Bestyrelse

Bestyrelsen i PFA består pr. 12. marts 2020 af nedenstående medlemmer.

Torben Dalby Larsen - Formand
Generalforsamlingsvalgt
 

Født: 1949

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 1992

Nuværende beskæftigelse: Formand for bestyrelsen i PFA Holding A/S og PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Tidligere ansættelse:

 • 1986-2018:  Chefredaktør, adm. direktør, Sjællandske Medier A/S
 • 1978-1985:  Redaktør, Frederiksborg Amts Avis
 • 1972-1978:  Journalist, Frederiksborg Amts Avis

Uddannelse:
Journalistuddannet ved Danmarks Journalisthøjskole   

 


   
Tillidshverv:

Bestyrelsesformand i:
 • Liselundfondet
 • PFA Brug Livet Fonden
 • PFA-Fonden
Bestyrelsesmedlem i:
 • Sjællands Udviklingsalliance
Medlem af:
 • Aflønningsudvalget i PFA Pension (formand)
 • Koncernrevisionsudvalget i PFA Holding
 • Revisionsudvalget i PFA Pension
 • Repræsentantskabet hos Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

 


Fotograf: David Kahr
Peder Hasslev – Næstformand
Generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem med særlige kompetencer inden for investeringsområdet
Født: 1963

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2017

Nuværende beskæftigelse: Adm. direktør, Saminvest (Sverige)

Tidligere ansættelse:

 • 2009-2016:  Vice adm. direktør/Kapitalforvaltningschef, AMF
 • 2007-2009:  Aktiechef, AMF Pension
 • 2002-2007:  Aktiechef, SEB Asset Management
 • 1998-2002:  Aktie- og forvaltningschef, Folksam Kapitalforvaltning
 • 1995-1998:  Sector Analyst: Pulp/Paper/Packaging, Deutsche Bank
 • 1992-1995:  Aktieanalytiker, H&P/SG Warburg
 • 1990-1992:  Aktieanalytiker, Danske Securities

Uddannelse:
Dobbeltgrad, civiløkonom samt cand.fil. i statskundskab


Tillidshverv: 

Bestyrelsesformand i:
 • Inlandsinnovation AB
 • Fourier Transform AB
Medlem af:
 • Formand for Investeringsudvalget i PFA Pension

 

Fotograf: David Kahr
Per Niels Tønnesen – Næstformand
Generalforsamlingsvalgt
 

Født: 1960

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2013

Nuværende beskæftigelse: Formand, HK Handel

Tidligere ansættelse:

 • 1988- :  Valgt i HK
 • 1985-1988:  HK
 • 1980-1985:  Transportsektoren

Uddannelse:

 • Kollektiv og individuel arbejds- og ansættelsesret
 • Leder- og IT-uddannelse
 • Speditør

 


   
Tillidshverv:

Bestyrelsesmedlem i:
 • Fagbevægelsens Hovedorganisations Hovedbestyrelse
 • Foreningen Pension for Funktionærer (næstformand)
 • HK Danmarks Hovedbestyrelse
 • Nordiske Komité
 • UNI Europa
 • UNI Europa Handel
 • UNI World
 • UNI World Handel
Medlem af:
 • Aflønningsudvalget i PFA Pension
 • HK’s Daglige Ledelse
 • HK’s Forretningsudvalg
 • Kasserer i Nordisk Handel
 • Vicepræsident i UNI Europa Commerce (Handel)

 


Fotograf: David Kahr
Kim Graugaard
Generalforsamlingsvalgt
 

Født: 1961

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2019

Nuværende beskæftigelse: Viceadm. direktør, Dansk Industri

Tidligere ansættelse:

 • 2008-  :  Viceadministrerende direktør, Dansk Industri
 • 1999-2008:  Direktør, medlem af direktionen med ansvar for ansættelsesforhold, overenskomster, arbejdsmiljø samt løn og arbejdsmarkedspolitik, Dansk Industri
 • 1995-1999:  Underdirektør med ansvar for erhvervspolitiske analyser og Dansk Industris regionalforeninger, Dansk Industri
 • 1993-1995:  Afdelingschef med ansvar for erhvervsøkonomi og arbejdsmarkedsforhold, Dansk Industri
 • 1987-1993:  Dansk Arbejdsgiverforening:
  Sekretær i det internationale sekretariat
  Sekretær for den adm. direktør Chef for ledelsessekretariatet
  Souschef for afdelingen for ansættelsesret og kollektive overenskomster

Uddannelse:
Cand.scient.pol.

