Ansvarlige investeringer

Gode risikojusterede afkast, fokus på samfundsansvar og klimahensyn hånd i hånd. Og ikke alene ønsker vi i PFA at investere ansvarligt. Vi ønsker også bruge vores indflydelse og flytte verden i en mere positiv retning.

Afkast og ansvarlighed går hånd i hånd

I PFA ønsker vi at bidrage til en god og holdbar samfundsudvikling ved at investere ansvarligt, samtidigt med vi skaber gode afkast. Det gør vi bl.a. ved at støtte op om Paris-aftalen, bidrage aktivt til FN’s Verdensmål, indgå i vigtige partnerskaber og investere milliardbeløb i den grønne omstilling.

Samtidig skubber vi som aktiv ejer på for at påvirke selskaber i en positiv retning til gavn for mennesker og miljø. Det gør vi, fordi vi tror på, at ansvarlige forretningsmodeller er nøglen til gode langsigtede afkast, og vi sammen med vores mange kunder kan være med til at gøre en forskel i den måde, som vi investerer på.

Vi har forpligtet os til at gøre vores samlede investeringer CO2-neutrale senest i 2050. Som delmål vil vi frem mod 2025 begrænse CO2-udledningen fra vores investeringer med 29 procent. 

Vi tilbyder også vores kunder mulighed for at investere hele eller dele af deres pensionsopsparing i PFA Klima Plus, hvor vi er endnu mere ambitiøse i forhold til CO2-udledningen. I 2025 er det her ambitionen, at hele produktet skal være CO2 neutralt. Læs mere her

 
 
Som Danmarks største kommercielle pensionsselskab er vi et stort fællesskab. Sammen kan vi gøre en stor forskel for at skabe rammerne for et godt liv og en bedre verden nu og i fremtiden. I filmen her kan du konkret se, hvordan PFA arbejder med ansvarlighed, og den betydning det har for vores mange kunder – privatkunder såvel som virksomheds- og organisationskunder.

  
I PFA ønsker vi at bidrage til en god og holdbar samfundsudvikling ved at investere ansvarligt, samtidigt med vi skaber gode afkast. Det gør vi bl.a. ved at støtte op om Paris-aftalen, bidrage aktivt til FN’s Verdensmål, indgå i vigtige partnerskaber og investere milliardbeløb i den grønne omstilling.

Læs mere om vores tilgang til ansvarlige investeringer under de forskellige områder

 

Aktivt ejerskab

Vi tager ansvar for udviklingen i de selskaber, vi investerer i.    

 

Læs mere  

 

Klima og ambitioner

Vi ønsker at bidrage til denne grønne omstilling og en ansvarlig udvikling med konkrete målsætninger.
     

Læs mere 

 

Skatteadfærd

Vi tager afstand fra aggressiv skatteplanlægning og adfærd, der udnytter skattesystemet.
   

Læs mere 

 

Bæredygtighed og PFA’s pensionsprodukter

Vi giver bæredygtighedsrelaterede oplysninger om vores produkter.
   

Læs mere 


 

Politik og retningslinjer

Vi tager afsæt i internationale anerkendte standarder og principper.

     

Læs mere  

 

Menneskerettigheder

Vi ønsker at bidrage til at beskytte menneskerettigheder og fremme en bæredygtig udvikling i de selskaber, vi investerer i.

Læs mere  

 

Statsobligationer

Vi investerer i statsobligationer, men det skal ske med respekt for internationale konventioner.
    

Læs mere   


 

Eksklusion af selskaber og lande

Vi prioriterer dialog og påvirkning frem for eksklusion. Der kan dog være tilfælde, hvor eksklusion er nødvendig.
      

Læs mere og se eksklusionslister      

Læs Rapport for samfundsansvar og politik for samfundsansvar

Rapport for samfundsansvar

 
  
Læs rapport her
Download printversion

PFA’s strategi for samfundsansvar

 
  
Download printversion