Udligningsskat

Udligningsskatten bliver udelukkende pålagt personer, der starter pensionstilværelsen inden 2020, og som får store pensionsudbetalinger.   

Skatten indeholder følgende elementer:
  • Udligningsskattesatsen er 4 %.
  • Udligningsskatten skal betales af samlede pensionsudbetalinger over et bundfradrag på 379.000 kr. (2016-niveau), svarende til hvad mellem- og topskattegrænsen ville have været i 2010 uden Forårspakke 2.0. Udnytter den ene ægtefælle ikke sit bundfradrag, kan der overføres op til 126.700 kr. (2016-niveau) af bundfradraget til den anden ægtefælle.
  • Den samlede varighed af udligningsskatten er 9 år. Satsen på 6 % fastholdes på samme niveau i 4 år, dvs. for 2011 – 2014. Fra og med 2015 udfases udligningsskatten med 1 procentenheder årligt. Udligningsskatten er dermed fuldt udfaset i 2020.
  • Udligningsskatten pålægges ikke udbetalinger fra kapitalpensionsordninger eller invalidepension. 
Optimér dine pensionsudbetalinger

Har du udsigt til at skulle betale udligningsskat, er der forskellige muligheder for at optimere din udbetaling og dermed nedbringe eller undgå beskatningen:

  • Du kan overføre uudnyttet bundfradrag fra ægtefællen og dermed mindske eller fjerne beskatningen.
  • Du kan forlænge udbetalingsperioden på ratepensionen fra fx 15 til 20 år eller omlægge til en livspension. Dermed reduceres den årlige udbetaling og også udligningsskatten.
  • Du kan øge opsparingen i frie midler. Dermed holdes en del af opsparingen udenfor beskatningsgrundlaget for udligningsskatten.
  • Der vil være personer, der er bedst tjent med at flytte en del af deres pensionsindbetalinger til opsparing af beskattede midler, så man vælger beskatning ved pensionsindbetalingen i stedet for beskatning ved pensionsudbetalingen.