PFA Graduate

PFA Graduate

To år i udviklingens tegn
PFA Graduate Program varer 2 år. Du ansættes i en forretningsenhed og i løbet af din tid som graduate, vil du indgå i 1-3 større projekter, der går på tværs af flere forretningsområder. Du får din egen mentor, der med sin store erfaring giver dig lige præcis den støtte og sparring, du efterspørger undervejs.   

Vælg det spor, der passer til dig 

 

Cyber Security graduate

Kunne du tænke dig at blive en del af det team, der beskytter PFA’s data og systemer? Har du ambitioner om at blive blandt de stærkeste inden for cyber security, og vil du arbejde side om side med eksperter? Som graduate inden for cyber security kommer du blandt andet til at arbejde med it-sikkerhed for netværksforbudne it-systemer, avanceret adgangsstyring- og logning, proaktive sikkerhedstekniske undersøgelser og øvelser og meget mere.

Ansøg her

 

Strategic procurement graduate

Vil du have flyvende start på dit arbejdsliv? Vil du være med til at videreudvikle den professionelle strategic procurement funktion i landets største pensionsselskab, hvor it spiller en strategisk vigtig rolle? Som graduate i Strategic Procurement kommer du blandt andet til at arbejde på tværs af hele organisationen og sikre, at Strategic Procurement modsvarer PFA’s langsigtede behov og strategi, at udvikle og optimere løsninger, processer og værktøjer i tæt samarbejde med interne stakeholders, at source og forhandle med eksterne leverandører og meget mere.

Ansøg her

 

Graduate i Jura Kunder

Kunne du tænke dig at arbejde i hjertet af PFA's koncernjuridiske afdeling, hvor vi yder juridisk support og strategisk rådgivning på tværs af koncernen. Som graduate i Jura Kunder kommer du blandt andet til at arbejde med pensionskundens aftale med PFA - bevis og pensionsvilkår, almindelige aftale- og obligationsretlige emner samt erstatningsret, markedsføringsmaterialer og kampagner, almindelige kontrakter og databehandleraftaler (GDPR) og meget mere.

Ansøg her

 

Graduate i DevOps og Test Center of Excellence

Vil du være med til at sætte retning for devOps og test i PFA? Kunne du tænke dig at være en del af et DevOps og Test Center of Excellence, hvor du er med i opgaven fra start til slut? Som graduate i DevOps og Test Center of Excellence kommer du blandt andet til at bidrage til at højne DevOps-modenhed i PFA og udbrede best practice, samarbejde med udviklingsteams om automatiseret test og implementere CI/CD løsninger, fx container-teknologi og deploy, sætte rammer for og vedligeholde dokumentation af løsninger og meget mere.

Ansøg her

 

Data scientist graduate

Vil du have en accelereret karrierestart med stor effekt? Kunne du tænke dig at udvikle modeller, algoritmer og intelligente værktøjer, der hjælper PFA med at blive endnu bedre? Som graduate i AI & Analytics skal du udvikle AI/ML-produkter til at understøtte PFA’s digitale selvbetjeningsløsninger, udarbejde intelligente værktøjer til PFA’s interne rådgiver, drive analytiske anbefalinger til at udvikle og optimere erhvervs- og privatforretningen, arbejde med store datasæt og udføre analyser via prædikative og deskriptive metoder som regression, klassifikation og clustering og meget mere.

Ansøg her

 

Graduate i Data & IT

Kunne du tænke dig at prøve kræfter med service delivery manager rollen, hvor du tager ansvaret for relationen mellem forretningsområder og it-drift? Drømmer du om at udvikle dine evner inden for it, pension og finans? Som graduate i Data & IT skal du blandt andet sikre relationen mellem Data & IT, de agile release trains (ART’er) samt PFA’s øvrige forretningsområder, afdække behov i forbindelse med driftsafvikling, løse konkrete problemstillinger i relation til daglig drift, operationelt og taktisk, sikre, at der er gennemsigtighed i leverancen og enighed om status og meget mere.

Ansøg her
 

Graduate i Data ART

Vil du starte din karriere i PFA’s data organisation, hvor vi arbejder med store mængder data, der betragtes som PFA’s grundstof? Som graduate i PFA’s Data ART skal du være en aktiv del af et af vores udviklingsteams i Data ART’en, arbejde på de prioriterede opgaver, der er valgt ind i dit team, være med til at sikre dataforståelse i det øvrige PFA, bidrage til at udvikle indholdet til PFA’s strategiske data- og analyseplatform, sammen med teamet levere værdi til PFA’s strategiske forretningsprojekter og understøtte løsningen af komplekse forretningsmæssige udfordringer med udgangspunkt i brugen af data og meget mere.

