Skatteregler ved udstationering

Hvis du får arbejde i udlandet gennem din arbejdsgiver, skal du som regel ikke betale skat i Danmark af din løn. Du kan derfor heller ikke længere få skattefradrag i Danmark for dine indbetalinger til pension.

Det betyder, at du i stedet for at fortsætte indbetalingen til din nuværende pensionsordning skal betale til en ny ordning, hvor der ikke er dansk fradrag på indbetalingerne.

 

En pensionsordning uden skattefradrag er fritaget for dansk pensionsafkastskat, og der skal som udgangspunkt ikke betales dansk skat eller afgift af de senere udbetalinger. Afkastet af en sådan pensionsordning bliver indberettet som kapitalindkomst til SKAT, men du er kun skattepligtig i Danmark af afkastet, hvis du er fuldt skattepligtig i Danmark. Du kan søge SKAT om fritagelse for pensionsafkastskat af din hidtidige pensionsordning, hvis du ikke længere er fuldt skattepligtig i Danmark.

 

For at du kan få ændret dine indbetalinger, skal din arbejdsgiver indberette dem til os med en særlig kode. Det skal ske, så snart din udstationering begynder, og straks når du kommer hjem igen. Hvis de giver os besked senere, vil ændringen først træde i kraft den efterfølgende 1. i en måned, efter vi har fået besked.

 

Når du kommer tilbage til Danmark

Når du kommer tilbage til Danmark, bliver indbetalingerne til pensionsordningen uden skattefradrag almindeligvis stoppet, og indbetalingerne til den almindelige PFA pensionsordning med fradragsret genoptaget.

 

Det løbende afkast på pensionsordningen uden skattefradrag bliver skattepligtig kapitalindkomst for dig, hvis du er fuld skattepligtig i Danmark, og der skal fortsat ikke betales pensionsafkastskat.

 

Hvis du har haft fradragsret i dit bopælsland for indbetalingerne under udstationeringen, vil du skulle betale dansk skat eller afgift, hvis du er fuldt skattepligtig i Danmark, når pensionsordningen skal udbetales.

 

PFA anbefaler, at du søger rådgivning

Vi anbefaler, at du ringer til vores rådgivningscenter eller booker en rådgivningssamtale, inden du bliver udstationeret, og når du kommer tilbage til Danmark. Det kan også være en god ide at få en revisor med på råd, så du kan blive rådgivet om din samlede økonomi.