 


   
Tillidshverv:

Bestyrelsesmedlem i:
 • Dansk Arbejdsgiverforening
 • Industriens Pensionsforsikring A/S (næstformand)
 • Industriens Pension Service A/S (næstformand)
 • Industripension Holding A/S (næstformand)
Medlem af:
 • Aflønningsudvalget i PFA Pension
 • CEEMET's Directors Conference og General Assembly
 • Teksam (formand)
Øvrige ledelseshverv:
 • Dommer i Arbejdsretten

 


Fotograf: David Kahr
Bodil Nordestgaard Ismiris
Generalforsamlingsvalgt
 

Født: 1971

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2020

Nuværende beskæftigelse: Adm. direktør Ledernes Hovedorganistation

Tidligere ansættelse:

 • 2017 -  :  Viceadministrerende direktør
 • 2011-2017:  Direktør i Lederne
 • 2010-2011:  Afdelingschef i Medlemsrådgivningen hos Lederne
 • 2008-2010:  Chef for HR og Organisation i Lederne
 • 2006-2008:  Chef for HR i Lederne
 • 2005-2006:  Teamchef, HR udvikling i Lederne
 • 2004-2005:  HR-konsulent i Lederne
 • 2002-2004:  Senior Consultant i Deloitte, Business Consulting
 • 2000-2002:  Consultant i Arthur Andersen, Business Consulting

Uddannelse:

 • Cand.scient.pol, Århus Universitet
 • Graduate Certificate Program, International Relations, Golden Gate University, San Francisco
 • BA statskundskab, Århus Universitet

 

 


   
Tillidshverv:

Ingen øvrige tillidshverv

 Medlem af:
 • Investeringsudvalget i PFA Pension
 • Repræsentantskabet hos ATP
 • Aftagerpanelet for MBA, Århus BSS

Fotograf: David Kahr
Niels-Ulrik Mousten
Generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem med særlige kompetencer inden for regnskabsvæsen/revision og investeringsområdet
 

Født: 1963

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2016

Nuværende beskæftigelse: Direktør, Netsuom ApS

Tidligere ansættelse:

 • 2001-2016:  CEO, Danske Capital (Danske Bank A/S)
 • 1999-2001:  CEO, SEB Asset Management (Danmark)
 • 1990-1999:  Head of Equities, Unibank Investment Management
 • 1990-1990:  Head of Investments, Baltika Finans
 • 1984-1990:  Head of Investments, BankInvest

Uddannelse:

 • Cand.merc.
 • Chartered Financial Analyst (CFA)


Tillidshverv:
 

Bestyrelsesformand i:
 • FinPro ApS
 • Fondsmæglerselskabet CABA Capital A/S
 • Investeringsforeningen Nykredit Invest
 • Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance
 • Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros
 • Kapitalforeningen Nykredit Invest
 • Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros
 • Mercurius International / Mercurius International Group, Dubai
 • N2F Management ApS
 • Novaro ApS
 • Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)
Medlem af bestyrelsen i:
 • Accunia Fondsmæglerselskab A/S
 • Advanced Cooling A/S
 • Advanced Cooling Investment A/S
 • AidanN ApS
 • Kapitalforeningen Carlsbergfondet
 • Nordic Secondary Fund I P/S (næstformand)
 • Northern Horizon Capital A/S
 • PFA-Fonden
 • Retail Brands ApS
 • Wide Invest ApS
Medlem af:
 • Advisory Board i Thylander Gruppen
 • Carlsbergsfondets Investeringskomité
 • Investeringsudvalget i PFA Pension
 • Koncernrevisionsudvalget i PFA Holding (formand)
 • Revisionsudvalget i PFA Pension (formand)
 • Rådgiver for bestyrelsen i Legal Desk ApS
 • Senior policy advisor i InvestIn, SICAV-RAIF, Sub-Fund Nykredit Infrastructure, Luxembourg

 


Fotograf: David Kahr
Claus Oxfeldt
Generalforsamlingsvalgt
 

Født: 1962

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2018

Nuværende beskæftigelse: Forbundsformand for Politiforbundet

Tidligere ansættelse:

 • 2007-2013:  Formand for Københavns Politiforening

Uddannelse:

 • Student
 • Elektriker
 • Politibetjent
 • Diplom i Ledelse

 