Ansøg her

 

Graduate i Forsikringsprodukter

Vil du være med til at bygge fremtidens forsikringsprodukter? Som graduate hos Forsikringsprodukter i Product & Digital Offering skal du være med til at skabe PFA’s fremtidige forsikringsprodukter og knuse og analysere de problemstillinger, der knytter sig til vores eksisterende forsikringsprodukter, bidrage til fremtidens strategi for, hvordan PFA’s skal arbejde med forsikringsprodukter, så det skaber værdi for både kunderne og forretningen, bidrage til etableringen af en ny produktudviklingsproces, deltage i den daglige drift på den eksisterende produktportefølje, skabe overblik over markedet, trends og PFA’s positionering og meget mere.

Ansøg her

 

Graduate i PFA’s Finans & Aktuariat

Er du til tal, data og spændende rapporter? Har du en analytisk hjerne og er du den type, der tror på, at det stærkeste argument, er det, der er understøttet af valide data? Som graduate i PFA’s Finans & Aktuariat bliver du en del af teamet i Ledelsesrapportering og Økonomistyring og får en række opgaver og tilknytning til Koncernøkonomi. Du skal blandt andet være med til at varetage PFA’s interne økonomirapportering, deltage i arbejdet med at gøre PFA’s økonomistyring endnu mere datadrevet, løse opgaver, få indsigt og bidrage med mere dataunderstøttelse i forbindelse med månedsafslutninger og årsregnskaber for PFA koncernen og meget mere.

Ansøg her

 

Graduate til Forretningsudvikling

Vil du have den vildeste kickstart af din karriere? Drømmer du om en fremtid med strategi og konceptudvikling? Har du talent for tal, PowerPoint, stakeholder management og knivskarpe analyser? Som graduate inden for Forretningsudvikling, hvor du er tilknyttet ’Privatkundestrategi og koncepter’, kommer du til at bidrage med analyser, markeds- og konkurrentindsigt, indgå i strategiudviklingsprojekter, være med til at opbygge et holistisk billede af PFA’s forretning og meget mere.

Ansøg her

 


Når det sociale og faglige går hånd i hånd

Du vil allerede fra første dag møde de graduates, der ansættes samtidig med dig. Og du vil løbende blive inviteret til sociale aktiviteter og bootcamps, så det bliver sjovere at gå på arbejde, og din faglighed bliver udviklet og udfordret. Du vil bl.a. blive rustet til at kunne klare kompleks problemløsning og få metodiske redskaber som projektledelse, problemløsning og forandringskommunikation ind under huden.
 
Hvem kan søge?
  • Du skal have en kandidatuddannelse med speciale inden for fx finans, jura, forretningsudvikling, IT eller forsikringsmatematik, og dine resultater skal være blandt de bedste.
  • Dit studie skal være færdiggjort senest på ansættelsestidspunktet og tidligst to år inden opstart.
  • Derudover lægger vi vægt på, at du har en høj faglighed, kan tænke nyt, er god til at samarbejde og ikke er bange for at stille en masse nysgerrige spørgsmål.

I jobopslagene kan du se de mere specifikke krav. 

Mød Caroline fra PFA
Hvad vil du møde?
Du vil indgå i et fællesskab, hvor læring og udvikling er en naturlig del af hverdagen. Du får fleksible rammer og indflydelse, så du kan bidrage med innovativ produkt- eller forretningsudvikling og sikre størst mulig værdi til PFA’s kunder.
Har du spørgsmål?
Så tøv ikke med at kontakte Katja Schjerbeck, Graduate Programleder, på ksc@pfa.dk eller 30 93 65 95.

Læs mere om PFA

 

Hvem er vi?

PFA er et kundeejet pensionsselskab med mere end 1,2 millioner kunder og omkring 1200 medarbejdere. Vores formål er at give danskerne frihed til at leve det liv, de ønsker.  

Læs mere 

 

Job i PFA

Har du mod på en spændende hverdag med høje ambitioner, nytænkning og professionalisme? Så se om vi har et job, der matcher dine kompetencer.   
  

Læs mere

 

Corporate responsibility

For os er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar for samfundets udvikling. 
   

Læs mere