KundeKapital og Sagsforløb

Fakta om kundekapital PFA er stiftet af kunderne – for kunderne. Det er PFA’s mål at skabe størst mulig værdi til kunderne. PFA har derfor en særlig forretningsmodel, hvor virksomhedens overskud kan fordeles til kunderne. PFA har en helt særlig ordning til kunderne, som adskiller sig ganske væsentligt fra andre. Ordningen består i, PFA’s kunder kan lade 5 pct. af pensionsindbetalingerne indgå som en del af PFA’s basiskapital og få en særlig høj rente af disse penge.

I PFA hedder denne særlige ordning KundeKapital. De kunder som siger ja til at indbetale 5 pct. af pensionsopsparingen til KundeKapital har siden 2004 i gennemsnit fået en forrentning på 20 pct. om året af disse penge.

Hvordan kan PFA få råd til at give kunderne en rente på pt. 20 pct., som jo ligger betydeligt over, hvad afkastet er på traditionelle investeringer som aktier og obligationer?

Forklaringen på dette forudsætter et kendskab til den særlige forretningsmodel, som PFA er bygget på. Helt tilbage i 1917, da PFA blev stiftet, besluttede kredsen af aktionærer, at de kun skulle have tilsammen 50.000 kr. i udbytte om året. Og siden PFA blev stiftet har selskabets aktionærer holdt fast ved denne model.

Hovedparten af PFA’s aktionærer var dengang og er fortsat arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer samt enkelte virksomheder. De repræsenterer derfor de kunder, som har deres pensionsopsparinger i PFA, og derfor har aktionærerne en åbenlys interesse i, at mest muligt af værdiskabelsen kommer kunderne til gavn i stedet for aktionærerne. Og her kommer KundeKapital ind i billedet.

Bestyrelsen i PFA besluttede i 2001 at tage 4,8 mia. kr. fra egenkapitalen – altså aktionærernes penge – og give til PFA’s eksisterende og kommende kunder som en kollektiv gave, som kunderne skulle have udbetalt over en årrække. De mange mia. kr. blev placeret i den såkaldte kollektive KundeKapital. Den kollektive KundeKapital er en del af PFA’s basiskapital på samme måde som egenkapitalen.

Samtidig med, at den kollektive KundeKapital blev etableret, etablerede PFA ordningen, hvor kunderne kunne indbetale 5 pct. af pensionsopsparingen til den såkaldte individuelle KundeKapital, dvs. til deres individuelle og personlige andele af PFA’s KundeKapital. Fordi den individuelle KundeKapital indgår som en del af basiskapitalen, fik PFA slået to fluer med et smæk.

  1. PFA fik etableret en ordning, hvor kundernes penge er med til at indgå som den finansielle buffer, som i daglig tale kaldes solvensen. Altså er den individuelle KundeKapital sammen med den kollektive KundeKapital og egenkapitalen det finansielle bolværk, som PFA har at stå imod med, hvis der skulle komme svære tider.
  2. PFA fik etableret et system, hvor det blev muligt at sikre, at en stor del af værdiskabelsen gik til kunderne. Helt i tråd med det fundament PFA blev bygget på tilbage i 1917.

Rent teknisk fungerer det på den måde, at PFA’s overskud fordeles mellem egenkapitalen og KundeKapital. Den kollektive KundeKapital dækker endvidere mod tab for den individuelle KundeKapital, så længe den kollektive KundeKapital eksisterer. Den kollektive KundeKapital er siden 2001 vokset fra 4,8 mia. kr. til 15,6 mia. kr. i dag.

Disse penge bliver brugt til at give en særlig god forrentning til de kunder, som har valgt at indbetale 5 pct. af deres pensionsopsparing som individuelt KundeKapital. I dag har PFA’s kunder tilsammen 8,5 mia. kr. stående som individuel KundeKapital.

Så hvis man som kunde i PFA, ny eller gammel, er indstillet på at lade 5 procent af den årlige indbetaling indgå i den individuelle kundekapital, og dermed være med til at sikre PFA´s kapitalgrundlag, ja så er man berettiget til at få en særlig god forrentning af de 5 procent.

Det helt afgørende i ordningen omkring KundeKapital er, at alle kunderne bliver stillet lige og får nøjagtig den samme forrentning af den individuelle KundeKapital. Og siden ordningen med KundeKapital blev etableret i PFA i 2001, har alle kunder, nye såvel som gamle, fået præcis den samme forrentning af deres individuelle KundeKapi-tal. Sådan vil det også være i fremtiden, fordi det netop er det bærende princip i ordningen.

 

Forretning af individuel Kundekapital, procent før PAL
2004 2005 2006 2007  2008 2009 2010 2011 2012  2013 2014 2015 2016
17,2 29,4 29,4 29,4 20,0 20,0 12,3 12,6 20,2 20,2 20,0 20,0 20,0


Tidslinje for sagsforløbet
18. juni 2013Finanstilsynets giver PFA påbud om ikke at bruge kollektive særlige bonushensættelser (kollektiv KundeKapital) til dækning af kommercielle rabatter til nye og eksisterende kunder.

12. juli 2013: PFA indbringer Finanstilsynets afgørelse for Erhvervsankenævnet for at få det juridiske grundlag fuldt afklaret.

18. februar 2014: PFA tilpasser sin praksis til afgørelsen fra Finanstilsynet og tilbagefører i årsregnskabet for 2013 egenkapital til den kollektive KundeKapital, således at PFA - også historisk - lever op til Finanstilsynets afgørelse.

23. december 2014: Erhvervsankenævnet stadfæster Finanstilsynets afgørelse af 18. juni 2013.

19. januar 2015: Kendelsen fra Erhvervsankenævnet offentliggøres. PFA har siden årsregnskabet 2013 efterlevet Finanstilsynet påbud.