Målret din ansøgning

Din jobansøgning skal i få ord give os et klart indtryk af dig, dine kompetencer og erfaringer, og hvordan du kan skabe værdi for PFA. Det er vigtigt, at din jobansøgning er så klar og målrettet som overhovedet muligt. Læs derfor jobopslaget grundigt igennem, og skriv en ansøgning, der besvarer de krav, som jobopslaget indeholder. Det er en god idé, at ansøgningen ikke fylder mere end cirka én A4-side ud over dit CV.

Her kan du få inspiration til, hvad der er vigtigt at skrive i din ansøgning. Hvis du har spørgsmål til jobopslaget, er du velkommen til at kontakte den leder, der er nævnt i det pågældende jobopslag eller PFA’s rekrutteringskonsulenter.

Ansøgning

Hvilke motiver har du til at søge jobbet?

Hvorfor skal vi vælge dig?

Har du specifikt kendskab til PFA?

Hvilke kompetencer har du til at løse opgaverne i jobopslaget?

Fremhæv de ting fra dit CV, der matcher de opstillede krav.

CV

Hvad er dine faglige og personlige kompetencer?

Hvilke opgaver og ansvarsområder har du haft i dit hidtidige arbejdsliv?

Hvilke resultater har du opnået i dit hidtidige arbejdsliv?