Bestyrelse

Bestyrelsen i PFA består pr. 13. marts 2019 af nedenstående medlemmer.

Torben Dalby Larsen - Formand
Generalforsamlingsvalgt
 

Født: 1949

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 1992

Nuværende beskæftigelse: Formand for bestyrelsen i PFA Holding A/S og PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Tidligere ansættelse:
1986-2018   Chefredaktør, adm. direktør, Sjællandske Medier A/S
1978-1985   Redaktør, Frederiksborg Amts Avis
1972-1978   Journalist, Frederiksborg Amts Avis

Uddannelse:
Journalistuddannet ved Danmarks Journalisthøjskole   

 


   
Tillidshverv:

Bestyrelsesformand i:
 • Liselundenfondet
 • PFA Brug Livet Fonden
 • PFA-Fonden
Bestyrelsesmedlem i:
 • ATP
 • Lønmodtagernes Garantifond
 • Sjællands Udviklingsalliance
Medlem af:
 • Aflønningsudvalget i PFA Pension (formand)
 • Koncernrevisionsudvalget i PFA Holding
 • Repræsentantskabet hos ATP
 • Revisionsudvalget i PFA Pension
 • Repræsentantskabet hos Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

 


Fotograf: David Kahr
Lasse Grønbech - Næstformand
Generalforsamlingsvalgt
 

Født: 1965

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2016

Nuværende beskæftigelse: Direktør, Lasse Grønbech Holding ApS, Lasse Grønbech Power Electronics ApS

Tidligere ansættelse:
2010-2016  Næstformand, Ingeniørforeningen IDA                         (tillidshverv)
1998-1999  Udviklingschef, Inelco A/S
1994-1998  R&D projektleder, Silcon Power
                   Electronics ApS (Schneider Electric)

Uddannelse:
Civilingeniør (Cand.polyt.) og Ph.D.
INSEAD Executive Board Programme

 


   
Tillidshverv:

Bestyrelsesmedlem i:
 • Akademikernes A-Kasse
 • PFA-Fonden
Medlem af:
 • Koncernrevisionsudvalget i PFA Holding
 • Repræsentantskabet hos Akademikernes A-kasse
 • Repræsentantskabet hos Ingeniørforeningen IDA
 • Suppleant til bestyrelsen i Ingeniørforeningen IDA
 • Revisionsudvalget i PFA Pension

 


Fotograf: David Kahr
Niels-Ulrik Mousten - Næstformand
Generalforsamlingsvalgt
 

Født: 1963

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2016

Nuværende beskæftigelse: Direktør, Netsuom ApS

Tidligere ansættelse:
2001-2016   CEO, Danske Capital (Danske Bank A/S)
1999-2001   CEO, SEB Asset Management (Danmark)
1990-1999   Head of Equities, Unibank Investment                          Management
1990-1990   Head of Investments, Baltika Finans
1984-1990   Head of Investments, BankInvest

Uddannelse:
Cand.merc.
Chartered Financial Analyst (CFA)  

 


   
Tillidshverv:

Bestyrelsesformand i:
 • FinPro ApS
 • Fondsmæglerselskabet CABA Capital A/S
 • Investeringsforeningen Nykredit Invest
 • Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance
 • Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros
 • Kapitalforeningen Nykredit Invest
 • Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros
 • Mercurius International / Mercurius International Group, Dubai
 • N2F Management ApS
 • Novaro ApS
 • Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)
Medlem af bestyrelsen i:
 • Accunia Fondsmæglerselskab A/S
 • Advanced Cooling A/S
 • Advanced Cooling Investment A/S
 • AidanN ApS
 • Nordic Secondary Fund I P/S (næstformand)
 • Northern Horizon Capital A/S
 • PFA-Fonden
 • Retail Brands ApS
 • Wide Invest ApS
Medlem af:
 • Advisory Board i Thylander Gruppen
 • Carlsbergsfondets Investeringskomité
 • Investeringsudvalget i PFA Pension
 • Koncernrevisionsudvalget i PFA Holding (formand)
 • Revisionsudvalget i PFA Pension (formand)
 • Rådgiver for bestyrelsen i Legal Desk ApS
 • Senior policy advisor i InvestIn, SICAV-RAIF, Sub-Fund Nykredit Infrastructure, Luxembourg

