Bestyrelse

Bestyrelsen i PFA består pr. 26. april 2018 af nedenstående medlemmer.

Torben Dalby Larsen - Formand
Generalforsamlingsvalgt
 

Født: 1949

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 1992

Nuværende beskæftigelse: Formand for bestyrelsen i PFA Holding A/S og PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Tidligere ansættelse:
1986-2018   Chefredaktør, adm. direktør, Sjællandske Medier A/S
1978-1985   Redaktør, Frederiksborg Amts Avis
1972-1978   Journalist, Frederiksborg Amts Avis

Uddannelse:
Journalistuddannet ved Danmarks Journalisthøjskole   

 


   
Tillidshverv:

Bestyrelsesformand i:
 • PFA Brug Livet Fonden
 • PFA-Fonden
Bestyrelsesmedlem i:
 • ATP
 • Liselundfondet
 • Lønmodtagernes Garantifond
Medlem af:
 • Aflønningsudvalget i PFA Pension
 • Repræsentantskabet hos ATP
 • Repræsentantskabet hos Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

 


Fotograf: David Kahr
Lasse Grønbech - Næstformand
Generalforsamlingsvalgt
 

Født: 1965

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2016

Nuværende beskæftigelse: Direktør, Lasse Grønbech Holding ApS, Lasse Grønbech Power Electronics ApS

Tidligere ansættelse:
2010-2016  Næstformand, Ingeniørforeningen IDA                         (tillidshverv)
1998-1999  Udviklingschef, Inelco A/S
1994-1998  R&D projektleder, Silcon Power
                   Electronics ApS (Schneider Electric)

Uddannelse:
Civilingeniør (Cand.polyt.) og Ph.D.
INSEAD Executive Board Programme

 


   
Tillidshverv:

Bestyrelsesmedlem i:
 • PFA-Fonden
Medlem af:
 • Koncernrevisionsudvalget i PFA Holding
 • Repræsentantskabet hos Ingeniørforeningen IDA
 • Revisionsudvalget i PFA Pension

 


Fotograf: David Kahr
Niels-Ulrik Mousten - Næstformand
Generalforsamlingsvalgt
 

Født: 1963

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2016

Nuværende beskæftigelse: Direktør, Netsuom ApS

Tidligere ansættelse:
2001-2016   CEO, Danske Capital (Danske Bank A/S)
1999-2001   CEO, SEB Asset Management (Danmark)
1990-1999   Head of Equities, Unibank Investment                          Management
1990-1990   Head of Investments, Baltika Finans
1984-1990   Head of Investments, BankInvest

Uddannelse:
Cand.merc.
Chartered Financial Analyst (CFA)  

 


   
Tillidshverv:

Bestyrelsesformand i:
 • FinPro ApS
 • Fondsmæglerselskabet CABA Capital A/S
 • Investeringsforeningen Nykredit Invest
 • Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros
 • Investment Management Distribution ApS
 • Kapitalforeningen Nykredit Invest
 • Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros
 • Mercurius International / Mercurius International Group, Dubai
 • Novaro ApS
 • Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)
Medlem af bestyrelsen i:
 • Advanced Cooling A/S
 • Advanced Cooling Investment A/S
 • Hovedstadens Liberale Erhvervsklub
 • PFA-Fonden
 • Retail Brands ApS
 • Wide Invest ApS
Medlem af:
 • Advisory Board i Thylander Gruppen
 • Investeringskomitéen i Nordic Eye
 • Investeringsudvalget i PFA Pension
 • Koncernrevisionsudvalget i PFA Holding
 • Revisionsudvalget i PFA Pension
 • Senior policy advisor i InvestIn, SICAV-RAIF, Sub-Fund Nykredit Infrastructure, Luxembourg

 


Fotograf: David Kahr
Peder Hasslev
Generalforsamlingsvalgt
 

Født: 1963

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2017

Nuværende beskæftigelse: Adm. direktør, Saminvest (Sverige)