   
Tillidshverv:

Bestyrelsesmedlem i:
 • A/S Knudemosen
 • Fagbevægelsens Hovedorganisations Hovedbestyrelse
 • Lån & Spar Bank A/S (næstformand)
 • Lån & Spar Fond
 • Statstjenestemændenes Centralorganisation 10 (CO 10) (næstformand)
 • Forbrugsforeningen af 1886
 • Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF)
Medlem af:
 • Forretningsudvalget i Tjenestemændenes Låneforening
 • Forretningsudvalget i Fagbevægelsens Hovedorganisation
 • Koncernrevisionsudvalget i PFA Holding
 • Revisionsudvalget i PFA Pension

 

Fotograf: David Kahr
 
Laurits Kruse Rønn
Generalforsamlingsvalgt
 

Født: 1963

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2012

Nuværende beskæftigelse: Viceadm. direktør, Dansk Erhverv, Dansk Erhverv Arbejdsgiver, Dansk Erhvervs Administrationsselskab A/S

Tidligere ansættelse:

 • 1996-1998:  Dansk Arbejdsgiverforening

Uddannelse:
Advokat

 


   
Tillidshverv:

Bestyrelsesformand i:
 • Foreningen Pension for Funktionærer
Bestyrelsesmedlem i:
 • Dansk Arbejdsgiverforening
 • Dansk Erhvervs Administrationsselskab A/S
Medlem af:
 • Investeringsudvalget i PFA Pension

 


Fotograf: David Kahr
Mogens Steffensen
Generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem med særlige kompetencer inden for forsikringsområdet
 

Født: 1970

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2018

Nuværende beskæftigelse: Professor og sektionsleder for sektionen Forsikring og Økonomi på Institut for Matematiske Fag ved Københavns Universitet

Tidligere ansættelse:

 • 2004-2008:  Lektor, Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet
 • 2001-2004:  Adjunkt, Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet

Uddannelse:

 • Cand. act. (aktuar)
 • PhD i forsikringsmatematik


Tillidshverv:
 

Medlem af:
 • Finanstilsynets rådgivende regnskabsudvalg for forsikring og pension
 • Koncernrevisionsudvalget i PFA Holding
 • Regnskabs- og Solvensudvalget i Den Danske Aktuarforening
 • Revisionsudvalget i PFA Pension

 


Fotograf: David Kahr
 
Helle Valentin

Generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem med særlige kompetencer inden for IT

  
Født: 1967

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2017

Nuværende beskæftigelse: General Manager, Global Business Services, Nordic, IBM Corporation

Tidligere ansættelse:

 • 2019- :  General Manager, Global Business Services, Nordic, IBM Corporation
 • 2019-2019:  Managing Director & Global Account Partner, Nordic, IBM Corporation
 • 2016-2018:  Global COO, Watson Internet of Things, IBM Corporation
 • 2013-2016:  COO, Strategy & Transformation, IBM DACH, Germany
 • 2012-2012:  Change Programme Executive, IBM Executive Services Corps, Morocco
 • 2010-2013:  COO, Global Technology Services IBM Nordic
 • 2009-2010:  Operations Executive, Integrated Accounts, IBM World Wide Sales Distribution, Travel & Transportation
 • 2006-2008:  Integration Executive, Maersk Data Acquisition, IBM
 • 2004-2006:  COO, Software Group, IBM, Nordic
 • 2000-2004:  Executive, Worldwide Strategy and E-Business, IBM Software Group, USA
 • 1998-2000:  Division Manager, Software Manufacturing, IBM EMEA & LA
 • 1996-1998:  Manager, Translations Support Services, IBM EMEA
 • 1992-1996:  Project Manager, Software Manufacturing, IBM EMEA
 • 1990-1992:  Sales Engineer, Caltronic

Uddannelse:
Ingeniør, Danmarks Tekniske Universitet

 


Tillidshverv:
Bestyrelsesmedlem i:
 • IBM Danmark ApS
 • Royal BAM Group nv
Medlem af:
 • Aflønningsudvalget i PFA Pension
 • Nomination Committee i Roayl BAM Group nv
 • Remuneration Committee i Royal BAM Group nv

 

Fotograf: David Kahr
Carsten Bach
Medarbejdervalgt
 

Født: 1964

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2017

Nuværende beskæftigelse: Kundechef

Tidligere ansættelse:

 • Ansat i PFA siden 1988

Uddannelse:
Forsikringsakademiet

 


   
Tillidshverv:

Ingen øvrige tillidshverv 


Fotograf: David Kahr
Lars Christoffersen
Medarbejdervalgt
 

Født: 1972

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2003

Nuværende beskæftigelse: Faglig repræsentant, PFA Pension

Tidligere ansættelse:

 • Ansat i PFA siden 1995

Uddannelse:
Relevante moduler på Forsikringsakademiet

 


   
Tillidshverv:

Bestyrelsesmedlem i:
 • Forsikringsforbundets hovedbestyrelse
Medlem af:
 • Investeringsudvalget i PFA Pension

 


Fotograf: David Kahr
Carsten Holdum
Medarbejdervalgt
 

Født: 1967

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2017

Nuværende beskæftigelse: Forbrugerøkonom og leder af Rådgivning og Anbefalinger (Kommerciel Udvikling)

Tidligere ansættelse:

 • Ansat i PFA siden 2011
Uddannelse:
 • Cand.jur. fra København 1992
 • HD/F fra CBS 2004

 


   
Tillidshverv:

Medlem af: 
 • Koncernrevisionsudvalget i PFA Holding
 • Revisionsudvalget i PFA Pension

Fotograf: David Kahr
Janne Korsgaard
Medarbejdervalgt
 

Født: 1981

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2019

Nuværende beskæftigelse: Chef for Forsikringsskade, Forsikringsskade, PFA Pension

Tidligere ansættelse:

 • Ansat i PFA siden 2008

Uddannelse:
Jurist (cand.jur.)

 


   
Tillidshverv:

Ingen øvrige tillidshverv 

 


Fotograf: David Kahr
Mette Risom
Medarbejdervalgt
 

Født: 1969

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2011

Nuværende beskæftigelse: Rådgivningschef, Rådgivningscenter, PFA Pension

Tidligere ansættelse:

 • Ansat i PFA siden 1989

Uddannelse:

 • Diplomlederuddannelsen – Næstved Handelsskole
 • Intern modulopbygget lederuddannelse i PFA
 • Mini MBA – PROBANA Business School
 • Relevante moduler på Forsikringsakademiet
 • Servicebranchens chefakademi – CBS

 


   
Tillidshverv:

Medlem af:
 • Aflønningsudvalget i PFA Pension

 


Fotograf: David Kahr

Revisionsudvalg

Den 5. februar 2009 nedsatte bestyrelsen et revisionsudvalg, som i april 2016 blev udvidet til at være et revisions- og investeringsudvalg. I april 2017 er investeringsudvalget udskilt til et særskilt udvalg.

Revisionsudvalget består pr. 12. marts 2020 af Niels- Ulrik Mousten (formand), Carsten Holdum, Torben Dalby Larsen, Claus Oxfeldt og Mogens Steffensen.

Ifølge revisorloven skal minimum ét medlem af revisionsudvalget have kvalifikationer indenfor regnskabsvæsen eller revision. En samlet bestyrelse har vurderet, at ét medlem af revisionsudvalget lever op til dette krav; Niels-Ulrik Mousten. Niels-Ulrik Mousten har været medlem af revisionsudvalget i Danske Bank Finland 2011-2016.

Investeringsudvalg

I april 2016 blev revisionsudvalget udvidet til at være et revisions- og investeringsudvalg. I april 2017 er investeringsudvalget udskilt til et selvstændigt udvalg.

Investeringsudvalget består pr. 12. marts 2020 af Peder Hasslev (formand), Lars Christoffersen, Bodil Nordestgaard Ismiris, Niels-Ulrik Mousten og Laurits Rønn.

Aflønningsudvalg og lønpolitik

PFA’s aflønningsudvalg består af fem bestyrelsesmedlemmer:

 • Torben Dalby Larsen (formand)
 • Kim Graugaard
 • Mette Risom
 • Per Tønnesen
 • Helle Valentin

Aflønningsudvalget udfører det forberedende arbejde for bestyrelsen i arbejdet med lønpolitik for bestyrelse og direktion og andre væsentlige risikotagere, herunder indstilling af lønpolitikken til bestyrelsens godkendelse og indstilling til bestyrelsen om direktionsvederlag. I det forberedende arbejde varetager udvalget virksomhedens langsigtede interesser.

Se lønpolitik for PFA-koncernen

Se PFA's Aflønningsrapport for 2019