 


Fotograf: David Kahr
Kim Graugaard
Generalforsamlingsvalgt
 

Født: 1961

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2019

Nuværende beskæftigelse: Viceadm. direktør, Dansk Industri

Tidligere ansættelse:
2008-         Viceadministrerende direktør, Dansk
                  Industri
1999-2008 Direktør, medlem af direktionen med
                  ansvar for ansættelsesforhold,
                  overenskomster, arbejdsmiljø samt løn
                  og arbejdsmarkedspolitik, Dansk Industri
1995-1999 Underdirektør med ansvar for
                  erhvervspolitiske analyser og Dansk 
                  Industris regionalforeninger, Dansk Industri
1993-1995 Afdelingschef med ansvar for 
                  erhvervsøkonomi og
                  arbejdsmarkedsforhold, Dansk Industri
1987-1993 Dansk Arbejdsgiverforening:
                  Sekretær i det internationale sekretariat
                  Sekretær for den adm. direktør
                  Chef for ledelsessekretariatet
                  Souschef for afdelingen for ansættelsesret
                  og kollektive overenskomster

Uddannelse: Cand.scient.pol.

 


   
Tillidshverv:

Bestyrelsesmedlem i:
 • Dansk Arbejdsgiverforening
 • Industriens Pensionsforsikring A/S (næstformand)
 • Industriens Pension Service A/S (næstformand)
 • Industripension Holding A/S (næstformand)
Medlem af:
 • Aflønningsudvalget i PFA Pension
 • CEEMET's Directors Conference og General Assembly
 • Teksam (formand)
Øvrige ledelseshverv:
 • Dommer i Arbejdsretten

 


Fotograf: David Kahr
Peder Hasslev
Generalforsamlingsvalgt
 

Født: 1963

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2017

Nuværende beskæftigelse: Adm. direktør, Saminvest (Sverige)

Tidligere ansættelse:
2009-2016 Vice adm. direktør/Kapitalforvaltningschef,                   AMF 
2007-2009 Aktiechef, AMF Pension
2002-2007 Aktiechef, SEB Asset Management
1998-2002 Aktie- og forvaltningschef, Folksam                              Kapitalforvaltning
1995-1998 Sector Analyst: Pulp/Paper/Packaging,                           Deutsche Bank
1992-1995 Aktieanalytiker, H&P/SG Warburg
1990-1992 Aktieanalytiker, Danske Securities

Uddannelse:
Dobbeltgrad, civiløkonom samt cand.fil. i statskundskab

 


   
Tillidshverv:

Bestyrelsesformand i:
 • Inlandsinnovation AB
 • Fourier Transform AB
Medlem af:
 • Formand for Investeringsudvalget i PFA Pension

 

Fotograf: David Kahr
Claus Oxfeldt
Generalforsamlingsvalgt
 

Født: 1962

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2018

Nuværende beskæftigelse: Forbundsformand for Politiforbundet

Tidligere ansættelse:
2007-2013   Formand for Københavns Politiforening

Uddannelse:
Student
Elektriker
Politibetjent
Diplom i Ledelse

 


   
Tillidshverv:

Bestyrelsesmedlem i:
 • A/S Knudemosen
 • Fagbevægelsens Hovedorganisations Hovedbestyrelse
 • Lån & Spar Bank A/S (næstformand)
 • Lån & Spar Fond
 • Statstjenestemændenes Centralorganisation 10 (CO 10) (næstformand)
 • Forbrugsforeningen af 1886
 • Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF)
Medlem af:
 • Forretningsudvalget i Tjenestemændenes Låneforening
 • Forretningsudvalget i Fagbevægelsens Hovedorganisation
 • Investeringsudvalget i PFA Pension

 

Fotograf: David Kahr
 
Laurits Kruse Rønn
Generalforsamlingsvalgt
 

Født: 1963

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2012

Nuværende beskæftigelse: Direktør, Dansk Erhverv, Dansk Erhverv Arbejdsgiver, Dansk Erhvervs Administrationsselskab A/S

Tidligere ansættelse:
1996-1998  Dansk Arbejdsgiverforening

Uddannelse:
Advokat

 


   
Tillidshverv:

Bestyrelsesformand i:
 • Foreningen Pension for Funktionærer
Bestyrelsesmedlem i:
 • Dansk Arbejdsgiverforening
 • Dansk Erhvervs Administrationsselskab A/S
Medlem af:
 • Investeringsudvalget i PFA Pension

 


Fotograf: David Kahr
Mogens Steffensen
Generalforsamlingsvalgt
 

Født: 1970

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2018

Nuværende beskæftigelse: Professor og sektionsleder for sektionen Forsikring og Økonomi på Institut for Matematiske Fag ved Københavns Universitet

Tidligere ansættelse:
2004-2008   Lektor, Institut for Matematiske Fag,                          Københavns Universitet
2001-2004   Adjunkt, Institut for Matematiske Fag,                          Københavns Universitet

Uddannelse:
Cand. act. (aktuar)
PhD i forsikringsmatematik

 


   
Tillidshverv:

Medlem af:
 • Finanstilsynets rådgivende regnskabsudvalg for forsikring og pension
 • Koncernrevisionsudvalget i PFA Holding
 • Regnskabs- og Solvensudvalget i Den Danske Aktuarforening
 • Revisionsudvalget i PFA Pension

 


Fotograf: David Kahr
 
Per Niels Tønnesen
Generalforsamlingsvalgt
 

Født: 1960

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2013

Nuværende beskæftigelse: Formand, HK Handel

Tidligere ansættelse:
1988-           Valgt i HK
1985-1988   HK
1980-1985   Transportsektoren

Uddannelse:
Kollektiv og individuel arbejds- og ansættelsesret
Leder- og IT-uddannelse
Speditør

 


   
Tillidshverv:

Bestyrelsesmedlem i:
 • Fagbevægelsens Hovedorganisations Hovedbestyrelse
 • Foreningen Pension for Funktionærer (næstformand)
 • HK Danmarks Hovedbestyrelse
 • Nordiske Komité
 • UNI Europa
 • UNI Europa Handel
 • UNI World
 • UNI World Handel
Medlem af:
 • Aflønningsudvalget i PFA Pension
 • HK’s Daglige Ledelse
 • HK’s Forretningsudvalg
 • Kasserer i Nordisk Handel
 • Vicepræsident i UNI Europa Commerce (Handel)

 


Fotograf: David Kahr
Helle Valentin

Generalforsamlingsvalgt
  
Født: 1967

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2017

Nuværende beskæftigelse: General Manager, Global Business Services, Nordic, IBM Corporation

Tidligere ansættelse:
2016-2018 Global COO, Watson Internet of
                  Things, IBM Corporation
2013-2016 COO, Strategy & Transformation, IBM                   DACH, Germany
2012-2012 Change Programme Executive, IBM                   Executive Services Corps, Morocco
2010-2013 COO, Global Technology Services                   IBM Nordic
2009-2010 Operations Executive, Integrated                   Accounts, IBM World Wide Sales &                   Distribution, Travel & Transportation
2006-2008 Integration Executive, Maersk                  Data Acquisition, IBM
2004-2006 COO, Software Group, IBM, Nordic
2000-2004 Executive, Worldwide Strategy and                   E-Business, IBM Software Group, USA
1998-2000 Division Manager, Software Manufacturing,                   IBM EMEA & LA
1996-1998 Manager, Translations Support Services,                   IBM EMEA
1992-1996 Project Manager, Software Manufacturing,                   IBM EMEA
1990-1992 Sales Engineer, Caltronic

Uddannelse:
Ingeniør, Danmarks Tekniske Universitet

  
  
Tillidshverv:
Bestyrelsesmedlem i:
 • IBM Danmark ApS
 • Royal BAM Group nv
Medlem af:
 • Aflønningsudvalget i PFA Pension
 • Nomination Committee i Roayl BAM Group nv
 • Remuneration Committee i Royal BAM Group nv

 

Fotograf: David Kahr
Carsten Bach
Medarbejdervalgt
 

Født: 1964

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2017

Nuværende beskæftigelse: Kundechef

Tidligere ansættelse:
Ansat i PFA siden 1988

Uddannelse:
Forsikringsakademiet

 


   
Tillidshverv:

Ingen øvrige tillidshverv 


Fotograf: David Kahr
Lars Christoffersen
Medarbejdervalgt
 

Født: 1972

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2003

Nuværende beskæftigelse: Faglig repræsentant, PFA Pension

Tidligere ansættelse:
Ansat i PFA siden 1995

Uddannelse:
Relevante moduler på Forsikringsakademiet

 


   
Tillidshverv:

Bestyrelsesmedlem i:
 • Forsikringsforbundets hovedbestyrelse
Medlem af:
 • Investeringsudvalget i PFA Pension

 


Fotograf: David Kahr
Carsten Holdum
Medarbejdervalgt
 

Født: 1967

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2017

Nuværende beskæftigelse: Forbrugerøkonom og leder af Rådgivning og Anbefalinger (Kommerciel Udvikling)

Tidligere ansættelse:
Ansat i PFA siden 2011

Uddannelse:
 • Cand.jur. fra København 1992
 • HD/F fra CBS 2004

 


   
Tillidshverv:

Medlem af: 
 • Koncernrevisionsudvalget i PFA Holding
 • Revisionsudvalget i PFA Pension

Fotograf: David Kahr
Janne Korsgaard
Medarbejdervalgt
 

Født: 1981

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2019

Nuværende beskæftigelse: Chef for Forsikringsskade, Forsikringsskade, PFA Pension

Tidligere ansættelse: Ansat i PFA siden 2008

Uddannelse:
Jurist (cand.jur.)

 


   
Tillidshverv:

Ingen øvrige tillidshverv 

 


Fotograf: David Kahr
Mette Risom
Medarbejdervalgt
 

Født: 1969

Indtrådt i PFA Holdings og PFA Pensions bestyrelse: 2011

Nuværende beskæftigelse: Rådgivningschef, Rådgivningscenter, PFA Pension

Tidligere ansættelse:
Ansat i PFA siden 1989

Uddannelse:
Diplomlederuddannelsen – Næstved Handelsskole
Intern modulopbygget lederuddannelse i PFA
Mini MBA – PROBANA Business School
Relevante moduler på Forsikringsakademiet
Servicebranchens chefakademi – CBS

 


   
Tillidshverv:

Medlem af:
 • Aflønningsudvalget i PFA Pension

 


Fotograf: David Kahr

Revisionsudvalg

Den 5. februar 2009 nedsatte bestyrelsen et revisionsudvalg, som i april 2016 blev udvidet til at være et revisions- og investeringsudvalg. I april 2017 er investeringsudvalget udskilt til et særskilt udvalg.

Revisionsudvalget består fra 13. marts 2019 af Niels-Ulrik Mousten (formand), Lasse Grønbech, Carsten Holdum, Torben Dalby Larsen og Mogens Steffensen.

Ifølge revisorloven skal minimum ét medlem af revisionsudvalget have kvalifikationer indenfor regnskabsvæsen eller revision. En samlet bestyrelse har vurderet, at ét medlem af revisionsudvalget lever op til dette krav; Niels-Ulrik Mousten. Niels-Ulrik Mousten har været medlem af revisionsudvalget i Danske Bank Finland 2011-2016.

Investeringsudvalg

I april 2016 blev revisionsudvalget udvidet til at være et revisions- og investeringsudvalg. I april 2017 er investeringsudvalget udskilt til et selvstændigt udvalg.

Investeringsudvalget består fra 13. marts 2019 af Peder Hasslev (formand), Lars Christoffersen, Niels-Ulrik Mousten, Claus Oxfeldt og Laurits Rønn.

Aflønningsudvalg og lønpolitik

PFA’s aflønningsudvalg består af fem bestyrelsesmedlemmer:

 • Torben Dalby Larsen (formand)
 • Kim Graugaard
 • Mette Risom
 • Per Tønnesen
 • Helle Valentin

Aflønningsudvalget udfører det forberedende arbejde for bestyrelsen i arbejdet med lønpolitik for bestyrelse og direktion og andre væsentlige risikotagere, herunder indstilling af lønpolitikken til bestyrelsens godkendelse og indstilling til bestyrelsen om direktionsvederlag. I det forberedende arbejde varetager udvalget virksomhedens langsigtede interesser.

Se lønpolitik for PFA-koncernen

Se PFA's Aflønningsrapport for 2018