Tidligere ansættelse:
2009-2016 Vice adm. direktør/Kapitalforvaltningschef,                   AMF 
2007-2009 Aktiechef, AMF Pension
2002-2007 Aktiechef, SEB Asset Management
1998-2002 Aktie- og forvaltningschef, Folksam                              Kapitalforvaltning
1995-1998 Sector Analyst: Pulp/Paper/Packaging,                           Deutsche Bank
1992-1995 Aktieanalytiker, H&P/SG Warburg
1990-1992 Aktieanalytiker, Danske Securities

Uddannelse:
Dobbeltgrad, civiløkonom samt cand.fil. i statskundskab

 


   
Tillidshverv:

Bestyrelsesformand i:
 • Inlandsinnovation AB
 • Fourier Transform AB
Medlem af:
 • Formand for Investeringsudvalget i PFA Pension

 

Fotograf: David Kahr
Claus Oxfeldt
Generalforsamlingsvalgt
 

Født: 1962

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2018

Nuværende beskæftigelse: Forbundsformand for Politiforbundet

Tidligere ansættelse:
2007-2013   Formand for Københavns Politiforening

Uddannelse:
Student
Elektriker
Politibetjent
Diplom i Ledelse

 


   
Tillidshverv:

Bestyrelsesmedlem i:
 • A/S Knudemosen
 • Fagbevægelsens Hovedorganisations Hovedbestyrelse
 • Lån & Spar Bank A/S (næstformand)
 • Lån & Spar Fond
 • Statstjenestemændenes Centralorganisation 10 (CO 10) (næstformand)
 • Forbrugsforeningen af 1886
 • Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF)
Medlem af:
 • Forretningsudvalget i Tjenestemændenes Låneforening
 • Forretningsudvalget i Fagbevægelsens Hovedorganisation
 • Investeringsudvalget i PFA Pension

 

Fotograf: David Kahr
 
Laurits Kruse Rønn
Generalforsamlingsvalgt
 

Født: 1963

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2012

Nuværende beskæftigelse: Direktør, Dansk Erhverv, Dansk Erhverv Arbejdsgiver, Dansk Erhvervs Administrationsselskab A/S

Tidligere ansættelse:
1996-1998  Dansk Arbejdsgiverforening

Uddannelse:
Advokat

 


   
Tillidshverv:

Bestyrelsesformand i:
 • Foreningen Pension for Funktionærer
Bestyrelsesmedlem i:
 • Dansk Arbejdsgiverforening
 • Dansk Erhvervs Administrationsselskab A/S
Medlem af:
 • Aflønningsudvalget i PFA Pension

 


Fotograf: David Kahr
Mogens Steffensen
Generalforsamlingsvalgt
 

Født: 1970

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2018

Nuværende beskæftigelse: Professor og sektionsleder for sektionen Forsikring og Økonomi på Institut for Matematiske Fag ved Københavns Universitet

Tidligere ansættelse:
2004-2008   Lektor, Institut for Matematiske Fag,                          Københavns Universitet
2001-2004   Adjunkt, Institut for Matematiske Fag,                          Københavns Universitet

Uddannelse:
Cand. act. (aktuar)
PhD i forsikringsmatematik

 


   
Tillidshverv:

Medlem af:
 • Finanstilsynets rådgivende regnskabsudvalg for forsikring og pension
 • Koncernrevisionsudvalget i PFA Holding
 • Regnskabs- og Solvensudvalget i Den Danske Aktuarforening
 • Revisionsudvalget i PFA Pension

 


Fotograf: David Kahr
 
Per Niels Tønnesen
Generalforsamlingsvalgt
 

Født: 1960

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2013

Nuværende beskæftigelse: Formand, HK Handel

Tidligere ansættelse:
1988-           Valgt i HK
1985-1988   HK
1980-1985   Transportsektoren

Uddannelse:
Kollektiv og individuel arbejds- og ansættelsesret
Leder- og IT-uddannelse
Speditør

 


   
Tillidshverv:

Bestyrelsesmedlem i:
 • Fagbevægelsens Hovedorganisations Hovedbestyrelse
 • Foreningen Pension for Funktionærer (næstformand)
 • HK Danmarks Hovedbestyrelse
 • Nordiske Komité
 • UNI Europa
 • UNI Europa Handel
 • UNI World
 • UNI World Handel
Medlem af:
 • Aflønningsudvalget i PFA Pension
 • HK’s Daglige Ledelse
 • HK’s Forretningsudvalg
 • Kasserer i Nordisk Handel

