I flytter fra hinanden

Har du boet sammen med en partner uden at være gift, skal du være opmærksom på at der kan være forhold i pensionsordningen, der skal ændres, hvis I går fra hinanden.

Du bør overveje

Har du tidligere besluttet, at din tidligere partner skal have pengene fra din pensionsopsparing ved din død, skal du udfylde en ny begunstigelseserklæring for at sikre, at din tidligere partner ikke får pengene. Det sker ikke automatisk.

Mens I boede sammen, var din økonomi formodentlig baseret på to indtægter. Nu skal du klare dig med én. Din pensionsordning skal passe til din nye situation – både dine indbetalinger og dine forsikringer.

Hvis I har oprettet en krydslivsforsikring, skal den eventuelt opsiges eller ændres

Hvad kan du gøre

Kontakt vores rådgivningscenter på 70 12 50 00, hvis du har brug for rådgivning om din situation. Kontakt en advokat, hvis du har brug for rådgivning om arv og testamente.