015  Ekstern underviser på Forsikringsakademiet

2003-2009  Advokat (L) i Ørestadens Advokatfirma (nu                    Øens Advokatfirma)

2000-2003  Advokatfirmaet Frede Tellefsen
  

Uddannelse:

Advokat
               
Tillidshverv:
Ingen øvrige tillidshverv

                                                        Fotograf: David Kahr