 


Fotograf: David Kahr
Helle Valentin

Generalforsamlingsvalgt
  
Født: 1967

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2017

Nuværende beskæftigelse: Managing Director & Global Acoount Partner, IBM Corporation

Tidligere ansættelse:
2016-2018 Global COO, Watson Internet of
                  Things, IBM Corporation
2013-2016 COO, Strategy & Transformation, IBM                   DACH, Germany
2012-2012 Change Programme Executive, IBM                   Executive Services Corps, Morocco
2010-2013 COO, Global Technology Services                   IBM Nordic
2009-2010 Operations Executive, Integrated                   Accounts, IBM World Wide Sales &                   Distribution, Travel & Transportation
2006-2008 Integration Executive, Maersk                  Data Acquisition, IBM
2004-2006 COO, Software Group, IBM, Nordic
2000-2004 Executive, Worldwide Strategy and                   E-Business, IBM Software Group, USA
1998-2000 Division Manager, Software Manufacturing,                   IBM EMEA & LA
1996-1998 Manager, Translations Support Services,                   IBM EMEA
1992-1996 Project Manager, Software Manufacturing,                   IBM EMEA
1990-1992 Sales Engineer, Caltronic

Uddannelse:
Ingeniør, Danmarks Tekniske Universitet

  
  
Tillidshverv:
Bestyrelsesmedlem i:
 • IBM Danmark
 • Royal BAM Group nv
Medlem af:
 • Aflønningsudvalget i PFA Pension
 • Nomination Committee i Roayl BAM Group nv
 • Remuneration Committee i Royal BAM Group nv

 

Fotograf: David Kahr
Carsten Bach
Medarbejdervalgt
 

Født: 1964

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2017

Nuværende beskæftigelse: Kundechef

Tidligere ansættelse:
Ansat i PFA siden 1988

Uddannelse:
Forsikringsakademiet

 


   
Tillidshverv:

Ingen øvrige tillidshverv 


Fotograf: David Kahr
Lars Christoffersen
Medarbejdervalgt
 

Født: 1972

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2003

Nuværende beskæftigelse: Faglig repræsentant, PFA Pension

Tidligere ansættelse:
Ansat i PFA siden 1995

Uddannelse:
Relevante moduler på Forsikringsakademiet

 


   
Tillidshverv:

Bestyrelsesmedlem i:
 • Forsikringsforbundets hovedbestyrelse
Medlem af:
 • Investeringsudvalget i PFA Pension

 


Fotograf: David Kahr
Carsten Holdum
Medarbejdervalgt
 

Født: 1967

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2017

Nuværende beskæftigelse: Forbrugerøkonom og leder af Rådgivning og Anbefalinger (Kommerciel Udvikling)

Tidligere ansættelse:
Ansat i PFA siden 2011

Uddannelse:
 • Cand.jur. fra København 1992
 • HD/F fra CBS 2004

 


   
Tillidshverv:

Ingen øvrige tillidshverv

 


Fotograf: David Kahr
Mette Risom
Medarbejdervalgt
 

Født: 1969

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2011

Nuværende beskæftigelse: Rådgivningschef, Rådgivningscenter, PFA Pension

Tidligere ansættelse:
Ansat i PFA siden 1989

Uddannelse:
Diplomlederuddannelsen – Næstved Handelsskole
Intern modulopbygget lederuddannelse i PFA
Mini MBA – PROBANA Business School
Relevante moduler på Forsikringsakademiet
Servicebranchens chefakademi – CBS

 


   
Tillidshverv:

Medlem af:
 • Aflønningsudvalget i PFA Pension

 


Fotograf: David Kahr
Hanne Sneholm
Medarbejdervalgt
 

Født: 1958

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2007

Nuværende beskæftigelse: Chef Risikokonsulent, PFA Pension

Tidligere ansættelse:
Ansat i PFA siden 1978

Uddannelse:
Diplomleder, Copenhagen Business School
NLP Practitioner
Relevante moduler på Forsikringsakademiet

 


   
Tillidshverv:

Ingen øvrige tillidshverv

 


Fotograf: David Kahr