Pensionstallet - sparer du nok op?

Det kan være svært at gennemskue, om du sparer nok op. Men med Pensionstallet får du en indikation af, hvilken andel af din løn, du har til rådighed som pensionist, hvis du bruger pengene over 20 år. Det kan give dig en idé, om du får råd til det hele. Pensionstallet er en forenklet standardmodel, som tager udgangspunkt i de oplysninger du selv har oplyst. Der vil derfor være forhold, som Pensionstallet ikke tager højde for. I forudsætningerne kan du læse mere om, hvordan vi har beregnet Pensionstallet.

Er dit tal fx 75, vil du have ca. 75 % af din nuværende løn til rådighed som pensionist.

Pensionstallet - Sådan regner vi

PFA tager generelt forbehold for fejl og mangler i pensionstallet. Der kan derfor ikke rettes erstatningskrav mod PFA som følge af tab forbundet med dispositioner, som du foretager på baggrund af anvendelsen af pensionstallet
 
Pensionstallet er ét tal, der giver dig et fingerpeg om din forventede samlede økonomi som pensionist ud fra nogle generelle, forenklede forudsætninger, som du kan læse her. Pensionstallet giver dig vejledende beregninger og anbefalinger, som ikke må opfattes som bindende løfter eller tilbud. Ønsker du at se en prognose for dine forventede udbetalinger ved pensionering, så fremgår de af udbetalingsplanen på mitpfa.dk.

Pensionstallet bygger på en forenklet standardmodel, der som nævnt tager udgangspunkt i de oplysninger, vi har registreret eller du selv har oplyst. Vi indregner nogle af oplysningerne fra din pensionsordning på en forenklet måde, og Pensionstallet tager ikke højde for alle forhold. Vi forudsætter fx, at din opsparing er investeret i en standardprofil i markedsrente. Pensionstallet bør derfor alene bruges som et generelt hjælpeværktøj. PFA kan til enhver tid ændre indholdet af sine anbefalinger.

Pensionstallet baserer sig på aktuelle forhold, herunder lovgivning, samfundsforudsætninger, beregningsprincipper, tal og satser. PFA bestræber sig på løbende at opdatere beregningerne ved ændringer i disse forhold, men tager forbehold for forsinkede og/eller utilstrækkelige opdateringer ved senere anvendelse.

Sådan beregner vi Pensionstallet

Pensionstal = (beregnet månedlig pension efter skat / beregnet månedlig løn efter skat) x 100.

Basisoplysninger til beregning af Pensionstallet 
Vi beregner Pensionstallet med udgangspunkt i følgende basisoplysninger:

Din alder
Den løn , du selv har indtastet  
Din forventede pensionsalder
Din samlede indbetaling/egen indbetaling til din pensionsordning i PFA/andre selskaber
Din samlede pensionsopsparing i PFA/andre selskaber
Eventuel opsparing i bank/værdipapirer ved forventet pensionsalder
Eventuelle boligs salgsværdi ved forventet pensionsalder

Forudsætninger for fremskrivning af din pensionsopsparing og løn til Pensionstallet
Vi fremskriver din pensionsopsparing ud fra branchens fælles samfundsforudsætninger, som er udarbejdet af brancheforeningen Forsikring & Pension i samarbejde med Finansrådet. Fremskrivningen er ikke bindende, da forudsætningerne kan ændre sig. Den må heller ikke forveksles med en egentlig prognose.

Derudover anvender vi følgende forudsætninger:

Opsparingen er investeret i en standardprofil i markedsrente 
Afkast efter inflation udgør 2,5 % om året (fra pensionsmåler i Forsikring & Pension)
Beskatning af afkast udgør 15,3 % om året (PAL)
Indbetaling til PFA KundeKapital udgør 5,0 % af indbetalingen
Afkast af PFA KundeKapital før skat og inflation er 9,0 % om året
Fradrag til arbejdsmarkedsbidrag udgør 8,0 % af indbetalingen
Inflation er på 2,0 % om året
Folkepensionens grundbeløb er på 73.920 kr. om året, og ATP er på 16.000 kr. om året, hvis du har valgt at indregne dette
25,0 % af de fremtidige indbetalinger benyttes til betaling for forsikringer og til administrationsomkostninger. For indbetalingsandele udover 10,0 % point af lønnen nedsættes fradraget til 15,0 %
Indbetalingerne reguleres løbende, så de passer med den forudsatte udvikling i inflationen
Udbetalingerne reguleres løbende, så de stort set passer med inflationen 
Der tages ikke højde for reallønsudvikling eller lønstigning udover inflationen 
Pensionsopsparingen omregnes til en månedlig udbetaling i 20 år
Den andel af din opsparing i bank/værdipapirer og friværdi i bolig ved pensionering, som du ønsker at indregne, fordeles til en månedlig udbetaling i 20 år. Læs mere i afsnittet "Fremregning af opsparing og ejerbolig m.v."
Alle viste udbetalingsbeløb er angivet i nutidskroner.

Læs i afsnittet ”Forudsætninger for skatteberegning”.

Forudsætninger for skatteberegning
Vi beregner skat ud fra de nugældende regler og satser ud fra følgende forudsætninger (2017):

Der anvendes skatteprocent for en gennemsnitlig kommune inkl. kirkeskat, bundskat og sundhedsbidrag (37,68 %)
Der tages højde for topskat for personlig indkomst over 479.600 kr. (15 %)
Der indregnes almindeligt personfradrag (45.000 kr.) og beskæftigelsesfradrag (10,08 % af 30.000 kr.), men ikke øvrige personlige fradrag
Der tages ikke hensyn til eventuel "Grøn check" eller "Udligningsskat" for pensioner over 388.200 kr.
Der beregnes som standard 40 % i afgift af kapitalpension (gælder kun udbetalingsplanen)
Hvis du er gift, har vi ikke taget hensyn til din ægtefælles skattemæssige forhold
Der indregnes ikke ejendomsskat, ejendomsværdiskat m.m.